Modele szkoleń elektronicznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Modele szkoleń elektronicznych
Polecane artykuły


Można wyróżnić kilka modeli szkoleń elektronicznych:

  • Samokształcenie (brak interakcji między osobami uczestniczącymi w szkoleniu, student ma dostęp do bazy informacji

i studiuje materiały, w ten sposób zdobywając wiedzę i umiejętności).

  • Szkolenia asynchroniczne (jeden z najbardziej popularnych typów szkoleń elektonicznych). Student nie ma kontaktu z

nauczycielem w czasie rzeczywistym. Ten rodzaj szkoleń może zawierać pewne cechy synchroniczności tj. kontakt studenta z nauczycielem poprzez pocztę, grupy dyskusyjne, forum dyskusyjne, również czat. Tempo realizacji programu szkolenia jest realizowane przez studenta. Student ma w dowolnym czasie możliwość skorzystania ze szkolenia. Nauczyciel może, ale nie musi nałożyć na studenta obowiązek ukończenia kursu w wyznaczonym czasie.

  • Szkolenia synchroniczne (prowadzone w czasie rzeczywistym, uczestniczy szkolenia muszą być obecni w tym samym czasie,

miejscu niekoniecznie). Ten typ szkolenia bardzo przypomina szkolenie tradycyjne.

  • Szkolenia mieszane (tradycyjny proces dydaktyczny jest wspomagany przez techniki e-learningowe)

Bibliografia

  • Bencewicz-Miazga A., "e-Business w internecie i multimediach", Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003, s. 15
  • Clarke A., "e-Learning nauka na odległość", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2007, s. 35

Autor: Joanna Galas