Logo

Z Encyklopedia Zarządzania

Logo to graficzne przedstawienie nazwy firmy lub produktu. Jest najważniejszą częścią identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, towaru, marki, projektu, organizacji lub usługi, która umożliwia szybką i łatwą komunikację z odbiorcami.

Logo jest fundamentem do tworzenia ekonomicznego wizerunku np. firmy, organizacji[1]

"Od strony formalnej logo powinno być schematycznym i dokładnie opracowanym rysunkiem, który może składać się z:

 • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 • tylko z elementu graficznego - symbolu
 • z obu tych rzeczy naraz" [2].

Podział

"Wśród znaków firmowych można wyróżnić:

 • tematyczne - prezentują graficzne przedstawienie branży, które reprezentuje instytucja;
 • graficzne - przedstawia wyobrażenia jakiegoś obiektu ze świata natury: osoby, zwierzęcia lub rzeczy, których cechy charakterystyczne pokrywają się z atrybutami firmy. Znaki te noszą nazwę symbolicznych;
 • abstrakcyjne - nie mówią nic o instytucji, branży oraz produkcie. Taki rodzaj loga nie odzwierciedla rzeczywistości, ale jest kompozycją złożoną z linii, kolorów, brył oraz płaszczyzn" [3].

Wyróżnia się 7 rodzai logo [4]:

 • logotyp
 • znaki graficzne
 • monogram
 • glif
 • znaki abstrakcyjne i symboliczne
 • emblemat
 • postać

Cechy i cele

Logo firmy lub produktu musi charakteryzować się zwięzłością, treściwością oraz minimalizmem. Znak graficzny firmy musi być zrozumiały, czytelny oraz łatwo zauważalny i rozpoznawalny dla odbiorcy. Jednocześnie logo powinno być także unikalne i niepowtarzalne, ponieważ jest to ważny element wyróżniający firmę wśród konkurencji.

Logo jest nośnikiem informacji zarówno na płaszczyźnie informacyjnej jak i emocjonalnej. Twórcy grafiki coraz częściej nie tyle skupiają się na samym przekazaniu informacji o firmie, co na przekazie emocji. Poprzez logo firma może wyrazić ideę, emocje, zbudować relację odbiorcy do produktu.

Logo w bardzo silnym stopniu kreuje i wpływa na wizerunek firmy, dlatego powinno ono być kojarzone z pozytywnymi emocjami oraz powinno nieść istotne przesłania i wartości.

Przykład

 • przykładem loga, które przekazuje ideę, wzbudza emocje i zmienia sposób myślenia jest logo Amnesty International. Logo to przedstawia płonącą świecę, która symbolizuje nadzieję i światło oraz kolczasty drut, symbolizujący brak wolności. Natomiast użyty kontrast kolorów - połączenie bieli z czernią, dodatkowo wzmacnia wymowę znaku wzbudzającego niepokój i współczucie [5].

Logo a logotyp

Błędem jest nazwanie loga jako logotyp, ponieważ logotyp jest głównym elementem składającym się na logo. Natomiast zatytułowanie tych słów na odwrót jest poprawne.

 1. Na samym początku warto przeglądnąć różnego rodzaju loga konkurencji (popularnych, jak i mniej sławnych firm).
 2. Ważnym jest by projekt zacząć od briefu, który składa się z wyrażeń bardzo istotnych dla przedsiębiorstwa, czy organizacji.
 3. Lekceważ trendy, aktualną modę.
 4. Inspirację na projektowanie loga można znaleźć wszędzie. Dlatego warto przeglądać różne miejsca, czy przedmioty codziennego użytku [6]
 5. Projektuj logo proste, nieskomplikowane, z małą ilością elementów, ponieważ w ten sposób zostanie ono szybciej zapamiętane przez odbiorcę [7]
 6. Logo powinno być zaprojektowane w taki sposób, by można było go wykorzystać nawet w małych rozmiarach ok. 2-3 cm, jednocześnie nie tracąc jego istotnych drobiazgów w budowie [8]

Rola logo w identyfikacji wizualnej

Logo odgrywa kluczową rolę w procesie budowania identyfikacji wizualnej firmy. Jest to fundament, na którym opiera się cała strategia marketingowa i komunikacja wizualna. Logo jest podstawowym elementem, który pozwala konsumentom zidentyfikować firmę i odróżnić ją od konkurencji.

Ważnym aspektem roli logo jest jego zdolność do przekazywania informacji. Logo może zawierać różnego rodzaju symbole, ikony, litery lub grafiki, które niosą określone znaczenie. Na przykład, logo firmy samochodowej może zawierać symbol kół, sugerując mobilność i prędkość. Logo firmy spożywczej może zawierać grafikę owoców lub warzyw, sugerując świeżość i naturalność produktów.

Ponadto, logo ma również ogromne znaczenie emocjonalne. Może budzić pozytywne skojarzenia, wywoływać określone uczucia i pobudzać emocje. Na przykład, logo firmy produkującej kosmetyki może być zaprojektowane w sposób elegancki i luksusowy, co ma na celu wywołanie uczucia ekskluzywności i prestiżu.

Warto podkreślić, że logo nie tylko informuje o firmie, ale także tworzy jej wizerunek. Jest to pierwszy element, z którym klienci mają styczność i często decyduje o tym, jak firma jest postrzegana. Logo może budować zaufanie, wiarygodność i lojalność wobec marki. Dlatego projektowanie logo wymaga starannego przemyślenia i dopasowania do wartości i celów firmy.

