Promocja-mix

Z Encyklopedia Zarządzania

Promocja-mix jest jednym z podstawowych narzędzi marketingowych, które określa sposób wykorzystania różnych strategii promocji w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Składa się ona z czterech głównych instrumentów: reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży i public relations. Każdy z tych elementów ma swoje unikalne znaczenie i wpływa na sukces promocji-mix[1].

Instrumenty promocji-mix

Cztery najważniejsze instrumenty promocji-mix to[2]:

 • Reklama jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów promocji-mix. Polega na komunikacji marketingowej za pomocą płatnych form komunikacji, takich jak telewizja, radio, drukowane materiały reklamowe i internet. Reklama ma na celu dotarcie do szerokiej grupy odbiorców i zwiększenie świadomości marki, produktu lub usługi.
 • Sprzedaż osobista to drugi istotny element promocji-mix. Polega ona na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z potencjalnym klientem. Ta forma komunikacji pozwala na bardziej spersonalizowane podejście i umożliwia sprzedawcy odpowiednio dostosować przekaz do potrzeb i oczekiwań klienta. Sprzedaż osobista jest szczególnie skuteczna w przypadku produktów lub usług wymagających wyjaśnienia, konsultacji lub negocjacji.
 • Promocja sprzedaży to kolejny element promocji-mix, który ma na celu zachęcenie klientów do zakupu poprzez oferowanie dodatkowych wartości, rabatów, nagród lub korzyści. Promocje sprzedażowe mogą obejmować konkursy, kody rabatowe, darmowe próbki lub programy lojalnościowe. Mają one na celu zwiększenie atrakcyjności oferty i pobudzenie klientów do podjęcia decyzji zakupowych.
 • Public relations, czyli relacje publiczne, to ostatni element promocji-mix. Obejmuje on budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy lub marki w oczach społeczeństwa. Public relations to nie tylko zarządzanie wizerunkiem, ale także budowanie trwałych relacji z interesariuszami, takimi jak pracownicy, inwestorzy, media i społeczność lokalna. Poprzez skuteczną komunikację i działania społeczne, firma może zyskać zaufanie i lojalność klientów.

Cele promocji-mix

Możemy wymienić następujące cele promocji-mix [3]:

 • Tworzenie świadomości dostępności produktów lub usług. Promocja-mix ma za zadanie dotrzeć do potencjalnych klientów i poinformować ich o istnieniu oferowanych produktów lub usług. Poprzez reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży i public relations, można zwiększyć świadomość marki i zdobyć uwagę klientów.
 • Zachęcanie klientów do wypróbowania produktów lub usług. Promocja-mix ma za zadanie przekonać klientów do zakupu lub skorzystania z oferty. Poprzez odpowiednio skonstruowane przekazy reklamowe, atrakcyjne promocje sprzedażowe lub sprzedaż osobistą, można zachęcić klientów do wypróbowania nowych produktów lub usług.
 • Pobudzanie klientów do ponownego skorzystania z oferty. Promocja-mix ma na celu nie tylko pozyskanie nowych klientów, ale także utrzymanie i zwiększenie lojalności istniejących. Poprzez skuteczne działania public relations, programy lojalnościowe lub indywidualne podejście do klienta, można zachęcić go do powrotu i ponownego skorzystania z oferty.
 • Tworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy lub marki. Promocja-mix ma za zadanie budować i utrzymać pozytywny wizerunek firmy lub marki w oczach klientów i społeczeństwa. Poprzez skuteczne działania public relations, odpowiednio dobraną reklamę i spójne przekazy, można tworzyć pozytywne skojarzenia i budować zaufanie.
 • Poprawa sytuacji finansowej firmy. Promocja-mix ma na celu zwiększenie sprzedaży i generowanie większych przychodów. Poprzez odpowiednie strategie reklamowe, promocje sprzedażowe i sprzedaż osobistą, można przyciągnąć większą liczbę klientów i zwiększyć dochody firmy.
 • Informowanie klientów o działaniach i planach na przyszłość. Promocja-mix to również narzędzie do komunikacji z klientami i informowania ich o aktualnościach, nowych produktach, usługach lub planach firmy na przyszłość. Poprzez skuteczne działania public relations i reklamę, można utrzymać klientów na bieżąco i zainteresować ich nowymi ofertami.

