Samokształcenie

Z Encyklopedia Zarządzania
Samokształcenie
Polecane artykuły


Samokształcenie - samodzielne uzupełnianie wiedzy przez pracownika przy wykorzystaniu proponowanych przez firmę podręczników i pomocy bądź indywidualnie dobranych materiałów.

Samokształcenie jest procesem oświatowym, jak i stylem życia, które charakteryzuje się aktywnym poznawaniem świata i siebie oraz doskonaleniu swojej osobowości we wszystkich obszarach kształcenia czy wychowania. Samokształcenie jest to naturalna potrzeba głęboko odczuwalna przez każdą bogatą duszę, która dąży do poznania prawdy, do doskonałości.(Płocka J. 2008, s. 35-37)

Samokształcenie to samodzielnie wykonywane czynności oraz procesów przez osobę uczącą się, które umożliwiają ludziom bez nauczycieli poznanie społeczeństwa, przyrody, kultury, jak i wszechstronne rozwijanie własnej sprawności umyslowej, fizycznej, zdolności i zainteresowań.

Badania wykazują, że zdecydowana większość (aż 80% Polaków), nie dokształca się w żaden sposób, nawet poprzez samokształcenie. Z dodatkowego kształcenia korzystają głównie osoby dobrze wykształcone, natomiast osoby z gorszymi kompetencjami i niższym wykształceniem są słabo zmotywowani do podejmowania samokształcenia. Z badań wynika, że osoby pracujące na stanowiskach specyjalistycznych, a także kierownicy wyższych szczebli najczęściej się dokształcali (byli to informatycy, lekarze, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, dyrektorzy). (Szczucka A. 2012, s. 7)

Osoby podejmujące próbę samokształcenia najczęściej korzystają z profesjonalnych magazynów, książek, czy innych materiałów drukowanych. Na drugim miejscu stawiają metody multimedialne. (Szczucka A. 2012, s. 30)

Praca nad sobą, a samokształcenie

Praca nad sobą i samoksztalcenie nie są pojęciami tożsamymi, jednak nie ulega wątpliwości, że mają podobne znaczenie. Samokształcenie jest samodzielną pracą, która nie wymaga udziału nauczyciela.

Samokształcenie może być również formą spędzania wolnego czasu. Jest to bowiem pożyteczna forma spędzania czasu, która polega na samodzielnie i dobrowolnie podjętym procesie dokształcania, w różnorodnych dziedzinach gospodarki, techniki, nauki, sztuki i kultury, przeważnie nie związane z pracą zawodową. (Pięta J. 2014, s. 115-116)

Czynniki decydujące o podejmowaniu procesu samokształcenia przez studentów

  • Czynniki osobowościowe - dotyczące podmiotów edukacji, czyli nauczyciel, uczeń
  • Czynniki środowiskowe - dotyczące rodzaju środowiska, w jakim funkcjonuje nauczyciel i uczeń
  • Czynniki pedagogiczne - związane są z aktywnością nauczyciela i ucznia oraz ich wzajemną interakcją oraz wzpółpracą (Siadak G. 2011, s. 124)

Autoedukacja w gronie seniorów

Samokształcenie również podejmują seniorzy, np. poprzez:

  • Poznawanie najnowszych odkryć technologii informatycznej
  • Pogłębianie wiedzy dotyczącej ich zainteresowań, poprzez wgłębianie się w publikacje tematyczne, oglądanie dokumentów naukowych, studiowanie źródeł internetowych
  • Aktywny udział w zorganizowanych zajęciach

Autoedukacja seniora sprawia, że ten czuje się pełnowartościowym człowiekiem, należącym do społeczeństwa, posiada wysoki poziom samooceny, co wpływa na jego jakość życia. (Siadak G. 2011, s. 123)

Bibliografia

Autor: Karolina Rolka