Identyfikacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polecamy

Hasło dotyczy kwestii identyfikacji w normie ISO 9001.

Identyfikacja

Identyfikacja jest to wiedza o tym, czego wynikiem jest wyrób lub usługa i czym jest dany proces. Przez identyfikację rozumiemy stałą możliwość odróżnienia wyrobu za pomocą pewnych cech (oznaczeń) podczas procesu realizacji wyrobu. Identyfikacja wyrobu jest jednym z wielu wymagań, które organizacja wdrażająca i utrzymująca system zarządzania jakością musi spełnić (zgodnie z pkt 7.5.3 normy PN-EN ISO 9001:2009 "Identyfikacja i identyfikowalność") - tam gdzie identyfikowanie wyrobu lub usługi jest potrzebne, należy określić metody identyfikacji i zapisy, które mają być prowadzone.

Identyfikowalność

Obok identyfikacji pkt. 7.5.3 normy ISO 9001, definiuje również identyfikowalność, czyli zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozpatrywania i może ona dotyczyć: pochodzenia materiałów i części, historii wytwarzania i dystrybucji oraz lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu. Jeżeli klient lub przepisy prawa wymagają identyfikowalności wyrobu, organizacja ma obowiązek nadzorować jednoznaczną jego identyfikację.

Przykłady praktyczne

W niektórych branżach identyfikacja i identyfikowalność są wymagane przez obowiązujące przepisy lub umowy. Na przykład, w przypadku produkcji zbiorników ciśnieniowych powszechnie prowadzi się zapisy dotyczące identyfikacji określonego materiału i śledzi się je na wszystkich etapach wytwarzania. Dzięki temu można wstecznie prześledzić pochodzenie produktu końcowego do certyfikatu materiału wejściowego włącznie.

Bibliografia

  • R. Batko, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wyd. UJ, Kraków 2009.
  • W. Szwoch, I. Zaborowska, ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. Poradnik komitetu ISO/TC 176 Wyd. PKN, Warszawa 2003.

Autor: Sławomir Wyszyński