Nowe technologie

Z Encyklopedia Zarządzania
Nowe technologie
Polecane artykuły


Nowe technologie to przede wszystkim wiedza technologiczna zawarta jako niematerialne i prawne wartości czyli:

 • licencje,
 • patenty
 • prawa do poszczególnych wynalazków.

Szczególnie istotne są wyniki wszelakich badań i prac naukowych, dzięki którym możliwe jest produkowanie nowych lub ulepszanie istniejących wyrobów bądź usług. Technologia, która nie była stosowana na świecie dłużej niż 5 lat może być nazywana nową[1]

Nowe technologie i ich wpływ na gospodarkę

Nowoczesne technologie są obecnie największą siłą napędzającą gospodarkę. Umożliwiają szybszą, o wiele tańszą oraz lepszą pod względem jakościowym produkcję w porównaniu do poprzednich lat. Panująca obecnie sytuacja na rynkach wymaga od przedsiębiorstw nieustannego rozwoju czyli szybkiego pojmowania i wdrażania zdobytej wiedzy. Otwarty model innowacji stworzony przez Berkeley Henriego Chesbrougha mówi, że firmy powinny polegać nie tylko na badaniach przeprowadzonych przez siebie, ale również konieczne jest nabywanie patentów i licencji od innych firm na różne nowatorskie rozwiązania. [2]

Bariery wdrażania nowoczesnych technologii

Poziom stosowanych technologii w kraju może wpłynąć pozytywnie na wzrost gospodarczy. Badania przeprowadzane w sektorze nowych technologii są:

 • obarczone ryzykiem,
 • wymagają dużych nakładów finansowych,
 • wymagają odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • wymagają nowoczesnego sprzętu.

Niestety przedsiębiorcy niechętnie decydują się na nowoczesne rozwiązania. Powodem tego są liczne bariery występujące na rynku. Podstawą do prowadzenia badań naukowych są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy i dobrze wyposażone laboratoria, których brakuje obecnie na rynku. Konieczne są także środki finansowe przeznaczane na wdrażanie najnowszych technologii oraz przeprowadzanie badań i rozpowszechnianie ich. [3]

Efekt wdrażania nowych technologii

Tempo zachodzących obecnie zmian w gospodarce wymaga od przedsiębiorstw, aby nieustannie zmieniały swoją strategie i podejmowały szybkie decyzje. Stosowanie nowatorskich rozwiązań i dostosowywanie oferty do trendów panujących na rynku jest koniecznością aby wyróżnić się na tle konkurencji. Nowe technologie znacznie poprawiają jakość oferowanych usług czy produktów i obniżają koszty. [4] Jeszcze kilka lat temu dostęp do nowoczesnych technologii miały nieliczne grupy. Obecnie każdy człowiek w różny sposób z nich korzysta. Momentem przełomowym było powstanie Internetu. Dzięki niemu zmienił się sposób komunikacji i przede wszystkim szybkość i dokładność uzyskiwanych informacji.[5] Najczęściej używane są technologie dotyczące informatyki i telekomunikacji czyli ICT. Dzięki nim możliwe jest szybsze i dokładniejsze tempo pracy co wpływa pozytywnie na finanse przedsiębiorstwa. [6] Do technologii ICT zalicza się:

 • sprzedaż hurtową komputerów,
 • sprzedaż hurtową oprogramowania,
 • wszelką działalność informatyczną taką jak doradztwo, konserwacja komputerów, przetwarzanie informacji i funkcjonowanie portali społecznościowych.

Rozwój nieznanych dotąd gałęzi usług daje impuls do tworzenia całkiem nowych obszarów, które wzbogacają rynek krajowy i tworzą nowe miejsca pracy. [7]

Nowe technologie dostarczają odpowiednie narzędzia do firm dzięki którym pojawia się możliwość do doskonalenia produktów i usług oferowanych przez nie. Te technologie ułatwiają ludziom funkcjonowanie w codziennym życiu i dają szerszy dostęp do wiedzy. Rozwój i postęp technologiczny sprawił, ze przedsiębiorstwa muszą być bardziej przejrzyste dzięki czemu ludzie zyskali większy wpływ na otoczenie. Różnice te widać w każdej sferze życia zaczynając od transportu poprzez rolnictwo i inne sektory. W każdej dziedzinie można zaobserwować wdrażanie nowych technologii czy maszyn. [8]

Bibliografia

Autor: Olga Wielochowska

Przypisy

 1. Lis T. (2015). ; Ekonomiczne efekty wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwie, "Studia ekonomiczne”, nr 224, s. 118
 2. Sieniawska B. (2010). ; Otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej, "Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, tom 2
 3. Frankowski P., Skubiak B. (2012). ; Bariery innowacyjności w Polsce "Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania”, nr 28, s. 120
 4. Czarnota A. ; Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, tom 13 nr 1, s. 87-89
 5. Ratnicyn K. (2016). Jak nowe technologie zmieniają biznes, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin, s. 11
 6. Bartnik A. (2016) ; Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, nr 40, s. 453-455
 7. Węgrzyn G. (2013). ; Nowe technologie w sektorze usług, a zmiany w zatrudnieniu "Studia ekonomiczne”, nr 160, s. 200-202
 8. Ratnicyn K., op. cit., s. 26