Sprzedawca

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sprzedawca-osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje towary lub świadczy usługi.

Sprzedawca za pewne wynagrodzenie przekazuje prawo własności towaru lub usługi. Osoba nabywająca towar lub usługę nazywa się kupcem albo kupującym. Ten proces nazywamy transakcją. Często osobę nabywającą towar lub usługę nazywamy klientem albo konsumentem.

Ze względu na specjalizacje występuję:

Sprzedawca specjalizowany, (który specjalizuje się na sprzedaży konkretnych rodzajów produktów np. sprzedawca części motoryzacyjnych)

Sprzedawca szerokiego profilu specjalizacji.

Ze względu na wielkość sklepu możemy wyodrębnić:

Sprzedawca, który pracuje tylko przy kasie kasjer (ka).Zazwyczaj takie rodzaje występują w dużych sklepach tak zwanych hipermarketach i supermarketach,

Sprzedawca konkretnych działów (np. dział alkoholowy),

Sprzedawca-konsultant(pomaga dokonać wyboru daje rady odnośnie wybranego produktu),

Sprzedawca, który posiada inne funkcje (np. w mniejszych sklepach kasjer często pełni role sprzątacza, ładowacza. zazwyczaj występuje w mniejszych sklepach lub małych pawilonach handlowych),

W sklepach specjalistycznych sprzedawcy muszą posiadać odpowiednią licencje, wykształcenie lub pozwolenie.

Tak, że może występować producent-sprzedawca to osoba jednocześnie będąca i producentem i sprzedawcą(np. sprzedawca rolny, który jest rolnikiem).


Rodzaje

Sprzedawca detaliczny-osoba zajmująca się handlem detalicznym, tzn. sprzedaż towaru w małych ilościach odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach... Sprzedaż odbywa się do odbiorcy finalnego (konsumenta) dla zaspokojenia jego osobistego, nie komercyjnego użytku/potrzeby.

Sprzedawca hurtowy-osoba zajmująca się handlem hurtowym tzn. zakup dużych partii towarów od producentów. Następnie sprzedawca hurtowy sprzedaje towar punktom sprzedaży detalicznej.

Sprzedawca opcji- strona mająca prawo na sprzedaż lub zakup pewnego aktywu po z góry ustalonej cenie w przyszłości.

Sprzedawca papierów wartościowych- strona sprzedająca lub kupująca papiery wartościowe.

Sprzedawca nieruchomości- osoba fizyczna lub prawna, która nabywa nieruchomości w celu sprzedaży i osiągnięcia zysku. Sprzedawcy nieruchomości działają na dwóch rynkach, pierwotnym i wtórnym.

Bibliografia

  • Kodeks cywilny art. 145, 155, 166 (stan prawny-listopad 2002r.)
  • T. Orłowski. "Nowy leksykon ekonomiczny", Oficyna Graf-Punkt, Warszawa, 1998 s. 237
  • W.L.Jaworski. "Bankowość", Politext, Warszawa 2002 s. 527
  • M.Burda "Makroekonomia", PWN, Warszawa 1995 s. 39

Autor: Alexey kornowski


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.