Reklama w promocji-mix

Reklama jest płatnym przekazem promującym produkty, idee lub usługi, mającym na celu kreowanie potrzeb, określanie atrakcyjności produktu i kształtowanie pozytywnej opinii. Odgrywa ważną rolę w promocji-mix, pomagając firmie dotrzeć do swojej docelowej grupy odbiorców i skutecznie promować swoje produkty lub usługi [4].

 • Reklama tradycyjna może przyjmować różne formy, takie jak reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, plakatowa, ulotkowa itp. Istnieje również reklama outdoorowa, czyli reklamy umieszczane na billboardach, przystankach autobusowych itp.
 • Reklama internetowa obejmuje różne formy promocji online, takie jak banery reklamowe, kampanie płatnych linków sponsorowanych, reklamy w wyszukiwarkach, reklamy w mediach społecznościowych itp. W dzisiejszych czasach reklama internetowa staje się coraz bardziej popularna i wpływa na sposób, w jaki firmy promują swoje produkty lub usługi.
 • Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak big data i sztuczna inteligencja, firmy mogą dostosowywać przekaz reklamowy do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów. Personalizacja reklamy pozwala firmom lepiej trafiać do swojej grupy docelowej i budować większą lojalność klientów.
Cele reklamy[5] Rodzaje reklamy[6] Formy reklamy[7]
 • Kreowanie potrzeb
 • Określenie atrakcyjności produktu
 • Kształtowanie pozytywnej opinii o produkcie
 • Reklama informacyjna
 • Reklama nakłaniająca
 • Reklama przypominająca
 • Reklama masowa
 • Reklama półmasowa
 • Reklama zindywidualizowana
 • Reklama w mediach on-line
 • Reklama w mediach off-line

Sprzedaż osobista w promocji-mix

Sprzedaż osobista polega na zawieraniu transakcji poprzez rozmowę sprzedawcy z potencjalnym klientem. Odgrywa ważną rolę w promocji-mix, umożliwiając firmie nawiązanie bezpośredniego kontaktu z klientem i skuteczną prezentację produktów lub usług. Sprzedaż osobista może przybierać różne formy, takie jak rozmowa sprzedażowa, prezentacja produktów, negocjacje itp. Firmy mogą odwiedzać klientów, instytucje, organizować przyjęcia oraz przesyłać towar.

Główne formy sprzedaży bezpośredniej[8] Proces sprzedaży osobistej[9]
 • odwiedzanie potencjalnych klientów
 • odwiedzanie instytucji,
 • organizowanie przyjęć
 • przesyłanie towarów do domów
 1. Przygotowanie wstępne
 2. Spotkanie z klientem (prezentacja oferty, pokonywania oporu, zawarcie transakcji)
 3. Zadania po sprzedaży

Promocja sprzedaży w promocji-mix

Promocja sprzedaży to różnorodne działania mające na celu stworzenie dodatkowych bodźców zwiększających atrakcyjność produktu i skłonność do zakupu. Stanowi ważny element promocji-mix, umożliwiając firmie przyciągnięcie klientów i zwiększenie sprzedaży.

Działania promocji sprzedaży mogą obejmować rabaty, kupony, konkursy, programy lojalnościowe, darmowe próbki, prezenty itp. Mają one na celu zachęcenie klientów do zakupu, poprzez tworzenie dodatkowych korzyści i zachęt.

Promocje sprzedaży mogą wpływać na klientów, kreując atrakcyjność produktu i skłaniając ich do podjęcia decyzji zakupowej. Działania promocji sprzedaży mogą wpływać na proces podejmowania decyzji zakupowych, zarówno u klientów indywidualnych, jak i biznesowych [10].

Formy promocji sprzedaży [11] Cele promocji sprzedaży [12]
 • wprowadzenie na rynek nowego produktu
 • poburzanie konsumentów do oferty
 • przywlekanie nowych konsumentów
 • utrzymanie i odzyskanie utraconych klientów
 • budowanie marki produktu
 • poszerzenie zasięgu dystrybucji produktów

Public Relations w promocji-mix

Public relations to działania mające na celu promowanie i ochronę wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu. Odgrywają ważną rolę w promocji-mix, pomagając firmie budować reputację, utrzymywać kontakty z interesariuszami i zarządzać sytuacjami trudnymi.

