Wiarygodność

Z Encyklopedia Zarządzania

Wiarygodność kojarzona jest w życiu codziennym z autentycznością i prawdziwością, najczęściej w odniesieniu do gromadzonych informacji oraz danych. Jednak posiada też odniesienia, o których mowa w dalszym tekście. Są to:

 • wiarygodność sprawozdania finansowego
 • wiarygodność przedsiębiorstwa
 • wiarygodność klienta
 • wiarygodność kredytowa

TL;DR

Artykuł omawia różne aspekty wiarygodności, takie jak wiarygodność informacji, sprawozdań finansowych, przedsiębiorstw, klientów i zdolności kredytowej. Wiarygodność jest subiektywna i zależy od źródła informacji. Sprawozdania finansowe mogą być sfałszowane, dlatego ważne jest, aby firma miała biegłego rewidenta i nadzór. Wiarygodność przedsiębiorstwa jest istotna dla budowania relacji z klientami i utrzymania wartości rynkowej. Banki sprawdzają wiarygodność klientów przed udzieleniem kredytu, a wymogi Bazylei III utrudniają firmom zdobycie kredytu. Banki potrzebują informacji, które pozwolą przewidzieć zdolność spłaty zobowiązań przez firmę.

Pojęcie wiarygodności

Wiarygodność nie jest cechą jednoznaczną i oczywistą. Każdy jej adresat inaczej może ją postrzegać i oceniać. Coś co w jednych budzi zaufanie, innych może razić i zniechęcać. Kluczowym elementem jest tutaj źródło informacji, na bazie którego wydajemy opinię na dany temat. W obecnych czasach dostęp do informacji jest niemal bezgraniczny, ale część z nich może być napisana przez niegodne zaufania źródła[1]

Działalność wolnorynkowa rozwija się coraz szybciej, w czym pomaga jej globalizacja. Dzięki niej można łatwiej i szybciej pozyskać nowych klientów. Każdy nawiązując nową współpracę chce mieć pewność, że zakończy się ona pomyślnie i przyniesie własnemu przedsiębiorstwu zyski. Przed podpisaniem umowy, potencjalny kontrahent sprawdza wiarygodność danej firmy oraz jej zarządu, w celu uniknięcia ewentualnego ryzyka[2]

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jest fundamentalnym źródłem informacji o tym w jakiej sytuacji finansowej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Właśnie przez to powstaje ogromne ryzyko, że dane w nim przedstawiane, mogą być sfałszowane. Punktami najbardziej narażonymi na oszustwa są przychodzi i koszty. Dodatkowo istnieją też sytuacje, które znacznie ułatwiają zafałszowanie danych ukazywanych w sprawozdaniu finansowym. Są to m.in.:

 • wystąpienie znacznych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie działalności w niestabilnym gospodarczo obszarze
 • postępowanie sądowe
 • utrudnienia w dostępie do kapitału i kredytów
 • zmiany na płaszczyźnie informatycznej[3]

Nie można oczywiście sądzić, że za każdym razem gdy nastąpi jedna z wyżej wymienionych sytuacji, mamy do czynienia z oszustwem, które w bardzo negatywny sposób wpłynęłoby na wiarygodność danego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - właściciela[4]

Osobą, która rzetelnie, prawidłowo i wiarygodnie ocenia sprawozdanie finansowe danej firmy jest biegły rewident. Jego najważniejszym zadaniem nie jest jednak wyszukiwanie błędów i oszustw, jakie pojawiły się w miejscu przeznaczonym na koszty i przychody. Tym powinno zajmować się kierownictwo a także osoby zatrudnione do sprawowania nadzoru[5]

Wiarygodność przedsiębiorstwa

By przedsiębiorstwo mogło zwiększać swój zasięg na rynku, a co za tym idzie - własną wartość - musi zbudować korzystny wizerunek, który pozwoli na wypromowanie się jako godny zaufania partner. Właściciel najchętniej podejmowałby się współpracy z klientami, którzy oferują długookresową kooperację, co musiałoby się opierać na pozytywnej, trwałej relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Nawet jeśli przechodzi ono kryzys finansowy, powinno dołożyć wszelkich starań do zachowania uzyskanego zaufania społecznego oraz wiarygodności. Jego utrata, mogłaby za sobą pociągnąć utratę sponsorów, a co za tym często idzie kar za zerwanie kontraktu, a więc ogromnych wydatków[6]

Wiarygodność klienta

Nie należy zapominać, że aby współpraca została nawiązana, obie strony muszą być dla siebie wiarygodne. Przykładowo bank przed udzieleniem kredytu, zgodnie ze zleceniami jakie przypisują mu reguły bankowe, musi sprawdzić wiarygodność potencjalnego klienta[7]

Wiarygodność i zdolność kredytowa

Podmiotem ubiegającym się o kredyt nie muszą być tylko osoby fizyczne, w znacznej mierze robią to również przedsiębiorstwa. Wcześniej sprawdzane one były tylko pod względem wskaźników finansowych, jednak wraz z wprowadzeniem umowy Bazylea III, nakazano bankom dodatkowo poddawać analizie możliwości i zdolności płatnicze przedsiębiorstwa. Zadłużenie będzie spłacane w przyszłości, dlatego muszą mieć pewność co do stabilności istnienia przedsiębiorstwa. Określa się ono na podstawie kilku czynników. Zalicza się do nich m.in.:

 • aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa
 • otoczenie przedsiębiorstwa
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • sposób w jaki przedsiębiorstwo jest zarządzane
 • personel (zarządzający i pracownicy)
 • instrumenty, które są stosowane w obrębie planowania, marketingu a nawet controllingu[8]

Wprowadzone wymogi nadzoru bankowego Bazylea III zdecydowanie utrudnią firmą zaciąganie kredytów w bankach, ponieważ jeszcze mocniej uzależniają ich finansowanie od ich wiarygodności. Rodzaj i jakość dokumentów udostępnianych przed przedsiębiorstwa również ma duże znaczenie. Samo sprawozdanie finansowe już nie wystarcza. Banki potrzebują informacji, z których będą mogły przewidywać jakie dana firma ma szanse utrzymać się na rynku a co za tym idzie, spłacić swoje zobowiązanie. [9]


Wiarygodnośćartykuły polecane
BankructwoKYCAnaliza wykorzystania majątkuPrzedsiębiorcza teoria przedsiębiorstwaGwarancje ubezpieczenioweRatingAnaliza wskaźnikowaCo warto wiedzieć o pracodawcyOszustwo finansowe

Przypisy

 1. B. Krawczyk-Bryłka (2009). Hybrydowy model zaufania w Internecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 541, Gdańsk, s. 51
 2. A. Lew (2017). Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, Wrocław, s. 301
 3. A. Lew (2017). Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, Wrocław, s. 301-302
 4. A. Lew (2017). Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, Wrocław, s. 302
 5. A. Lew (2017). Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, Wrocław, s. 307
 6. G. Godlewski (2011). Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucji sportowej, Zeszyty Naukowe nr 661, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 7. A. Bielawska (2017). Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców, Zarządzanie finansami i rachunkowość 5 (1) 2017, 5-13, Uniwersytet Szczeciński, s. 9
 8. A. Bielawska (2017). Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców, Zarządzanie finansami i rachunkowość 5 (1) 2017, 5-13, Uniwersytet Szczeciński, s. 10
 9. A. Bielawska (2017). Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców, Zarządzanie finansami i rachunkowość 5 (1) 2017, 5-13, Uniwersytet Szczeciński, s. 11

Bibliografia


Autor: Justyna Grabowska