Cykl życia treści

Z Encyklopedia Zarządzania
Cykl życia treści
Polecane artykuły


Cykl życia treści jest ogólnym modelem, obrazującym zmiany jakim zachodzą wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

Fazy cyklu

W podziale cyklu życia treści wyróżnia się następujące fazy:

 1. Faza tworzenia treści. W jej obrębie wyróżnia się:
  • Planowanie - jego istotą jest tworzenie analiza dotyczących wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji związanych z określeniem docelowej grupy odbiorców treści.
  • Tworzenie właściwej treści lub pobieranie jej z zewnętrznych źródeł.
  • Projektowanie elementów zawierających treść - określenie zasad wizualizacji treści jak i szablonu przechowywanych treści.
 2. Faza sprawdzania treści - weryfikacja treści przez korektora. Po udanym sprawdzeniu treść staje się przedmiotem zarządzania i publikacji. Proces sprawdzania ma na celu poprawienie jakości przetwarzanych przez system treści.
 3. Faza zarządzania treścią - menedżerowie zarządzający treścią wykorzystują mechanizmy i narzędzia informatyczne do m.in.: nadawania praw dostępu do tworzenia, modyfikacji i usuwania treści, kontrolowania wersji. Mechanizmy te ułatwiają proces kontroli nad osobami pracującymi nad treścią jak i postępem prac.
 4. Faza publikowania treści - polega na dostarczeniu treści użytkownikom docelowym poprzez różne kanały. Użytkownik może otrzymać treść w postaci: informacji w serwisie www, dokumentu pdf, e-mail, pliku dźwiękowego, filmu, prezentacji bądź też w formie tradycyjnego listu.

Inny podział cyklu życia treści zawiera następujące elementy:

 1. Tworzenie - użytkownicy tworzą właściwą treść bądź pobierają ją ze źródeł zewnętrznych, konwertują ją do innych formatów, dodają metadane.
 2. Zarządzanie - użytkownicy kontrolują treść poprzez zarządzanie prawami dostępu, statystykami prac nad treścią czy przywracanie wcześniejszej wersji dokumentu.
 3. Integracja - umożliwia uzyskanie dostępu do treści z poziomu różnych systemów a także pozwala na przechowywanie różnego typu treści w oddzielnych repozytoriach.
 4. Transakcja - pozwala na przekształcenie treści w wymierne korzyści np. poprzez sprzedaż treści za pomocą witryny www.
 5. Dystrybucja - umożliwia rozpowszechnienie treści kierowanych do użytkowników za pomocą różnych mediów.

Mimo, iż w literaturze fazy cyklu życia treści nazywane są różnie, kolejność ich występowania jest taka sama.

Bibliografia

Autor: Małgorzata Kołodziejczyk