Działania public relations mogą obejmować relacje z mediami, organizowanie konferencji prasowych, sponsorowanie wydarzeń, działalność charytatywną itp. Mają one na celu budowanie wizerunku firmy lub marki poprzez rozpowszechnianie informacji, utrzymywanie kontaktów z interesariuszami itp.

W dzisiejszym świecie, gdzie informacje są dostępne natychmiast, istotne jest monitorowanie i zarządzanie wizerunkiem firmy w mediach społecznościowych. Negatywne komentarze i opinie mogą mieć negatywny wpływ na reputację firmy, dlatego ważne jest aktywne uczestnictwo i odpowiedź na opinie klientów w mediach społecznościowych[13].

Zadania realizowane w PB[14]
 • budowa reputacji firmy
 • rozpowszechnianie informacji
 • utrzymywanie kontaktów z interesariuszami
 • podtrzymywanie opłacalnych więzi ze społecznościami i władzami lokalnym
 • zapobieganie i eliminowanie sytuacji trudnych
 • działalność charytatywna
 • sponsoring

Spójność promocji-mix

Harmonijne połączeniw promocji-mix a skuteczność

W dzisiejszych czasach, w zglobalizowanym świecie biznesu, promocja stanowi kluczowy element w kreowaniu wizerunku firmy oraz sprzedaży produktów lub usług. Jednak aby osiągnąć pełną skuteczność działań promocyjnych, niezbędne jest stworzenie spójnego i harmonijnego połączenia promocji-mix.

Spójność promocji-mix jest kluczowa dla skuteczności działań promocyjnych. Oznacza to, że wszystkie elementy promocji - reklama, public relations, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni oraz promocje sprzedażowe - powinny być skoordynowane i działać zgodnie z celami i strategią firmy. Jeśli poszczególne narzędzia promocji nie są spójne, istnieje ryzyko, że przekaz reklamowy będzie rozproszony i nieefektywny.

Harmonijne połączenie różnych instrumentów promocji-mix pozwala firmie osiągnąć większy sukces w promocji swoich produktów lub usług. Przykładowo, reklama telewizyjna może przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, natomiast sprzedaż osobista umożliwi im bliższe zapoznanie się z ofertą firmy. Wzajemna synergia między różnymi elementami promocji-mix pozwala dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i skuteczniej wpływać na ich decyzje zakupowe.

Integracja promocji-mix z innymi elementami marketingu

Promocja-mix powinna być spójna i zintegrowana z pozostałymi elementami marketingu, takimi jak produkt, cena i dystrybucja. Zgodność między tymi czynnikami jest niezwykle istotna, ponieważ wpływa na ogólną percepcję marki oraz skuteczność działań promocyjnych.

Harmonijne połączenie promocji-mix z produktem oznacza, że przekaz reklamowy jest zgodny z cechami i korzyściami, jakie oferuje dany produkt. Jeśli reklama obiecuje klientowi pewne korzyści, a produkt nie spełnia tych oczekiwań, odbiorca może poczuć się oszukany i stracić zaufanie do marki. Dlatego ważne jest, aby przekaz reklamowy był zgodny z rzeczywistością i odpowiadał cechom produktu.

Spójność promocji-mix z ceną produktu jest również kluczowa. Jeśli firma promuje swoje produkty jako luksusowe i ekskluzywne, a cena jest niska i dostępna dla każdego, może to wpływać negatywnie na wizerunek marki. Klienci mogą poczuć się zdezorientowani i niezadowoleni, co może prowadzić do utraty zaufania i lojalności.

Integracja promocji-mix z dystrybucją polega na dostosowaniu narzędzi promocji do kanałów dystrybucji, którymi firma się posługuje. Na przykład, jeśli firma sprzedaje swoje produkty głównie przez internet, to promocja powinna być skierowana do użytkowników internetu, na przykład poprzez reklamę online czy social media. Dzięki temu firma może dotrzeć do swojej grupy docelowej w najbardziej efektywny sposób.

Podsumowując, spójność promocji-mix jest niezwykle istotna dla skuteczności działań promocyjnych. Harmonijne połączenie różnych narzędzi promocji oraz integracja promocji-mix z innymi elementami marketingu - produktem, ceną i dystrybucją - pozwala firmom osiągnąć większy sukces w promocji swoich produktów lub usług. Tylko poprzez spójne działania można budować silną markę, zyskać zaufanie klientów i osiągnąć pożądane cele biznesowe.

