Kapitał założycielski

Z Encyklopedia Zarządzania
Kapitał założycielski
Polecane artykuły

Kapitał założycielski – inaczej kapitał zakładowy, to wymagana minimalna suma pieniężna, która wraz z aktem założeniem spółki handlowej, staje się majątkiem spółki. Jej właścicielem jest nie są wspólnicy, a sama spółka (A. Kappes 2019, s. 145, 154). Wielkość kapitału jest zależna od rodzaju spółki handlowej i występuje tylko w: spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej.

Funkcje kapitału założycielskiego

Można wyróżnić trzy funkcje kapitału założycielskiego (A. Kappes 2019, s. 154):

  • Prawna – wspólnicy/akcjonariusze, poprzez posiadanie określonej części udziałów, mają prawo do bycia uczestnikami spółki i podejmowania decyzji.
  • Gospodarcza – kapitał założycielski jest podstawą finansową do rozpoczęcia działalności gospodarczej i przedstawia początkowy majątek spółki.
  • Gwarancyjna – wierzyciele spółki mają w kapitale założycielskim swego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ gwarantuje on posiadanie minimalnego majątku w spółce, na wypadek bankructwa.

Minimalny kapitał założycielski

Minimalne wkłady stanowiące kapitał założycielski, w trzech wcześniej wymienionych spółkach, wynoszą odpowiednio (Kodeks spółek handlowych 2000, s. 43, 51, 149):

  • Spółka komandytowo-akcyjna: 50 000 zł
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 5 000 zł
  • Spółka akcyjna: 100 000 zł

Przy tej okazji, można wspomnieć jeszcze o prostej spółce akcyjnej. Jednak pojawia się tutaj inne określenie: kapitał akcyjny. Jego minimalna wielkość to 1 zł i nie jest ona określana w umowie spółki (Kodeks spółek handlowych 2000, s. 99).

Źródła kapitału założycielskiego

Według ustawy o rachunkowości, kapitał zakładowy (założycielski) jest częścią kapitału własnego i przedstawia się go w pasywach bilansu (Ustawa o rachunkowości 1994, s. 143). Sposoby uzyskania/zwiększania kapitału założycielskiego (Kodeks spółek handlowych 2000, s. 44, 89, 223, 229):

  • Wkład komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
  • Kapitał zapasowy lub rezerwowy – poprzez zmianę umowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Emisja nowych akcji w spółce akcyjnej
  • Kapitał rezerwowy w spółce akcyjnej

Bibliografia

Autor: Joanna Haracz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.