Strategia promocji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Promocja to zbiór wszystkich środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej działalności, produktach i usługach.


Promocja wpływa na szybkość sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, ma także znaczenie dla wytworzenia oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa lub jego produktów. Poprzez działalność promocyjną przedsiębiorstwo realizuje następujące cele:

 • informuje o swojej ofercie,
 • wpływa na kształtowanie opinii klientów o przedsiębiorstwie,
 • kreuje potrzeby w celu dostosowania podaży do popytu.

W strategii promocji należy wyróżnić następujące fazy:

 • określenie odbiorców,
 • zidentyfikowanie celów promocji,
 • stworzenie projektu przekazu,
 • wybranie odpowiednich mediów i realizowanie tzw. mieszanki promocyjnej,
 • ustalenie budżetu promocyjnego oraz,
 • zweryfikowanie wyników promocji.

Do podstawowych strategii promocyjnych należą:

 • reklama (element promotion mix),
 • sprzedaż osobista,
 • promocja handlowa i promocja konsumencka,
 • propaganda gospodarcza (public relations) i "rozgłos" (publicity)
 • promotion mix.

Reklama, czyli każda płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania idei, produktów lub usług przez danego nadawcę. Przedsiębiorstwo posługuje się reklamą w celu poinformowania klientów o aktualnej ofercie a także zachęcenia do skorzystania z tej oferty.

Charakterystyczne cechy reklamy:

 • odpłatność,
 • pośredni kontakt z klientem.

Skuteczna kampania reklamowa powinna cechować się:

 • pewnością co do istnienia zapotrzebowania,
 • zdefiniowaniem celów,
 • użyciem właściwych środków,
 • odpowiednim rozplanowaniem w czasie,
 • właściwym projektem oraz,
 • kontrolą rezultatów.

Sprzedaż osobista to bezpośrednia prezentacja towaru lub usługi przed klientem w celu dokonania sprzedaży.

Podstawowym celem sprzedaży osobistej jest zawarcie transakcji. Jest najstarszym środkiem promocji. Jej koszty są stosunkowo wysokie. W praktyce sprzedaż osobista przyjmuje różne formy.

Promocja konsumencka i promocja handlowa

Promocja sprzedaży zachęca do zakupu produktu w danym momencie. Promocja konsumencka jest skierowana do ostatecznych nabywców produktu podczas gdy promocja handlowa do pośredników handlowych.

Przykłady promocji handlowej to:

 • zakupy premiowe,
 • bezpłatne egzemplarze,
 • premie z tytułu sprzedaży.

Z kolei do promocji konsumenckiej należą:

 • obniżki cen,
 • bezpłatne próbki,
 • prezenty rzeczowe.

Propaganda gospodarcza i "rozgłos" polegają na komunikowaniu się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Ich celem jest przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie pozytywnego zainteresowania przedsiębiorstwem.

Pomotion mix

Tworzenie mieszanki promocyjnej (promotion mix) polega na określeniu w jaki sposób wykorzystać wymienione strategie promocji.

Bibliografia

 • H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu, Poznań 1996
 • T. Kramer, Podstawy marketingu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995
 • Marketing, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995

Autor: Katarzyna Dyląg