Znaczenie badania i analizy efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix

Badanie i analiza efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix są niezbędne, aby firma mogła ocenić skuteczność swoich działań promocyjnych. Odpowiednie badania pozwalają firmie zidentyfikować, które narzędzia promocyjne przynoszą najlepsze rezultaty i dlaczego. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie strategii promocyjnej i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb i preferencji klientów.

Badanie efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix umożliwia firmie dokładne zrozumienie, które narzędzia są najbardziej skuteczne w dotarciu do grupy docelowej i generowaniu sprzedaży. Może to obejmować takie czynniki jak reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama internetowa, promocje sprzedażowe, public relations i wiele innych. Analiza efektywności tych narzędzi pozwala firmie na ocenę, które z nich przynoszą najlepsze wyniki w kontekście konkretnych celów marketingowych.

Badania i analizy efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix dostarczają firmie również informacji o kosztach i zyskach związanych z poszczególnymi narzędziami promocyjnymi. Dzięki temu firma może lepiej zrozumieć, jakie są koszty promocji w porównaniu do jej skuteczności. Na podstawie tych informacji możliwe jest podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących alokacji budżetu na promocję i wybór takich narzędzi, które zapewnią największy zwrot z inwestycji.

Optymalizacja strategii promocyjnej na podstawie wyników badań

Badanie i analiza efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix pozwalają firmie zoptymalizować swoją strategię promocyjną, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb i preferencji klientów. Na podstawie wyników badań firma może lepiej zrozumieć, które działania promocyjne są najbardziej skuteczne i jakie korekty można wprowadzić, aby zwiększyć efektywność promocji.

Dokładna analiza efektywności poszczególnych narzędzi promocji-mix pozwala firmie na identyfikację mocnych i słabych stron swojej strategii promocyjnej. Może to obejmować ocenę skuteczności różnych kanałów reklamowych, przekazów marketingowych, akcji promocyjnych i innych działań promocyjnych. Dzięki tym badaniom firma może lepiej zrozumieć, które elementy strategii promocyjnej przynoszą najlepsze rezultaty i w jaki sposób można je zoptymalizować.

Badanie i analiza efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix dostarczają firmie również wiedzy na temat preferencji i reakcji klientów. Dzięki temu firma może lepiej zrozumieć, jakie przekazy i narzędzia są najbardziej atrakcyjne dla jej grupy docelowej. Na podstawie tych informacji można dostosować treści i sposoby komunikacji, aby lepiej trafiać do klientów i zwiększać skuteczność promocji.

Podsumowując, badanie i analiza efektywności poszczególnych instrumentów promocji-mix są niezwykle istotne dla każdej firmy. Pozwalają one na ocenę skuteczności działań promocyjnych, identyfikację mocnych i słabych stron strategii promocyjnej oraz optymalizację działań w celu zwiększenia efektywności promocji. Dzięki tym badaniom firma może lepiej zrozumieć swoją grupę docelową, jej preferencje i reakcje, co przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży i rozpoznawalność marki.

Nowoczesne narzędzia promocji w promocji-mix

W dzisiejszych czasach marketing internetowy odgrywa kluczową rolę w promocji-mix. Jest to szeroki zakres działań, które można prowadzić w internecie, mające na celu dotarcie do potencjalnych klientów. W ramach marketingu internetowego można wykorzystać różne formy reklamy w mediach społecznościowych, takie jak reklamy na Facebooku czy Instagramie. To doskonałe narzędzie do docierania do konkretnych grup docelowych i budowania świadomości marki.

Kolejnym skutecznym narzędziem promocji-mix jest e-mail marketing. Poprzez wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail można skutecznie komunikować się z klientami, informować ich o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych. Ważne jest tutaj dbanie o wartościowe treści, które przyciągną uwagę odbiorcy i skłonią go do działania.

Ważnym elementem promocji-mix jest także marketing treści. Tworzenie wartościowych treści promocyjnych, takich jak blogi, artykuły czy filmy, ma na celu przyciągnięcie uwagi klientów oraz budowanie zaufania do marki. Treści te powinny być dostosowane do potrzeb i preferencji klientów oraz angażować ich emocjonalnie.