Logo powinno być zwięzłe i treściwe, aby przekazywać istotne przesłania i wartości. Powinno być czytelne i zrozumiałe dla różnych grup odbiorców, niezależnie od ich kultury i języka.

Logo powinno być łatwo zauważalne i rozpoznawalne dla odbiorcy, aby budować rozpoznawalność marki. Powinno być łatwo zapamiętywalne i łatwo kojarzone z marką.

Logo powinno być unikalne i niepowtarzalne, aby wyróżnić się na rynku i budować odróżnialność od konkurencji. Powinno być odróżnialne od innych marek i zapewniać unikalność wśród konkurencji.

Logo powinno kreować pozytywne emocje i wpływać na sposób myślenia o firmie. Powinno być spójne z misją i wartościami firmy, aby odzwierciedlać jej charakter i cel. Logo powinno być odzwierciedleniem osobowości firmy i przyciągać uwagę odbiorcy.

Badania rynkowe

Przeprowadzanie badań rynkowych stanowi kluczowy element w procesie oceny efektywności logo oraz dopasowania go do potrzeb i preferencji grupy docelowej. Badania te pozwalają także na ocenę skuteczności logo oraz dostosowanie go w razie potrzeby.

Badania rynkowe mają na celu zbieranie informacji na temat odbiorców, ich preferencji, postaw i zainteresowań. Pozwalają one zrozumieć, jakie logo będzie najlepiej reprezentować markę i przyciągać uwagę klientów. Badania rynkowe mogą być przeprowadzane za pomocą różnych metod, takich jak ankiety, wywiady, grupy fokusowe czy analiza konkurencji.

Podczas przeprowadzania badań rynkowych istotne jest uwzględnienie różnorodnych grup docelowych. Dobrze zaprojektowane logo powinno przyciągać uwagę zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców. Różne grupy mogą mieć różne preferencje co do kolorów, kształtów i stylów, dlatego ważne jest zrozumienie, jak logo wpływa na różne grupy docelowe.

Po zebraniu danych z badań rynkowych, istotne jest analizowanie i interpretowanie wyników. To pozwoli na lepsze zrozumienie oczekiwań klientów i dostosowanie logo do ich potrzeb. W przypadku stwierdzenia, że logo nie spełnia oczekiwań grupy docelowej, można rozważyć wprowadzenie zmian w projektowaniu lub modyfikacji istniejącego logo.

Logo może ewoluować wraz z rozwojem firmy, ale powinno zachować swoje podstawowe cechy, aby utrzymać rozpoznawalność. Ewolucja logo może być konieczna z powodu zmian w strategii firmy, zmieniających się preferencji klientów lub pojawienia się nowej konkurencji. W takiej sytuacji, logo może być aktualizowane, aby lepiej reprezentować wartości i cele firmy.

Jednak podczas procesu ewolucji logo, ważne jest, aby zachować pewną spójność z pierwotnym projektem. Podstawowe elementy, takie jak kształt, kolor i czcionka, powinny pozostać rozpoznawalne, aby klienci wciąż mogli utożsamiać logo z daną marką. To jest istotne, ponieważ logo jest jednym z głównych elementów budowania rozpoznawalności i tożsamości marki.

Logo powinno być trwałe i elastyczne, aby można je było aktualizować wraz z rozwojem firmy. W przeciwnym razie, jeśli logo nie jest w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb i trendów rynkowych, może stracić swoją aktualność i atrakcyjność dla klientów.

Warto również pamiętać, że proces ewolucji logo nie powinien być przeprowadzany zbyt często. Zbyt częsta zmiana logo może wprowadzać zamieszanie wśród klientów i prowadzić do utraty rozpoznawalności marki. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć zmiany i wprowadzać je w sposób przemyślany i umiejętny.


Logoartykuły polecane
StorytellingKomunikacja wizualnaMarketing szeptanyAmbient marketingTeaserReklama zewnętrznaMateriały reklamoweProjektowanie graficzneUlotka reklamowa

Przypisy

 1. Filar D., Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa., UMCS, Lublin 2012, s.84
 2. Dejnaka A. Strategia reklamy marki, produktów i usług, Helion, Gliwice 2006, s.64
 3. Dejnaka A. Strategia reklamy marki, produktów i usług, Helion, Gliwice 2006, s.64-65
 4. Hardy G. Podręcznik projektantów logo, Helion, Gliwice 2012, s. 22-35
 5. E. Tobakowska, Ikoniczność znaku - słowo, przedmiot, obraz, gest, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, s.73
 6. Hardy G., Podręcznik projektantów logo, Helion, Gliwice 2012, s. 9-13
 7. Airey D., Logo Design Love. Zaprojektuj genialny logotyp, Helion, Gliwice 2010, s.35
 8. Airey D., Logo Design Love. Zaprojektuj genialny logotyp, Helion, Gliwice 2010, s. 51

Bibliografia

 • Airey D. (2010), Logo Love Design: Zaprojektuj genialny logotyp, Helion, Gliwice
 • Dejnaka A. (2006), Strategia reklamy marki, produktów i usług, Onepress, Gliwice
 • Filar D. (red.) (2012), Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja, UMCS, Lublin
 • Hardy G. (2012), Podręcznik projektantów logo, Helion, Gliwice
 • Kotler P. (2002), Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Macalik J. (2013), Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław, nr 1
 • Rosa G. (2005), Marketing Działania marketingowe jako obszar konkurowania w usługach w świetle trendów zachowań konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 414
 • Tobakowska E. (2006), Ikoniczność znaku - słowo, przedmiot, obraz, gest, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków


Autor: Paulina Krzak, Aneta Czech