Projektowanie graficzne

Z Encyklopedia Zarządzania

Projektowanie graficzne (ang. graphic design) jest profesjonalną dyscypliną sztuk wizualnych, formą komunikacji wizualnej używaną do przekazywania wiadomości lub informacji odbiorcom, w celu zapewnienia czytelności i dostępności treści redakcyjnych lub wpływania na ludzi. W projektowaniu graficznym koncepcja jest podstawą do tworzenia, selekcji i organizacji elementów graficznych. Projekty graficzne służą różnym celom, zarówno komercyjnym (marki, wydawcy, firmy lub korporacje), społecznym (inicjatywy, organizacje charytatywne, organizacje non-profit, tworzenie sieci), edukacyjnym, rozrywkowym, kulturalnym (filmy, muzea, galerie, festiwale muzyczne), osobistym (promocja, branding, zaproszenia), eksperymentalne lub polityczne (R. Landa. 2019, s. 1).

TL;DR

Projektowanie graficzne to profesjonalna dyscyplina sztuki, która ma na celu przekazywanie informacji i wpływanie na ludzi za pomocą elementów wizualnych. Obejmuje aspekty percepcyjne i behawioralne. Dziedziny projektowania graficznego to reklama, branding, komunikacja korporacyjna, projektowanie edytorskie i projektowanie czcionek.

Aspekt behawioralny i percepcyjny

Obejmuje to, w większym lub mniejszym stopniu, aspekty percepcyjny i behawioralny (A. Bennett 2006, s. 28).

Aspekt percepcyjny obejmuje istotę wizualną. Komunikacja w tym aspekcie rozumiana jest jako widoczność, czytelność i estetykę.

Aspekt behawioralny ma związek ze sposobem, w jaki komunikacja graficzna wpływa na postawy i zachowanie odbiorców. Oczekuje się, że projektowanie reklamy zachęci ludzi do kupowania produktów lub usług; oczekuje się, że propaganda polityczna lub ideologiczna wpłynie na przekonania i działania ludzi; znaki drogowe na autostradach mają na celu uporządkowanie przepływu ruchu; pomoce dydaktyczne mają poprawić wyniki w nauce; banknoty mają na celu utrudnienie fałszowania i łatwą identyfikację jednego nominału od drugiego. Jest to prawdziwa miara wydajności każdego elementu graficznego i dowód, że projektu graficznego nie można interpretować w oderwaniu, ale tylko w kontekście komunikacyjnym.

Dziedziny projektowania graficznego

Reklama promuje jedną markę lub podmiot nad inną; podnosi świadomość na temat problemów społecznych, osób i organizacji; i wzywa ludzi do działania w imieniu organizacji charytatywnych lub non-profit.

Projektowanie brandingu i identyfikacji polega na stworzeniu systematycznego programu wizualnego mającego na celu stworzenie spójnego wyglądu i osobowości - skoordynowanej nadrzędnej identyfikacji - odzwierciedlając i kodyfikując historię i wartości marki lub podmiotu (podmiot odnosi się do wszelkich komercyjnych, społecznych, kulturalnych, charytatywnych lub non-profit jednostek). Formaty projektowania identyfikacji obejmują:

 • logo,
 • wizytówki,
 • papier firmowy,
 • programy identyfikacji wizualnej,
 • oznakowanie,
 • projekty środowiskowe,
 • projektowanie opakowań,
 • strony internetowe,
 • sieć mobilną, a także inne formaty w mediach.

Niektóre inne możliwości studiów brandingowych obejmują:

 • nazewnictwo marki,
 • koncepcję marki,
 • strategię marki,
 • rewitalizację marki,
 • rebranding,
 • wprowadzenie marki,
 • branding cyfrowy,
 • branding globalny,
 • branding polityczny.

Projektowanie komunikacji korporacyjnej obejmuje wszelkie formaty komunikacji wizualnej używane do komunikacji wewnętrznej z pracownikami, materiały dla działu sprzedaży lub innych pracowników, a także formaty wykorzystywane przez korporację lub organizację do komunikacji zewnętrznej z opinią publiczną, innymi firmami i akcjonariuszami. Nacisk kładziony jest na utrzymanie spójnego wyglądu korporacyjnego we wszystkich aplikacjach. Formaty komunikacji korporacyjnej obejmują:

 • raporty roczne,
 • broszury,
 • zestawy sprzedażowe,
 • materiały marketingowe,
 • publikacje korporacyjne,
 • materiały i aplikacje między przedsiębiorstwami,
 • korporacyjne strony internetowe i intranet,
 • materiały z ofertami nowych produktów.

Projektowanie edytorskie obejmuje projektowanie treści redakcyjnych do druku lub na ekran; nazywa się to także projektowaniem publikacji. Redaktor udostępnia treści, interpretuje je w celu usprawnienia komunikacji, poprawia wrażenia czytelnika, tworzy projekt wizualny oraz ustala głos, charakter i strukturę publikacji. Formaty redakcyjne w różnych mediach obejmują:

 • projektowanie książek,
 • projektowanie czasopism,
 • projektowanie gazet, biuletyny i broszury,
 • na ekranie są również vlogi, mologi i blogi.

Projektowanie czcionek to wysoce wyspecjalizowany obszar projektowania graficznego, który koncentruje się na tworzeniu i projektowaniu form literowych, krojów pisma i obróbki czcionek. Niektórzy projektanci typów posiadają własne odlewnie czcionek cyfrowych, które są firmami, które projektują, udzielają licencji, publikują i dystrybuują czcionki. Inni typografowie specjalizują się w ręcznie robionych czcionkach i krojach. Literowanie to ręczne rysowanie form literowych (w przeciwieństwie do czcionek generowanych na komputerze) (R. Landa 2019, s. 2-9).


Projektowanie graficzneartykuły polecane
Wizerunek markiInbound MarketingMarketing szeptanyCzarny PRMedia społecznościoweVisual merchandisingRodzaje witryn internetowychInteraktywnośćMarketing społeczny

Bibliografia

 • Bennett A. (red.) (2006), Design Studies Theory and Research in Graphic Design, Princeton Architectural Press, New York
 • Landa R. (2019), Graphic Design Solutions, Cengage, Boston
 • Poulin R. (2012), Graphic Design and Architecture, A 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World, Rockport Publisher, Beverly


Autor: Joanna Ciesielska