Coraz częściej w promocji-mix wykorzystuje się influencer marketing. Współpraca z popularnymi influencerami pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którzy ufają rekomendacjom swoich ulubionych osób. Warto jednak dbać o autentyczność i zgodność wartości influencera z wartościami marki, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Badanie skuteczności promocji-mix

Aby ocenić skuteczność działań promocyjnych, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań. Wprowadzenie do badania skuteczności promocji-mix powinno obejmować analizę wyników sprzedaży jako kluczowe narzędzie oceny skuteczności. Na podstawie danych dotyczących sprzedaży można ocenić, czy działania promocyjne przyczyniły się do wzrostu sprzedaży czy też nie.

Wykorzystanie badań rynku oraz analizy konkurencji jest również ważnym elementem badania skuteczności promocji-mix. Poznanie preferencji klientów, ich opinii o konkurencyjnych produktach czy usługach pozwala na lepsze dostosowanie działań promocyjnych do oczekiwań rynku.

Ankiety z klientami i feedback od klientów stanowią cenne źródło informacji na temat skuteczności działań promocyjnych. Warto poznać opinie klientów na temat kampanii reklamowych, ofert promocyjnych czy sposobu komunikacji marki. To pozwoli na dokonanie optymalizacji działań promocyjnych, aby lepiej odpowiadały na oczekiwania klientów.

Promocja-mix a zrównoważony rozwój

Wpływ promocji-mix na działania zrównoważonego rozwoju

Promocja-mix, czyli zbiór narzędzi marketingowych wykorzystywanych do promowania produktów lub usług, ma coraz większy wpływ na działania zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszych czasach, kiedy kwestie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu są coraz bardziej aktualne, firmy zaczynają uwzględniać te aspekty w swoich strategiach promocyjnych.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem społecznym, firmy coraz częściej angażują się w działalność charytatywną i sponsorują projekty społeczne. Przykładem może być firma produkująca kosmetyki, która wspiera organizacje walczące z testowaniem kosmetyków na zwierzętach. Tego rodzaju działania przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, ponieważ pomagają w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych.

Ponadto, firmy coraz bardziej dbają o środowisko naturalne poprzez zmianę swoich praktyk biznesowych. Stawiają na zrównoważone opakowania, które są bardziej przyjazne dla środowiska i mogą być łatwiej poddane recyklingowi. Redukcja emisji CO2 jest również priorytetem dla wielu firm, które starają się wdrożyć innowacyjne rozwiązania technologiczne, np. zastosować energooszczędne maszyny w procesie produkcji.

Angażowanie klientów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ważnym aspektem promocji-mix jest angażowanie klientów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy często informują swoich klientów o swoich praktykach ekologicznych, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat ochrony środowiska i zachęcić do podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów.

Na przykład, firma odzieżowa może informować swoich klientów o materiałach, z których wykonane są ich produkty. Jeśli używają tkanin organicznych lub materiałów pochodzących z recyklingu, przekazują to klientom w celu podkreślenia swojego zaangażowania w ochronę środowiska. Ponadto, mogą prowadzić kampanie, które zachęcają klientów do przekazywania używanych ubrań do recyklingu, zamiast wyrzucania ich do zwykłego śmieci. Takie działania nie tylko przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, ale także przynoszą korzyści wizerunkowe firmie, która staje się postrzegana jako odpowiedzialny uczestnik rynku.

Angażowanie klientów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ma również potencjał do wzmacniania ich zaangażowania. Klienci coraz bardziej doceniają firmy, które podejmują inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Poprzez uczestnictwo w takich działaniach, klienci mogą poczuć się częścią większego ruchu, który dąży do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Rola promocji-mix w angażowaniu się firm w lokalne społeczności

Firmy, szczególnie te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), coraz częściej zdają sobie sprawę z roli, jaką odgrywają w lokalnych społecznościach. Przez angażowanie się w lokalne inicjatywy i wspieranie lokalnych wydarzeń, firmy nie tylko wzmacniają swój wizerunek, ale również przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki i społeczności.

Wspieranie lokalnych wydarzeń to jedna z form promocji-mix, która pozwala firmom na zaangażowanie się w społeczność lokalną. Przykładem może być sponsoring lokalnych imprez kulturalnych, sportowych czy charytatywnych. Działania takie nie tylko przynoszą korzyści firmie w postaci większej widoczności i pozytywnego wizerunku, ale również przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Poprzez wsparcie lokalnych wydarzeń, firmy przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności regionu, przyciągania turystów i generowania dodatkowych dochodów dla lokalnej gospodarki.

