Transakcja

Transakcja
Polecane artykuły


Transakcja to szereg powiązanych ze sobą działań i czynności, których wynik to osiągnięcie zamierzonych celów handlowych, gospodarczych lub prawnych (cele takie to np. zysk, nawiązanie współpracy, wymiana towarów, etc.). Innymi słowy operacja dokonywana w celu stworzenia, zmiany lub transferu danych praw materialnych lub niematerialnych.

Transakcja jednostronna jest efektem działania jednej osoby fizycznej lub prawnej (np. testament),

Transakcja wielostronna jest efektem działania dwóch lub więcej stron i z reguły występuje w formie umowy.

Transakcje handlowe opierające się na kupnie lub sprzedaży dóbr nazywa się transakcjami towarowymi. Jako przedmiot transakcji wystąpić mogą również usługi oraz dobra niematerialne (np. wiedza, patenty).

Pojęcie transakcji ma duże znaczenie w handlu międzynarodowym. Mowa tu o transakcjach wiązanych(uzależniających kupno czy sprzedaż towarów od odpowiednich czynności handlowych lub gospodarczych kontrahenta) oraz o transakcjach kompensacyjnych(towar za towar, bez udziału pieniądza).

Transakcja jako pojęcie występuje również w terminologii bankowej i giełdowej. Podstawowe rodzaje transakcji w tym ujęciu to transakcje rzeczywiste i transakcje terminowe.

Własności krótkich transakcji

  • Atomowość- chodzi tutaj o to, aby operacje aktualizacyjne objęte transakcją traktować jako niepodzielną całość. Dzięki temu wymusza się, aby operacje cząstkowe zakończyły się powodzeniem. Jeżeli operacja cząstkowa nie powiedzie się to wszystkie operacje aktualizacyjne wykonane do tego czasu muszą zostać wycofane, a baza danych musi powrócić do stanu poprzedniego.
  • Spójność- stan bazy danych jest spójny zarówno przed i po transakcji.
  • Wyłączność- system musi mieć podczas wykonywania transakcji, wszystkie potrzebne zasoby na wyłączność.
  • Trwałość- po realizacji transakcji jej rezultaty są stabilne. Po zatwierdzeniu transakcji nie ma już możliwości by wrócić do stanu przed transakcją.

Długie transakcje w schematach bazy danych

W przypadku długich transakcji wykorzystywane są trzy schematy bazy danych:

  • schemat danych bieżących- ma za zadanie udostępnianie bieżących danych, jest to funkcja najczęściej używana w systemie.,
  • schemat danych transakcyjnych- ma za zadnie aktualizację danych, a zatem zawiera tylko i wyłącznie dane poddawane w danym momencie zmianom,
  • schemat danych archiwalnych- przechowuje zarówno dane bieżące, jak i archiwalne, służy do udostępniania danych historycznych, czyli takich, które były aktualne w danym momencie w przeszłości.

Bibliografia

Autor: Jacek Skulicz, Martyna Górecka