Ostatnie zmiany

Skocz do: nawigacja, szukaj

Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian w tej wiki.

Opcje ostatnich zmian
Legenda:
N
W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
m
To jest drobna zmiana
b
Ta edycja została wykonana przez bota
(±123)
Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
Pokaż ostatnie 50 | 100 | 250 | 500 zmian w ciągu ostatnich 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dni.
Ukryj drobne zmiany | Pokaż boty | Ukryj anonimowych | Ukryj zarejestrowanych | Ukryj moje edycje

Pokaż nowe zmiany od 16 gru 2017 19:26
   

16 gru 2017

     16:49 (Nowi użytkownicy). . [1141708‎; Marzena‎]
     16:49 . . Konto użytkownika Marzena (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎
     16:25 . . Konto użytkownika 1141708 (dyskusja | edycje) zostało utworzone ‎
N    13:52  C/EBIT‎ (różn. | hist.) . . (+180). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''C/EBIT''' to wskaźnik określający cenę akcji (C) do wielkości Zysku operacyjnego przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT) Kategoria:Rynki finansowe {...")
N    13:50  SORBNET‎ (różn. | hist.) . . (+105). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''SORBNET''' system międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych. Kategoria:Bankowość {{msg:stub}}")
N    13:49  Prolongata‎ (różn. | hist.) . . (+188). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Prolongata''' przedłużenie terminu realizacji umowy, spłaty długu, itp. odbywająca się za porozumieniem obu stron danego stosunku prawnego. Kategoria:Bankowo...")
N    13:47  Piramida finansowa‎ (różn. | hist.) . . (+319). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Piramida finansowa''' to jedno z częściej stosowanych oszustw finansowych polegające na wypłacie odsetek (najczęściej wyższych niż rynkowe) od zainwestowanych...")
N    13:45  Oszczędzanie‎ (różn. | hist.) . . (+226). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Oszczędzanie''' to działanie polegające na zatrzymywaniu części lub całości środków pieniężnych pochodzących np. z zysku lub wynagrodzeń, do późniejsze...")
N    13:44  Karencja‎ (różn. | hist.) . . (+187). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Karencja''' to okres określony w umowie, w czasie którego nie wszystkie warunki umowy obowiązują (np. karencja w terminach spłaty kredytu). Kategoria:Bankowo...")
N    13:43  EURIBOR‎ (różn. | hist.) . . (+281). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''EURIBOR''' (ang. Euro Interbank Offered Rate) - to rynkowa stopa procentowa depozytów oraz kredytów oferowanych na rynku międzybankowy w strefie euro. Publikowana...")
N    13:41  Skonto‎ (różn. | hist.) . . (+184). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Skonto''' to rodzaj rabatu udzielanego nabywcy przez sprzedawcę poprzez procentowe zmniejszenie sumy należnej do zapłaty. Kategoria:Zarządzanie sprzedażą...")
N    13:40  Obciążenie zwrotne‎ (różn. | hist.) . . (+50). . Zybex (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Chargeback)
N    13:39  Chargeback‎ (różn. | hist.) . . (+251). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Chargeback''' lub inaczej '''obciążenie zwrotne''' polega na zwrocie kwoty zapłaconej za pomocą karty płatniczej lub kredytowej. Ma to miejsce np. w przypadku zw...")
N    13:36  Leasing finansowy‎ (różn. | hist.) . . (+293). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Leasing finansowy''' (leasing kapitałowy, leasing inwestycyjny) to odmiata leasingu polegająca na przekazaniu przez leasingodawcę jakiegoś środka trwałego w...")
N    13:35  Forward‎ (różn. | hist.) . . (+60). . Zybex (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Kontrakt forward)