Kolejnym przykładem angażowania się firm w lokalne społeczności są inicjatywy społeczne. Firmy mogą wspierać lokalne organizacje non-profit, działające na rzecz społeczności lokalnej. Przykładem może być wsparcie lokalnej fundacji, która pomaga osobom potrzebującym, organizacji zajmującej się ochroną środowiska czy też stowarzyszenia wspierającego lokalne przedsiębiorstwa. Działania takie nie tylko wpływają pozytywnie na wizerunek firmy, ale również przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego lub merytorycznego dla istotnych dla niej inicjatyw.

Angażowanie się firm w lokalne społeczności przynosi liczne korzyści zarówno dla samej firmy, jak i dla społeczności lokalnej. Firmy, które aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, budują pozytywny wizerunek, oparty na zaangażowaniu społecznym i odpowiedzialności społecznej. Klienci, widząc, że firma aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, mają większe zaufanie do niej i często decydują się na zakup produktów lub usług oferowanych przez tę firmę. W ten sposób, działania promocyjne składające się na promocję-mix przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i zysków firmy.

Wpływ angażowania się firm w lokalne społeczności jest jednak o wiele szerszy. Firmy, które wspierają lokalne wydarzenia i inicjatywy, przyczyniają się do wzrostu lokalnej gospodarki. Poprzez generowanie dodatkowych dochodów, tworzenie miejsc pracy czy wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, firmy wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Wzrost aktywności gospodarczej przekłada się na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawę infrastruktury czy rozwój sektora usługowego.

W rezultacie, promocja-mix, włączająca działania angażujące firmy w lokalne społeczności, ma pozytywny wpływ zarówno na samą firmę, jak i na społeczność lokalną. Firmy, które aktywnie wspierają lokalne inicjatywy, budują pozytywny wizerunek, zwiększają sprzedaż i zyski. Jednocześnie, społeczność lokalna korzysta z rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy jakości życia i zwiększenia atrakcyjności regionu. Dlatego też, promocja-mix powinna być integralną częścią strategii firm, szczególnie tych z sektora MŚP, które mają możliwość bliskiego kontaktu i angażowania się w lokalne społeczności.


Promocja-mixartykuły polecane
Rodzaje promocjiStrategia promocjiPromocjaContent marketingInbound MarketingPromocja sprzedażyVisual merchandisingMarketing kulturyEvent marketingStandaryzacja produktu

Przypisy

 1. Kotler Ph. 1991, s.10
 2. Davis A. 2007, s.45-46
 3. Gawroński S. 2006, s.97
 4. Nowacki R. 2006, s.10
 5. Rydel M. 1995, s.74
 6. Drzazga M. 2006, s.101
 7. Drzazga M. 2006, s.101, s. 139-145
 8. Mazurek-Łopacinska K., 2002, s. 177
 9. Wiktor J. 2005, s.40
 10. Taranko T. 2015, s. 64
 11. Drzazga M. 2006, s.109
 12. Drzazga M. 2006,s.110
 13. Kotler Ph. 1999, s. 546
 14. Drzazga M. 2006, s.131

Bibliografia

 • Davis A. (2007), Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dojwa K., Bodziany M. (2013), Public Relations instytucji bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerskich Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 • Drzazga M. (2006), Systemy promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gawroński S. (2006), Media relations - współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Gołąb-Andrzejak E. (2014), Sposoby oraz narzędzia promocji podnoszące atrakcyjność imprezy biegowej, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Kotler P. (1991), Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control, Englewood Cliffs, New York
 • Kotler P. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa
 • Mazurek-Łopacinska K. (2002), Sprzedaż bezpośrednia, Marketing w Praktyce
 • Nowacki R. (2010), Podręcznik. Reklama, Difin, Warszawa
 • Oczachowska A. (2009), Sprzedaż osobista w systemie komunikacji marketingowej, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 42
 • Rydel M. (1995), Podręczny słownik promocji. Public relations, reklama, akwizycja, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk
 • Szewczyk I., Gajewska P. (2013), Analiza związku narzędzi promocji z satysfakcją nabywcy - model kano, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
 • Szuta A. (2014), Narzędzia promotion-mix w kampaniach wyborczych, Rynek - Społeczeństwo - Kultura nr 1
 • Taranko T. (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Wiktor J. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa