Wymiana

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wymiana polega na dostarczaniu jednego dobra w zamian za inne dobro, oba dobra uważane są przez wymieniających się nimi za ekwiwalentne pod względem wartości.

Można wyróżnić następujące rodzaje wymiany:

  • nierówna, proces, który zdaniem marksistów jest przyczyna wyzysku krajów rozwijających się przez kraje rozwinięte, uwzględniając warunki produkcji i wymiany, ilość pracy zawartej w produktach eksportowanych przez kraje trzeciego świata jest wyższy od ilości pracy zawartej w produktach importowanych z krajów rozwiniętych, również wtedy, gdy wielkość eksportu i importu są takie same
  • walutowa, operacja, w wyniku, której jeden pieniądz jest wymieniany na drugi
  • wewnątrz firm lub grupy, wymiana zachodząca pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w rożnych krajach, należącej do tej samej grupy przemysłowej, wymiana między filiami danej grupy
  • międzynarodowa, klasyczna teoria międzynarodowej wymiany powstała w XVIII w., powstała w oparciu o założenia doskonałej konkurencji, przejrzystości rynku, mobilności czynników produkcji oraz istnienia wolnego handlu.
  • barterowa, wymiana dwóch ekwiwalentnych pod względem wartości towarów, z pominięciem zapłaty w pieniężnej.

Bibliografia

  • J. Rymarczyk, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa 2006
At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Autor: Anna Łoboda