Nowe technologie

Z Encyklopedia Zarządzania

Nowe technologie, zwane również technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK), to zbiór narzędzi, aplikacji i systemów komputerowych służących do przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji. Są to innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają nam korzystanie z różnych funkcji i usług w sposób szybki, wygodny i efektywny.

Nowe technologie obejmują wiele obszarów, takich jak komputery, telekomunikacja, internet, sztuczna inteligencja, robotyka, analiza danych, biotechnologia i wiele innych. Są one stale rozwijane i udoskonalane, aby sprostać rosnącym wymaganiom i potrzebom społeczeństwa.

Nowe technologie to przede wszystkim wiedza technologiczna zawarta jako niematerialne i prawne wartości czyli:

 • licencje,
 • patenty
 • prawa do poszczególnych wynalazków.

Szczególnie istotne są wyniki wszelkich badań i prac naukowych, dzięki którym możliwe jest produkowanie nowych lub ulepszanie istniejących wyrobów bądź usług. Technologia, która nie była stosowana na świecie dłużej niż 5 lat może być nazywana nową[1]

Nowe technologie i ich wpływ na gospodarkę

Nowoczesne technologie są obecnie największą siłą napędzającą gospodarkę. Umożliwiają szybszą, o wiele tańszą oraz lepszą pod względem jakościowym produkcję w porównaniu do poprzednich lat. Panująca obecnie sytuacja na rynkach wymaga od przedsiębiorstw nieustannego rozwoju czyli szybkiego pojmowania i wdrażania zdobytej wiedzy. Otwarty model innowacji stworzony przez Berkeley Henriego Chesbrougha mówi, że firmy powinny polegać nie tylko na badaniach przeprowadzonych przez siebie, ale również konieczne jest nabywanie patentów i licencji od innych firm na różne nowatorskie rozwiązania[2]

Bariery wdrażania nowoczesnych technologii

Poziom stosowanych technologii w kraju może wpłynąć pozytywnie na wzrost gospodarczy. Badania przeprowadzane w sektorze nowych technologii są:

 • obarczone ryzykiem,
 • wymagają dużych nakładów finansowych,
 • wymagają odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • wymagają nowoczesnego sprzętu.

Niestety przedsiębiorcy niechętnie decydują się na nowoczesne rozwiązania. Powodem tego są liczne bariery występujące na rynku. Podstawą do prowadzenia badań naukowych są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy i dobrze wyposażone laboratoria, których brakuje obecnie na rynku. Konieczne są także środki finansowe przeznaczane na wdrażanie najnowszych technologii oraz przeprowadzanie badań i rozpowszechnianie ich[3]

Efekt wdrażania nowych technologii

Tempo zachodzących obecnie zmian w gospodarce wymaga od przedsiębiorstw, aby nieustannie zmieniały swoją strategie i podejmowały szybkie decyzje. Stosowanie nowatorskich rozwiązań i dostosowywanie oferty do trendów panujących na rynku jest koniecznością aby wyróżnić się na tle konkurencji. Nowe technologie znacznie poprawiają jakość oferowanych usług czy produktów i obniżają koszty. [4] Jeszcze kilka lat temu dostęp do nowoczesnych technologii miały nieliczne grupy. Obecnie każdy człowiek w różny sposób z nich korzysta. Momentem przełomowym było powstanie Internetu. Dzięki niemu zmienił się sposób komunikacji i przede wszystkim szybkość i dokładność uzyskiwanych informacji[5] Najczęściej używane są technologie dotyczące informatyki i telekomunikacji czyli ICT. Dzięki nim możliwe jest szybsze i dokładniejsze tempo pracy co wpływa pozytywnie na finanse przedsiębiorstwa. [6] Do technologii ICT zalicza się:

 • sprzedaż hurtową komputerów,
 • sprzedaż hurtową oprogramowania,
 • wszelką działalność informatyczną taką jak doradztwo, konserwacja komputerów, przetwarzanie informacji i funkcjonowanie portali społecznościowych.

Rozwój nieznanych dotąd gałęzi usług daje impuls do tworzenia całkiem nowych obszarów, które wzbogacają rynek krajowy i tworzą nowe miejsca pracy. [7]

Nowe technologie dostarczają odpowiednie narzędzia do firm dzięki którym pojawia się możliwość do doskonalenia produktów i usług oferowanych przez nie. Te technologie ułatwiają ludziom funkcjonowanie w codziennym życiu i dają szerszy dostęp do wiedzy. Rozwój i postęp technologiczny sprawił, ze przedsiębiorstwa muszą być bardziej przejrzyste dzięki czemu ludzie zyskali większy wpływ na otoczenie. Różnice te widać w każdej sferze życia zaczynając od transportu poprzez rolnictwo i inne sektory. W każdej dziedzinie można zaobserwować wdrażanie nowych technologii czy maszyn[8]

Znaczenie nowych technologii w dzisiejszym świecie

Nowe technologie mają ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie, zarówno dla jednostek, jak i dla całych społeczeństw. Przede wszystkim umożliwiają nam dostęp do ogromnej ilości informacji i wiedzy. Dzięki nim możemy szybko i łatwo wyszukiwać informacje, uczyć się nowych rzeczy i rozwijać nasze umiejętności.

Nowe technologie mają również ogromny wpływ na naszą pracę. Automatyzacja i digitalizacja procesów umożliwiają nam wydajniejsze wykonywanie zadań, oszczędność czasu i zasobów. Dzięki temu możemy skupić się na bardziej kreatywnych i wartościowych zadaniach, poprawiając efektywność naszej pracy.

Niematerialne wartości, takie jak łatwość komunikacji i interakcji, również są wynikiem nowych technologii. Dzięki nim możemy łatwo utrzymywać kontakt z innymi osobami, niezależnie od odległości. Narzędzia takie jak telefonia internetowa, komunikatory czy platformy społecznościowe umożliwiają nam budowanie relacji, wymianę informacji i doświadczeń, a także współpracę na odległość.

Nowe technologie mają również duże znaczenie dla rozwoju gospodarki. Przykłady takich technologii jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy robotyka mają ogromny potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, generowania wzrostu gospodarczego i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.

Podsumowując, nowe technologie są nieodłącznym elementem naszego życia i mają ogromne znaczenie zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości. Zapewniają nam dostęp do wiedzy i informacji, usprawniają naszą pracę, umożliwiają łatwą komunikację i współpracę, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego.


Nowe technologieartykuły polecane
Przemysł 4.0Alokacja zasobówBiznesInnowacyjna teoria przedsiębiorstwaCzwarta rewolucja przemysłowaGospodarka Oparta na WiedzyInnowacjaPrzedsiębiorczośćŹródła informacji

Przypisy

 1. Lis T. (2015), s. 118
 2. Sieniawska B. (2010)
 3. Frankowski P., Skubiak B. (2012), s. 120
 4. Czarnota A., s. 87-89
 5. Ratnicyn K. (2016). s. 11
 6. Bartnik A. (2016) s. 453-455
 7. Węgrzyn G. (2013) s. 200-202
 8. Ratnicyn K., op. cit., s. 26

Bibliografia


Autor: Olga Wielochowska