Reklama

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Reklama jest jednym z najprostszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Stanowi istotny składnik struktury marketingu, wyraźnie oddziaływający na zachowanie określonej grupy konsumentów. Polega na przedstawieniu bogatej propozycji sprzedaży w sposób masowy, odpłatny, skierowany do ogółu społeczeństwa [1]

Podstawowe funkcje reklamy [2],[3]:

 • informacyjna- za pośrednictwem reklamy możliwe jest zapoznanie konsumenta z produktami wprowadzanymi na rynek jak również istniejącymi już wcześniej, polityką cenową, formą sprzedaży,
 • perswazyjna- zadaniem reklamy jest zachęcenie i nakłanianie klienta do dokonania zakupu,
 • przypominająca- reklama ma na celu utrwalać zachowania konsumenckie, wskazywać na korzyści zastosowania danego produktu.

Najważniejsze cele reklamy [4]

Najistotniejszym zadaniem reklamy jest przybliżenie klienta do produktu, co w szczególności wyraża się poprzez:

 • ułatwienie funkcji wprowadzenia nowego produktu produktu na rynek konsumenta,
 • oddziaływanie na świadomość nabywcy i przekonywanie go o słuszności dokonanego wyboru,
 • przyspieszenie procesu sprzedaży,
 • utrzymywanie stałej relacji z [Rynek zbytu|rynkiem zbytu],
 • kształtowanie nowych grup odbiorców towarów.

Skuteczność reklamy

Obecnie możemy wyodrębnić następujące elementy efektywnej kampanii reklamowej [5]:

 • zdobycie całkowitej pewności dotyczącej zapotrzebowania na dany produkt, który chcemy reklamować, uzyskanej poprzez różnego rodzaju sondaże, badania, ankiety,
 • sformułowanie celów reklamy w sposób zrozumiały, ewidentny- po co?,
 • określenie lokalizacji przeprowadzenia akcji reklamowej- gdzie?,
 • wyznaczenie terminu kampanii reklamowej- kiedy?,
 • zaprojektowanie sposobu i formy- jak?,
 • nieustanny nadzór, weryfikacja i ulepszanie reklamy.

Podział reklamy

Wyróżnić można kilka kategorii podziału reklamy [6],[7]:

I. Ze względu na cel:

 • reklama pionierska- niesie ze sobą informacje na temat produktów dopiero co wprowadzonych na rynek, wpływa na popyt pierwotny,
 • reklama konkurencyjna- jej głównym celem jest kształtowanie popytu selektywnego, polega na pokazywaniu korzyści z posiadania danego produktu i porównywaniu go z produktami marek konkurencyjnych,
 • reklama przypominająca- ma na celu utrwalić pozytywne wrażenia konsumenta na temat nabytego wcześniej produktu.


II. Ze względu na podmiot reklamy:

 • nadawca reklamy- każda jednostka, której celem jest nawiązanie relacji z rynkiem, np. producenci, hurtownicy, detaliści, agencje reklamowe,

III. Ze względu na przedmiot reklamy:

 • reklama produktu- prezentuje mocne strony danego produktu, zachęcające do nabycia;

IV. Ze względu sposób finansowania:

 • reklama indywidualna- adresat reklamy ponosi wszelkie koszty,
 • reklama wspólna= reklama grupowa= reklama zespołowa- koszty ponosi grupa przedsiębiorstw, producent odpowiada za koszty główne reklamy, a pozostali członkowie kampanii- za koszty wprowadzenia adresów własnych firm.

V. Ze względu na środki reklamy:

 • reklama prasowa- przekaz informacji następuje za pośrednictwem gazet, czasopism; informacje te mogą być ogólne lub szczegółowe,
 • reklama telewizyjna- najsilniej wpływająca na odbiorców forma reklamy, najbardziej powszechna, kreuje obraz danego produktu, nadawana w odpowiednim czasie i z właściwą częstotliwością może powodować określone, zamierzone wcześniej reakcje u jej odbiorców,
 • reklama radiowa- skierowana najczęściej do określonej grupy odbiorców, prosta, zrozumiała, związana z niskim kosztem przygotowania i emisji,
 • reklama kinowa- zbliżona do reklamy telewizyjnej, o ograniczonej liczbie adresatów,
 • reklama pocztowa (direct mail)- ciesząca się coraz większą popularnością, nastawiona na zdobycie określonego segmentu rynku, np. katalogi, ulotki, broszury, itd.,
 • plakaty reklamowe (out door)- różnego rodzaju ogłoszenia, plakaty o zwięzłej treści, zamieszczane w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych np. tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, przystanki, dworce).

Kryteria wyboru form i środków reklamy

Do najważniejszych kryteriów zalicza się [8]:

 • charakter produktu,
 • specyfika rynku docelowego,
 • koszty i zasięg kampanii reklamowej.

Przypisy

 1. Podstawy marketingu pod redakcją Jerzego Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2001, s. 309
 2. Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 517
 3. Kłeczek Ryszard i inni, Marketing. Jak to się robi., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 242
 4. Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 518
 5. Hingston Peter, Wielka księga marketingu, Signum, Kraków 1992, s. 107- 108
 6. Podstawy marketingu pod redakcją Jerzego Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2001, s. 320- 327
 7. Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 518- 522
 8. Podstawy marketingu pod redakcją Jerzego Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2001, s. 327- 328

Bibliografia:

 • Podstawy marketingu pod redakcją Jerzego Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2001
 • Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000
 • Hingston Peter, Wielka księga marketingu, Signum, Kraków 1992
 • Kłeczek Ryszard i inni, Marketing. Jak to się robi., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992

Autor: Mateusz Chowaniec

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.