Kategoria:Szkolenia

Z Encyklopedia Zarządzania

Szkolenie personelu jest jednym z istotniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Tempo w jakim zmienia i rozwija się świat, technologia, gospodarka, relacje powoduje, że nawet wykwafilikowany pracownik, któremu odmówimy dostępu do szkoleń stanie sie w ciągu kilku lat nieprzydatny firmie.


Autor: Sławomir Wawak