Promocja-mix

Z Encyklopedia Zarządzania
Promocja-mix
Polecane artykuły

Promocja-mix - jest to jedno z podstawowych rodzajów promocji, które określa w jaki sposób można wykorzystać wszystkie strategie promocji razem.

Promocja-mix to część marketingu mix i jedno z czterech podstawowych narzędzi marketingowych obok produktu, ceny i kanałów dystrybucji [1].

Instrumenty promocji-mix

Cztery najważniejsze instrumenty promocji-mix to[2]:

Cele promocji-mix

Możemy wymienić następujące cele promocji-mix [3]:

 • tworzenie świadomości dostępności produktów
 • zachęcanie klientów do wypróbowania proponowanych produktów
 • pobudzanie klientów do ponownego skorzystania z oferty;
 • wytworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku
 • poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy
 • informowanie klientów o działaniach i planach na przyszłość

Reklama w promocji-mix

Reklama - jest to promowanie określonych towarów, idei czy usług. Przekazy te są płatne i znajdują się w wybranym przez nadawcę kanale [4].

Celem reklamy jest [5]:

 • Kreowanie potrzeb
 • Określenie atrakcyjności produktu
 • Kształtowanie pozytywnej opinii o produkcie

Rodzaje reklamy [6]:

 • Reklama informacyjna
 • Reklama nakłaniająca
 • Reklama przypominająca

Formy reklamy [7]:

 • Reklama masowa
 • Reklama półmasowa
 • Reklama zindywidualizowana
 • Reklama w mediach on-line
 • Reklama w mediach off-line

Sprzedaż osobista w promocji-mix

Sprzedaż osobista - polega na demonstrowaniu oferty podczas rozmowy sprzedawcy z potencjalnym klientem, która ma na celu zawarcie transakcji.

Główne formy sprzedaży bezpośredniej to [8]:

 • odwiedzanie potencjalnych klientów
 • odwiedzanie instytucji,
 • organizowanie przyjęć
 • przesyłanie towarów do domów

Proces sprzedaży osobistej[9]:

 1. Przygotowanie wstępne
 2. Spotkanie z klientem (prezentacja oferty, pokonywania oporu, zawarcie transakcji)
 3. Zadania po sprzedaży

Promocja sprzedaży w promocji-mix

 ”Promocja sprzedaży to zespół różnorodnych działań, mających na celu stworzenie nadzwyczajnych, dodatkowych i krótkotrwałych bodźców zwiększających atrakcyjność produktu dla nabywcy i podwyższających jego skłonność do zakupu [10].”

Formy promocji sprzedaży [11]:

 • Promocja skierowana do konsumentów
 • Promocja skierowana do pośredników handlowych
 • Promocja skierowana do personelu

Cele promocji sprzedaży [12]:

 • wprowadzenie na rynek nowego produktu
 • poburzanie konsumentów do oferty
 • przywlekanie nowych konsumentów
 • utrzymanie i odzyskanie utraconych klientów
 • budowanie marki produktu
 • poszerzenie zasięgu dystrybucji produktów

Public Relations w promocji-mix

Public Relations to wszelkie działania mające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu” [13].

Zadania realizowane w PB [14]:

 • budowa reputacji firmy
 • rozpowszechnianie informacji
 • utrzymywanie kontaktów z interesariuszami
 • podtrzymywanie opłacalnych więzi ze społecznościami i władzami lokalnym
 • zapobieganie i eliminowanie sytuacji trudnych
 • działalność charytatywna
 • sponsoring

Przypisy

 1. Kotler Ph. 1991, s.10
 2. Davis A. 2007, s.45-46
 3. Gawroński S. 2006, s.97
 4. Nowacki R. 2006, s.10
 5. Rydel M. 1995, s.74
 6. Drzazga M. 2006, s.101
 7. Drzazga M. 2006, s.101, s. 139-145
 8. Mazurek-Łopacinska K., 2002, s. 177
 9. Wiktor J. 2005, s.40
 10. Taranko T. 2015, str. 64
 11. Drzazga M. 2006, s.109
 12. Drzazga M. 2006,s.110
 13. Kotler Ph. 1999, s. 546
 14. Drzazga M. 2006, s.131

Bibliografia

Autor: Yuliia Ivanitska