N    13:29  Budżet domowy‎ (różn. | hist.) . . (+171). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Budżet domowy''' to ogół środków finansowych znajdujących się do dyspozycji gospodarstwa domowego Kategoria:Bankowość {{msg:stub}}")
     13:27  Indeks cen konsumpcyjnych‎ (różn. | hist.) . . (+13). . Zybex (dyskusja | edycje)
N    13:26  Procent składany‎ (różn. | hist.) . . (+246). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Procent składany''' to metoda wyliczenia stopy oprocentowania rzeczywistego wkładu pieniężnego zakładająca bieżące reinwestowanie odsetek od depozytów. Pat...")
N    13:24  Spread‎ (różn. | hist.) . . (+267). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Spread''' to różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty. Najczęściej występuje w rozliczeniu kredytów udzielanych w walutach obcych (zaciągnięcie kred...")
     13:22  Due diligence‎ (różn. | hist.) . . (+30). . Zybex (dyskusja | edycje)
     13:22  Należyta staranność‎ (różn. | hist.) . . (+30). . Zybex (dyskusja | edycje)
     13:21 (Przeniesione) . . Zybex (dyskusja | edycje) przeniósł stronę Należyta staranność do Due diligence(lepiej oddaje treść)
N    13:19  Pożyczka gotówkowa‎ (różn. | hist.) . . (+190). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Pożyczka gotówkowa''' to rodzaj pożyczki udzielanej w gotówce przez podmiot nie będący bankiem (osoba fizyczna, firma) innemu podmiotowi. Kategoria:Rynki fin...")
N    13:17  Lichwa‎ (różn. | hist.) . . (+206). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Lichwa''' polega na nieetycznej i/lub nielegalnej działalności pożyczkowej polegającej na udzielaniu pożyczek o drastycznie zawyżonych opłatach i odsetkach. [...")
N    13:16  Ogólne warunki ubezpieczenia‎ (różn. | hist.) . . (+251). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Ogólne warunki ubezpieczenia''' to dokument stanowiący załącznik do umowy ubezpieczenia regulujący podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzi...")
N    13:14  Ubezpieczenie komunikacyjne‎ (różn. | hist.) . . (+249). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Ubezpieczenie komunikacyjne''' to rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu ubezpieczony otrzymuje zwrot kosztów poniesionych w wypadku komunikacyjnym...")
N    13:13  Certyfikat rezydencji‎ (różn. | hist.) . . (+166). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Certyfikat rezydencji''' jest to dokument potwierdzający adres tj. miejsce aktualnej siedziby podatnika lub klienta banku. Kategoria:Bankowość {{msg:stub}}")
N    13:10  Kredyt inwestycyjny‎‎ (2 zmiany | historia) . . (+207). . [Zybex‎ (2×)]
     13:10 (bież. | poprz.) . . (-1). . Zybex (dyskusja | edycje)
N    13:09 (bież. | poprz.) . . (+208). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Kredyt inwestycyjny''' to rodzaj kredytu bankowego udzielanego podmiotom gospodarczym na prowadzenie [[[inwestycja|działalności inwestycyjnej]]....")
N    13:01  Kredyt obrotowy‎ (różn. | hist.) . . (+185). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Kredyt obrotowy''' to rodzaj kredytu bankowego udzielanego podmiotom gospodarczym na prowadzenie bieżącej działalności. Kategoria:Bankowoś...")
N    12:59  Punkt procentowy‎ (różn. | hist.) . . (+131). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Punkt procentowy''' (p.p.) to różnica pomiędzy wartościami wyrażonymi w procentach. Kategoria:Bankowość {{msg:stub}}")
N    12:53  Czarny wtorek‎ (różn. | hist.) . . (+156). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Czarny wtorek''' to początek największej paniki giełdowej w Stanach Zjednoczonych 29 października 1929 r. Kategoria:Rynki finansowe {{msg:stub}}")
