Technologia

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności, doświadczenia i rozwiązań organizacyjnych wykorzystywanych do produkcji i użytkowania towarów i usług w celu zaspokajania potrzeb ludzkich.

Elementy technologii

 • hardware - wyposażenie fizyczne niezbędne do wykonywania zadań i operacji, czyli maszyny, urządzenia, systemy, itp.,
 • software - wiedza, jak używać hardware (programy, bazy danych, projekty),
 • brainware - świadomość istnienia technologii, zdolność i gotowość jej użycia, kompetencje pracowników, warunki organizacyjne, kultura innowacyjna.

Rodzaje

Technologia to metody i techniki zarządzania, ale również wiedza ucieleśniona w konkretnych produktach jako tzw. technologia materialna(np. wiedza zawarta w instrukcjach obsługi, specyfikacje techniczne i technologiczne, patenty, oprogramowanie komputerowe). Zawiera ona również wiedzę i know-how istniejące tylko w ludzkich umysłach lub zawarte w procedurach organizacyjnych (technologia niematerialna).

Cechy

W porównaniu z innymi produktami technologia posiada kilka szczególnych cech:

 • Wiedza jest kategorią nieuchwytną, jest produktem intelektu. Użytkowa wartość technologii opiera się na rozrastającej się bazie wiedzy pozwalającej na produkowanie stałego strumienia produktów i usług.
 • Kumulatywny charakter wiedzy- oznacza, że obecne zasoby i poziom technologii wynikają pośrednio z postępu naukowego i technicznego przeszłych pokoleń, przez co trudno je przypisać do konkretnych faktów czy koncepcji.
 • Wiedza podlega zużyciu, ale tylko w sensie ekonomicznym. Nie da się skonsumować wiedzy, dana technologia może być sprzedana i używana nieskończoną ilość razy, bez zużywania jej substancji. Taka sytuacja nie ma miejsca w jakimkolwiek przypadku innego produktu.
 • Łatwość przekazu - technologia stała się mobilna dzięki szybkiemu rozwojowi telekomunikacji i sieci łączności komputerowej.
 • Ponadnarodowy i ogólnoświatowy charakter procesu generowania wiedzy technologicznej obejmuje zarówno wiedzę chronioną prawami autorskimi jak i pozbawioną takiej ochrony.

Technologie w analizie PEST

W analizie PEST za główne czynniki technologiczne uważa się:

 • badania i rozwój,
 • technologie informatyczne i systemy komunikacji (IT),
 • technologie produkcyjne (numeryczne maszyny sterujące, roboty przemysłowe, elastyczne systemy produkcyjne),
 • technologie produktowe (inżynieria materiałowa i genetyczna, paliwa syntetyczne, technologia polimerów, optoelektronika),
 • technologie projektowe (systemy CAD/CAM, sztuczna inteligencja),
 • systemy i infrastruktura transportowa,
 • dostępność i zdolność przejmowania technologii (M.K. Nowakowski, 2005, s. 383).

Bibliografia

 • Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, pod red.M.K. Nowakowskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 383.
 • R.E.Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Autor: Łucja Hunia