Traktat z Schengen

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Traktat z Schengen został zawarty w czerwcu 1985r. w Luksemburgu. Dotyczy on porozumienia odnośnie stopniowego znoszenia kontroli granicznych osób, niezależnie, chociaż w nawiązaniu do traktatów wspólnotowych, w celu ułatwienia transportu i przepływu towarów. Członkami są 24 państwa w tym Polska od 21 grudnia 2007r., w najbliższym czasie przystąpią do niego Szwajcaria i Lichtenstein (1 listopada 2008), potem kolejno Cypr, Rumunia, Bułgaria.

Założyciele systemu Schengen opisują go jako "laboratorium", w którym problemy związane z swobodą przepływu osób byłyby identyfikowane i rozwiązywane, stając się modelowym przykładem dla całej Wspólnoty. Takie "laboratorium" pozwoli empirycznie określić, czy i w jaki sposób jednostki, instytucje i całe społeczności są mentalnie przygotowane do nadchodzących zmian, a także jakich blokad świadomościowych (lęków, fobii) będzie można spodziewać się w zbiorowościach. Jest to porozumienie obejmujące takie zagadnienia, jak rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy, wspólne wizyty, swobodny przepływ cudzoziemców, którzy regularnie przekraczają granice, współpraca policyjna, włączając w to pościg transgraniczny, rejestry hotelowe wypełniane przez cudzoziemców, ekstradycje, przewóz broni, przemyt narkotyków. Wprowadzono System Informacji Schengen (SIS) dla umożliwienia wymiany informacji policyjnych i granicznych, a także ochrony danych osobowych.

Z przeprowadzonych badan wynika ze zniesienie granic znacznie wpłynie na sytuacje materialną jednostek i rodzin mieszkających niedaleko granic, ich poziom życia i źródła dochodów. Otworzenie granic miało duży wpływ na sytuacje materialną różnych podmiotów gospodarczych poczynając od zakładów produkcyjnych aż po przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Zmieni się również sytuacja miast i powiatów jako podmiotów gospodarczych posiadających określone dochody i ponoszące wydatki. W aspekcie społeczno kulturalnym otwarcie granic jest czymś korzystnym, gdyż umożliwi nawiązanie nowych kontaktów i ożywienie dawnych np. w przypadku rodziny mieszkającej poza granicami państwa.

Bibliografia

  • Kurczewska. J, Bajor.H, "Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen - wyniki badan społeczności pogranicza wschodniego", Wydawnictwo Przemysłowe WEMA sp. zo.o., Warszawa 2002, s. 12
  • Nicole.W, Salmon.T, "Zrozumieć Unię Europejską", Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2002, s. 485

Autor: Aneta Bocheńska