ASEAN

Z Encyklopedia Zarządzania
ASEAN
Polecane artykuły

"Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations – ASEAN) – jest organizacją polityczno-gospodarczą, która powstała po przekształceniu Association of South-East Asia utworzonego przez Malezję, Filipiny i Tajlandię w 1961 roku. Założona 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. Jej siedzibą jest Dżakarta w Indonezji" (ASEAN, 2020).

Jak podaje J. Wardęga pierwsze ze spotkań stowarzyszenia odbyło się w Hanoi w październiku 2010 roku. Państwa członkowskie w trakcie tego spotkania debatowały nad wzmocnieniem bezpieczeństwa i kooperacji w ramach zwiększenia obronności Azji Wschodniej (J. Wardęga, 2013).

Państwa członkowskie ASEAN

Członkami są - w kolejności przystępowania (J. Wardęga, 2013) :

 • Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia - państwa założycielskie;
 • Brunei (od 8 stycznia 1984);
 • Wietnam (od 28 lipca 1995);
 • Laos i Mjanma (od 23 lipca 1997);
 • Kambodża (od 30 kwietnia 1999).

Australia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Rosja oraz USA są państwami, które współpracują ze stowarzyszeniem (J. Wardęga, 2013).

Obecnym Sekretarzem Generalnym ASEAN jest Le Luong Minh.

Cele i zamiary stowarzyszenia

Deklaracja ASEAN stanowi,że głównymi celami i zamiarami stowarzyszenia są (ASEAN, 2020):

 • Zwiększanie wzrostu ekonomicznego oraz rozbudowa sektora socjalnego i kulturalnego w regionie.
 • Promocja regionalnego pokoju i stabilizacji opierając się na trwałym respektowaniu sprawiedliwości i reguł prawa między krajami w regionie.

Zadania ASEAN

Priorytetową misją dla ASEAN na obszarze Azji Południowo-Wschodniej jest kooperacja gospodarcza, naukowo-techniczna i kulturalna. ASEAN dąży do bezstronności, wolnościd od broni jądrowej oraz do utworzenia strefy pokoju. Kraje stowarzyszone realizują działania, które mają na celu pokojowe rozwiązywanie sporów oraz normalizacji na Półwyspie Koreańskim (ASEAN, 2020).

Filary Wspólnoty ASEAN

Kraje członkowskie podjęły w 2003 roku decyzję o utworzeniu Wspólnoty ASEAN, która ma opierać się na trzech filarach (A. Zielińska-Głębocka, 2012):

 • Wspólnotę Obronną ASEAN;
 • Wspólnotę Gospodarczą ASEAN;
 • Wspólnotę Społeczno-Kulturalną ASEAN.

Działalność ASEAN

Główną postacią instytucjonalnego patronatu koncepcji ASEAN to rokroczny zjazd szefów rządu oraz ministrów spraw zagranicznych. Spotkania te mają na celu debatę na tematy obejmujące sektory rolnictwa i leśnictwa, środowiska, finansów, ekonomii, energii, inwestycji, prawa, przestępczości międzynarodowej, nauki i technologii, turystyki (ASEAN, 2020).

Historia działalności ASEAN

ASEAN do 1983 roku w swojej działalności wyróżnia 3 okresy (ASEAN, 2020):

 • 1967-1974 obejmował problematykę polityczną (m. in. w 1971 Deklaracja ZOPFAN),
 • 1974-1979 dominacja problematyki ekonomicznej,
 • od 1979 ponownie przewaga tematyki politycznej opartej na ekspansji komunizmu na Półwyspie Indochińskim.

Struktura organizacyjna ASEAN

Organy Stowarzyszenia (ASEAN, 2020):

 • Spotkanie Szefów Rządów – podejmuje najważniejsze decyzje i wyznacza kierunki działania organizacji;
 • Konferencje Ministerialne – organ naczelny, obradujący regularnie raz do roku, nadzoruje pracę niższych organów; składa się ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich.
 • Stała Komisja - zajmuje się bieżącymi zadaniami, składa się z ministra spraw zagranicznych danego kraju, a także z ambasadorów reszty państw członkowskich.
 • Sekretariat – zarządza i reprezentuje go Sekretarz Generalny, stanowisko obejmuje przez 3 letnią kadencję.

Instytucje podobne do ASEAN na świecie

Są to m.in.:

Bibliografia

Autor: Daniel Kusak