Sławomir Wawak

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Użytkownik:Sw)

Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak jest profesorem uczelni w Katedrze Procesu Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szerokiej problematyki zarządzania jakością, zarządzania projektami, informatycznych systemów wspomagania zarządzania oraz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Sławomir Wawak jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych: książek, prac badawczych, artykułów i referatów (lista publikacji).

W ramach zajęć dydaktycznych Sławomir Wawak prowadzi zajęcia głównie z przedmiotów: projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, systemy informacji menedżerskiej oraz analiza i projektowanie procesów zarządzania. Przejawem działalności dydaktycznej jest również prowadzenie niniejszego portalu oraz opracowanie internetowego systemu obsługi studentów funkcjonującego w Katedrze Procesu Zarządzania.

Działalność praktyczna

Sławomir Wawak

Działalność praktyczna - konsultacje i szkolenia - stanowi istotne uzupełnienie teorii. Główną dziedziną doradztwa jest analizowanie i projektowanie systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości, bezpieczeństwa informacji, środowiska, zasobów ludzkich. Zdobyte w tym zakresie doświadczenia obejmują szereg firm z różnych branż, w tym: przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz administracji samorządowej. Sławomir Wawak na koncie ma aktualnie ponad 30 wdrożeń systemów i metod zarządzania (zobacz więcej).

Kontakt

  • Adres
    • Katedra Procesu Zarządzania
    • ul. Rakowicka 27
    • 31-510 Kraków
  • Tel.: +48 12 293 5349
  • E-mail: wawaks@uek.krakow.pl