IGWT

Z Encyklopedia Zarządzania
IGWT
Polecane artykuły


  • IGWT- Międzynarodowe towarzystwo towaroznawstwa i technologii (Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT)). Założone w sieprniu 1976 w wyniku uchwały podjętej w Salzburgu przez przedstawicieli towaroznawców z różnych krajów. Celem Towarzystwa jest pozyskanie do współpracy w skali międzynarodowej wszystkich instytucji, stowarzyszeń, towarzystw i poszczególnych osób zajmujących się towaroznawstwem i technologią, oraz służenie nowoczesnej gospodarce towarowej za pomocą szerokiej międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń. Towarzystwo popiera wszelkie starania mogące się przyczynić do pogłębienia wiedzy o towarach, w szerokim tego słowa znaczeniu. Organem IGWT jest "Forum Ware”. Członkami IGWT są towarzystwa istniejące w różnych krajach, np. w Polsce – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTT), oraz poszczególne osoby. Siedzibą IGWT jest Wiedeń. [ŁK] [I. Duda i in. 1994, s. 99-100]

Bibliografia

  • Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.

Autor: Krzysztof Balon