Sukces

Z Encyklopedia Zarządzania
Sukces
Polecane artykuły

Sukces jest miarą wykonanego zadania, jego rezultatem. Zadanie to musi posiadać ponadprzeciętną wymowność. Każda definicja sukcesu, a jest ich wiele, jest na swój sposób dobra, bowiem zależny od wyznawanych wartości osobnej jednostki. Nie mniej jednak sukcesem nazywamy zdobycie założonego celu, powstanie konkretnego pomysłu, motywującego do podjęcia działań w kontekście zrealizowania tychże celów[1].

Cechy sukcesu

Z wcześniej przedstawionej definicji możemy zauważyć pewne cechy charakterystyczne dla hasła sukces:

 1. Sukces nie jest zależny od szczęścia, ani od genów jakie posiadamy. Sukces jest przede wszystkim rezultatem szeregu działań, które podjęliśmy, aby go odnieść i był on zgodny z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami.
 2. Kolejną ważną cechą jest to, że nie jest on każdym pomyślnym wynikiem danego działania. Nie jest on drobną czynnością. Sukces jest wtedy, jeżeli powodzenie sukcesu wymagało od nas dużego wysiłku, wytrwałości oraz pokonania przeciwności losu.
 3. Następną cechą sukcesu jest to, że jest on niepewny. Oznacza to, że gdy podmiot podejmujący się określonych działań nie posiada gwarancji tego, że jego cel zostanie zrealizowany.
 4. Co więcej sukcesowi zawsze towarzyszy poczucie satysfakcji, zadowolenia bądź spełnienia.

Składniki sukcesu

Sukces możemy podzielić na parę istotnych składników. Są nimi samoświadomość, samosterowność, poczucie własnej wartości oraz pozytywne myślenie [2]:

 • Samoświadomość zawiera identyfikowanie, zaakceptowanie i docenienie tego jakimi jesteśmy, swoich cech, wad i zalet, a także naszych umiejętności i tego czym się interesujemy. Gdyby nie samoświadomość, to człowiek nie byłby w stanie dojść do tego, czego tak naprawdę pragnie od życia. Samoświadomość buduje w nas pewność siebie, ale także dzięki niej jesteśmy w stanie zrozumieć swoje uczucia oraz decyzje jakie podejmujemy.
 • Samosterowność - polega na posiadaniu zdolności do stawiania sobie dobrze zdefiniowanych celów oraz dążenia do osiągnięcia ich.
 • Poczucie własnej wartości – nie jest to nic innego jak posiadanie szacunku do samego siebie oraz dostrzeżenie tego, że jest się człowiekiem wartościowym. Jest elementem, który asystuje nam w realizowaniu marzeń.
 • Pozytywne myślenie – polega na tym, że skupiamy się na pozytywach, zamiast na negatywach. Co więcej człowiek sukcesu jest w stanie każde niepowodzenie jako sposób do sporządzenia bilansu oraz rozpoczęcia wszystkiego od początku.

Człowiek sukcesu

Wzór człowieka sukcesu[3]:

 1. Profesjonalisty wygląd – bycie zadbanym niezależnie od pory dnia
 2. Pozytywne nastawienie do życia – wiara w pomyślność
 3. Motywacja i upór w działaniach prowadzących do osiągnięcia sukcesu zawodowego
 4. Zdobycie praktycznego wykształcenia - kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku
 5. Poczucie własnej wartości, pomysłowość, postępowość - świadomość własnej ceny, rozumienie czego się chce oraz orientacja w rynku pracy
 6. Umiejętność radzenia sobie – odnajdywanie się i uczenie w nowych sytuacjach
 7. Zamiłowanie do wyzwań - nowe sytuacje są okazją do sprawdzenia się
 8. Zdolność organizacji czasu
 9. Utożsamienie się z firmą
 10. Docenianie kapitałowego wymiaru sukcesu - środkiem do osiągnięcia lepszego standardu życia są pieniądze
 11. Zaakceptowanie życia w cyklu zmian. Zmiany są czynnikiem sprzyjającym rozwojowi

Przypisy

 1. Humeniuk M., Paszenda I., Żłobicki W. (2017) Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol 2.
 2. Waitley D. (2011) Psychologia sukcesu. Zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz prowadzących szkolenia
 3. Humeniuk M., Paszenda I., Żłobicki W. (2017), Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol 1., s.289

Bibliografia

Autor: Blanka Bojarska, Marcelina Drobot, Oliwia Skowron