N    12:52  Ubezpieczenie assistance‎ (różn. | hist.) . . (+228). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Ubezpieczenie assistance''' to rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu ubezpieczony otrzymuje doraźną pomoc w przypadkach awaryjnych lub np. podró...")
N    12:49  Awal‎ (różn. | hist.) . . (+78). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Awal''' to poręczenie czekowe. Kategoria:Bankowość {{msg:stub}}")
N    12:48  Bankowy tytuł egzekucyjny‎ (różn. | hist.) . . (+200). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Bankowy tytuł egzekucyjny''' to dokument pozwalający na przeprowadzenie szybkiej egzekucji komorniczej względem dłużnika banku. Kateg...")
N    12:46  Odwrócona hipoteka‎ (różn. | hist.) . . (+234). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Odwrócona hipoteka''' to usługa banków lub instytucji finansowej pozwalające na uzyskanie środków finansowych w zamian za obciążenie hipoteczne p...")
N    12:44  Podatek bankowy‎ (różn. | hist.) . . (+174). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Podatek bankowy''' to podatek płacony przez banki wyliczany jako procent posiadanych przez nie aktywów. Kategoria:Bankowość Kategoria:Podatki {{msg:s...")
N    12:43  Powiernik‎‎ (2 zmiany | historia) . . (+1388). . [Zybex‎ (2×)]
     12:43 (bież. | poprz.) . . (+26). . Zybex (dyskusja | edycje)
N    12:43 (bież. | poprz.) . . (+1362). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Art. 30 '',,Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych"''''' jasno opisuje, że ,,do zadań powiernika należy sprawdzanie czy: #z...")
     12:42  Umowa powiernicza‎ (różn. | hist.) . . (+18). . Zybex (dyskusja | edycje)
N    12:40  Przewalutowanie‎ (różn. | hist.) . . (+136). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Przewalutowanie''' to zmiana waluty, w której został zaciągnięty kredyt bankowy na inną. Kategoria:Bankowość {{msg:stub}}")
N    12:27  Refinansowanie‎ (różn. | hist.) . . (+185). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Refinansowanie''' to pozyskiwanie przez bank lub instytucję finansową środków finansowych na działalność. Kategoria:Bankowość Kategoria:Rynki finansow...")
N    12:25  Deklaracja wekslowa‎ (różn. | hist.) . . (+218). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Deklaracja wekslowa''' to dokument będący formą umowy między wystawcą weksla a wierzycielem, w której określa się sposób wypełnienia weksla i...")
N    11:49  Pieniądz fiducjarny‎ (różn. | hist.) . . (+171). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Pieniądz fiducjarny''' to rodzaj waluty, która nie jest powiązana z żadnymi dobrami materialnymi gwarantującymi jej wartość. Kategoria:Pieniądz {{msg:law}}")
N    11:47  Portfel inwestycyjny‎ (różn. | hist.) . . (+163). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Portfel inwestycyjny''' to ogół inwestycji rzeczowych lub kapitałowych danego podmiotu. Kategoria:Bankowość Kategoria:Rynki finansowe {{msg:stub}}")
     11:46  Konto bankowe‎ (różn. | hist.) . . (-25). . Zybex (dyskusja | edycje)
     11:46  Rachunek bankowy‎‎ (2 zmiany | historia) . . (-1). . [Zybex‎ (2×)]
     11:46 (bież. | poprz.) . . (-281). . Zybex (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Konto bankowe)
     11:45 (bież. | poprz.) . . (+280). . Zybex (dyskusja | edycje)
N    11:43  Rachunek oszczędnościowy‎ (różn. | hist.) . . (+260). . Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Rachunek oszczędnościowy''' to rodzaj rachunku bankowego służący do przechowywania oszczędności osób fizycznych. Szczególną jego formą...")
     11:40  Europejski System Banków Centralnych‎ (różn. | hist.) . . (+19). . Zybex (dyskusja | edycje)
N    11:39  Eurosystem‎ (różn. | hist.) . . (+107). . Zybex (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Europejski System Banków Centralnych)