Patent

Patent
Polecane artykuły


Patent - to prawo wyłącznego korzystania z określonego wynalazku. Patent udzielany jest, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są: nowe, posiadają poziom wynalazczy, nadają się do przemysłowego zastosowania. Patent uważany jest za jeden z "najmocniejszych” praw własności intelektualnej. Jest prawem formalnym udzielanym na drodze administracyjnej przez krajowy lub regionalny urząd patentowy (E. Okoń-Horodyńska, T. Sierotowicz, R. Wisła 2012, s. 11). Ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

Litteare patents to słowo pochodzące z języka łacińskiego, z którego wywodzi się ówczesne patent. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono listy otwarte, które potwierdzają nadanie praw, przywilejów, czy tytułów określonemu przez wyżej wspomniany list podmiotowi. (L. Grosicki, P. Grosicki 2012, s. 36)

Patent w świetle prawa

Informacje na temat patentu dostarcza Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Patent zalicza się do powszechnie znanych praw własności intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych. Osobie uprawnionej do patentu przyzwala się na korzystanie z dobra objętego patentem, ale także rozporządzanie nim, które obejmuje również czynności mogące doprowadzić do jego utraty lub zbycia.

Art. 63

1. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (D. Begg 2003, s. 489). W praktyce patent na dany wynalazek oznacza wyłączenie ze stosowania w produkcji dóbr bez zezwolenia autora wynalazku (R. Hall 2002, s. 96). Zapewnia to wyłączność ekonomicznej eksploatacji wynalazku, często decydując o przewadze technologicznej i rynkowej przedsiębiorcy.

Wykorzystanie patentów

Prawo z patentu może również zapewniać zyski z udzielonych licencji lub jego zbycia. Dlatego wynalazki patentują nie tylko wielkie korporacje, ale również wynalazcy, którzy nie mogąc samodzielnie wdrożyć opatentowanego wynalazku - odsprzedają go lub udzielają licencji innym przedsiębiorcom.

Patenty zapewniają wynalazcom czasowy monopol prawny, co jest bodźcem do następnych wynalazków. Inaczej motywacja potencjalnych wynalazców byłaby słaba, bo przewidywaliby oni, iż zyski z udanych wynalazków zmniejszają się szybko pod wpływem konkurencji naśladowców (D. Begg, 2003, s. 513).

Bibliografia

Autor: Agnieszka Ruszkowska, Adrianna Cholewa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.