Prefiks kodu

Z Encyklopedia Zarządzania
Prefiks kodu
Polecane artykuły


Prefiks kodu - Dwu lub więcej cyfrowy numer indeksowy, administrowany przez GS1, który jest przyznawany dla organizacji krajowych GS1 lub zastosowań w ograniczonej dystrybucji. Głównym celem wykorzystania prefiksów GS1 jest zapewnienie odpowiedniego podziału i administrowania numerami identyfikacyjnymi [E. Hałas 2012, s. 350].

Polska reprezentowana jest w EAN od 1990 r. poprzez organizację narodową- Centrum Kodów Kreskowych (CKK) w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (obecnie GS1 Polska) i uzyskała prefiks: 590 [M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek 2005, s. 74].

Prefiksy dla wybranych krajów Unii Europejskiej:

 • Francja: 30-37,
 • Słowenia: 383,
 • Niemcy: 400-440,
 • Włochy: 80-83,
 • Holandia: 87,
 • Austria: 90-91,
 • Hiszpania: 84,
 • Grecja: 520,
 • Wielka Brytania:50,
 • Estonia: 474,
 • Dania: 57.

Bibliografia

 • Hałas E., Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2012
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Znakowanie i kodowanie towarów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005