Zwrot towaru

Z Encyklopedia Zarządzania

Zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi

TL;DR

W artykule opisano warunki zwrotu towaru w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi. Konsument ma prawo zwrócić towar bez podawania powodu w ciągu 14 dni od zakupu. Wybór między gwarancją a rękojmią zależy od rodzaju produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru przez niewłaściwe użytkowanie. W przypadku odstąpienia od umowy, należy wysłać pisemne oświadczenie i zwrócić towar w niezmienionym stanie. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi sprzedawca w przypadku uznania reklamacji. Niektóre rodzaje towarów nie podlegają zwrotowi.

Termin odstąpienia od umowy

Towar, który był kupiony w sklepie albo poza sklepem na stronie internetowej, można zwrócić bez wskazania powodu. Oby konsumentowi udało się zwrócić towar i odebrać swoje pieniądze, trzeba w ciągu 14 dni kalendarzowych złożyć oświadczenie o zwrocie produktu. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca nie nadał informacji o szansie odstąpienia od umowy, termin zwrotu przedłuża się do 12 miesięcy. Jeżeli jednakże konsument po rozpoczęciu terminu dostaje całą informacje wymaganą prawem, czas odstąpienia od umowy skraca się do 14 dni i liczy się od dnia ich uzyskania.

(Zakupy przez Internet, s. 8)

Wybór reklamacji - gwarancja czy rękojmia

Pierwszym krokiem w złożeniu reklamacji jest wybór podstawy. Taki wybór może mieć istotne oddziaływanie na szansę przywrócenia towaru do stanu zgodności z umową. Decydując między gwarancją a rękojmią warto pamiętać, że nie każdy produkt posiada gwarancję, ponieważ ona zwykle udziela się przez producenta na przykład urządzenia elektroniczne, sprzęty, RTV. Zwykłe przedmioty, na przykład ubrania lub obuwie, nie mają gwarancji, ale brak jej nie wyklucza perspektywy złożenia reklamacji drogą rękojmi. Rękojmia dodaje więcej pewności w posiadaniu uprawień i sposobność przewidzenia zachowania przedsiębiorcy z wadliwym towarem. W przypadku gwarancji, ufa się na tym, co zostało w niej napisane i ona jest mniej korzystna, ponieważ gwarant będzie starać się obniżyć swoją odpowiedzialność, czego nie można zrobić z tytułu rękojmi. Gwarancja korzystną może być jeszcze w okresie, w jakim nie można już złożyć reklamacji z tytułu rękojmi, w przypadku udzielenia gwarancji na okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania towaru.

(Vademecum konsumenta, s. 25-26)

Stan zwracanego towaru i odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru przez to

Konsument, w okresie, jaki nazywa się prawo do namysłu, bierze odpowiedzialność za pomniejszenie, jakości za rzecz przez nieprawidłowe z niej wykorzystywanie. To znaczy, że jeżeli osoba kupująca towar zachce obniżyć wartość rzeczy przez niewłaściwy sposób eksploatacji dla tej rzeczy, przedsiębiorca może ściągnąć dodatkowe koszty za to. Takie prawo nie dotyczy sprzedawcy, który nie poinformował klientowi o istnieniu formularza, dzięki któremu można to dokonać

(Zakupy przez Internet, s. 10)

Warunki odsąpenia od umowy i zwrotu towaru

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i konsumentem, trzeba w pożądanym terminie wysłać do firmy pisemne oświadczenie. Na zdarzenie jakichkolwiek kazusów, warto mieć potwierdzenie nadania i dostarczenia dokumentu. Zachęca się wysyłkę oświadczenia listem poleconym ze zwrotnym zaświadczeniem odbioru. Oprócz nadania oświadczenia nabywca musi zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odejścia od umowy firmie kupiony towar w niezmienionym stanie. Po odbiorze towaru przedsiębiorca powinien poświadczyć na piśmie przyjęcie i dodatkowo oddać klientowi ekwiwalent ceny towaru i koszt powiązany z najtańszym sposobem przesyłki.

(Zakupy przez Internet s. 9-10)

Koszty przesyłki reklamowanego towaru

Za koszt przesyłki płaci osoba sprzedająca, tylko w przypadku uznania reklamacji, która dotyczy wady towaru. Jeżeli reklamacja była odrzucona przez sprzedawcę, za koszt przesyłki płaci osoba kupująca. Również konsument ma prawo prosić sprzedawcę o zwrot pieniędzy za wykonanie ekspertyz czy badań związanych z wyjaśnieniem przyczyn i istnieniu wad.

(Zakupy przez internet s. 17)

Opakowanie towaru

W moment wysyłki towaru do przedsiębiorcy, wysyłana rzecz nie powinna koniecznie posiadać opakowania. Sprzedawca nie może uwarunkować nie przyjęcie towaru tym, że rzecz nie zwraca się w oryginalnym opakowaniu. Warto stosować się tylko jednego: towar odsyłany do sprzedawcy musi być odpowiednio zabezpieczony ze względów higienicznych.

(Vademecum konsumenta, s. 30)

Jaki rodzaj towaru nie można zwrócić

Niema możliwości zwrotu towaru w takich przypadkach gdy:

 • usługę, którą firma dokonała za naszą zgodą do 14 dni - terminu odstąpienia
 • cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym
 • towar wykonany na indywidualne zamówienie
 • towar szybko psuje się lub ma krótki termin ważności
 • rzecz została dostarczona w otwartym opakowaniu i ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych nie można zwrócić takiego towaru
 • towar jaki ze względu na swój charakter nierozłącznie połączony z innymi rzeczami
 • napoje alkoholowe, za które cena była uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, których dostarczenie następuje dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku
 • usługi w których klient pilnie potrzebował pomoc przedsiębiorcy w celu dokonania naprawy lub konserwacji
 • programy komputerowe, nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapakowanym opakowaniu
 • żurnale, dzienniki albo czasopisma, za wyjątkiem prenumeraty, od niej można odstąpić
 • towar w ramach aukcji publicznej
 • wynajem samochodów, przewóz rzeczy, usługi gastronomiczne, wydarzenia rozrywkowe, sportowe lub kulturalne, za umowy oznaczonego dnia lub okresu świadczenia usługi
 • treści cyfrowe, jakie nie są zapisane na nośniku materialnym

(Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 38)


Zwrot towaruartykuły polecane
Odstąpienie od umowyNiezgodność towaru z umowąPrawa konsumentaGwarancjaReklamacjaTermin płatnościRękojmia a gwarancjaOferentSprzedaż ratalna

Bibliografia

Autor: Natalia Hurkovska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.