Logo

Z Encyklopedia Zarządzania
Logo
Polecane artykuły


Logo to graficzne przedstawienie nazwy firmy lub produktu. Jest najważniejszą częścią identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, towaru, marki, projektu, organizacji lub usługi, która umożliwia szybką i łatwą komunikację z odbiorcami.

Logo jest fundamentem do tworzenia ekonomicznego wizerunku np. firmy, organizacji. [1]

"Od strony formalnej logo powinno być schematycznym i dokładnie opracowanym rysunkiem, który może składać się z:

 • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 • tylko z elementu graficznego - symbolu
 • z obu tych rzeczy naraz" [2].

Podział

"Wśród znaków firmowych można wyróżnić:

 • tematyczne - prezentują graficzne przedstawienie branży, które reprezentuje instytucja;
 • graficzne - przedstawia wyobrażenia jakiegoś obiektu ze świata natury: osoby, zwierzęcia lub rzeczy, których cechy charakterystyczne pokrywają się z atrybutami firmy. Znaki te noszą nazwę symbolicznych;
 • abstrakcyjne - nie mówią nic o instytucji, branży oraz produkcie. Taki rodzaj loga nie odzwierciedla rzeczywistości, ale jest kompozycją złożoną z linii, kolorów, brył oraz płaszczyzn" [3].

Wyróżnia się 7 rodzai logo [4]:

 • logotyp
 • znaki graficzne
 • monogram
 • glif
 • znaki abstrakcyjne i symboliczne
 • emblemat
 • postać

Cechy i cele

Logo firmy lub produktu musi charakteryzować się zwięzłością, treściwością oraz minimalizmem. Znak graficzny firmy musi być zrozumiały, czytelny oraz łatwo zauważalny i rozpoznawalny dla odbiorcy. Jednocześnie logo powinno być także unikalne i niepowtarzalne, ponieważ jest to ważny element wyróżniający firmę wśród konkurencji.

Logo jest nośnikiem informacji zarówno na płaszczyźnie informacyjnej jak i emocjonalnej. Twórcy grafiki coraz częściej nie tyle skupiają się na samym przekazaniu informacji o firmie, co na przekazie emocji. Poprzez logo firma może wyrazić ideę, emocje, zbudować relację odbiorcy do produktu.

Logo w bardzo silnym stopniu kreuje i wpływa na wizerunek firmy, dlatego powinno ono być kojarzone z pozytywnymi emocjami oraz powinno nieść istotne przesłania i wartości.

Przykład

 • przykładem loga, które przekazuje ideę, wzbudza emocje i zmienia sposób myślenia jest logo Amnesty International. Logo to przedstawia płonącą świecę, która symbolizuje nadzieję i światło oraz kolczasty drut, symbolizujący brak wolności. Natomiast użyty kontrast kolorów - połączenie bieli z czernią, dodatkowo wzmacnia wymowę znaku wzbudzającego niepokój i współczucie [5].

Logo a logotyp

Błędem jest nazwanie loga jako logotyp, ponieważ logotyp jest głównym elementem składającym się na logo. Natomiast zatytułowanie tych słów na odwrót jest poprawne.

 1. Na samym początku warto przeglądnąć różnego rodzaju loga konkurencji (popularnych, jak i mniej sławnych firm).
 2. Ważnym jest by projekt zacząć od briefu, który składa się z wyrażeń bardzo istotnych dla przedsiębiorstwa, czy organizacji.
 3. Lekceważ trendy, aktualną modę.
 4. Inspirację na projektowanie loga można znaleźć wszędzie. Dlatego warto przeglądać różne miejsca, czy przedmioty codziennego użytku [6]
 5. Projektuj logo proste, nieskomplikowane, z małą ilością elementów, ponieważ w ten sposób zostanie ono szybciej zapamiętane przez odbiorcę [7]
 6. Logo powinno być zaprojektowane w taki sposób, by można było go wykorzystać nawet w małych rozmiarach ok. 2-3 cm, jednocześnie nie tracąc jego istotnych drobiazgów w budowie [8]

Przypisy

 1. Filar D., Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa., UMCS, Lublin 2012, s.84
 2. Dejnaka A. Strategia reklamy marki, produktów i usług, Helion, Gliwice 2006, s.64
 3. Dejnaka A. Strategia reklamy marki, produktów i usług, Helion, Gliwice 2006, s.64-65
 4. Hardy G. Podręcznik projektantów logo, Helion, Gliwice 2012, s. 22-35
 5. E. Tobakowska, Ikoniczność znaku - słowo, przedmiot, obraz, gest, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, s.73
 6. Hardy G., Podręcznik projektantów logo, Helion, Gliwice 2012, s. 9-13
 7. Airey D., Logo Design Love. Zaprojektuj genialny logotyp, Helion, Gliwice 2010, s.35
 8. Airey D., Logo Design Love. Zaprojektuj genialny logotyp, Helion, Gliwice 2010, s. 51


Bibliografia

 • Airey D., Logo Love Design: Zaprojektuj genialny logotyp, Helion, Gliwice 2010
 • Hardy G., Podręcznik projektantów logo, Helion, Gliwice 2012
 • Macalik J., Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 1
 • Tobakowska E., Ikoniczność znaku - słowo, przedmiot, obraz, gest, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 69-73.


Autor: Paulina Krzak, Aneta Czech