Kategoria:Zarządzanie sprzedażą

Z Encyklopedia Zarządzania

Zarządzanie sprzedażą, jest obszarem wiedzy związanym z codzienną pracą dyrektorów handlowych, kierowników działów sprzedaży, kierowników zespołów akwizytorów oraz ewentualnych kandydatów na te stanowiska. Znajomość najważniejszych zagadnień zarządzania sprzedażą jest niezbędne do efektywnego podejmowania decyzji przez kierownictwo naczelne oraz kierowników innych jednostek funkcjonalnych.

Najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem sprzedażą to:

  • zarządzanie ludźmi - budowa zespołu akwizytorów, rekrutacja, szkolenie, motywowanie,
  • negocjacje i utrzymywanie kontaktów handlowych z głównymi klientami,
  • planowanie i kontrola sprzedaży,
  • prognozowanie sprzedaży.