Różnorodność

Z Encyklopedia Zarządzania

Różnorodność to odmienność, niejednorodność, zróżnicowanie, inność w badanej dziedzinie. Zjawisko różnorodności można zobaczyć w wielu aspektach otaczającego nas życia, np. różnorodność w pracy, różnorodność w diecie, różnorodność biologiczna (Glosbe, 2018)

TL;DR

Różnorodność odnosi się do różnych aspektów życia, takich jak różnorodność w pracy, biologiczna i w diecie. Różnorodność w pracy dotyczy różnorodności pracowników pod względem płci, pochodzenia, religii itp. Również ważne jest zarządzanie różnorodnością, aby zapewnić równość szans i szacunek w miejscu pracy. Różnorodność biologiczna odnosi się do różnorodności życia na Ziemi, obejmując różnicę genetyczną, gatunki i ekosystemy. Różnorodność w diecie jest kluczowa dla zdrowego odżywiania i zaleca się spożywanie różnorodnych produktów, aby uniknąć niedoborów składników odżywczych.

Różnorodność w pracy

Różnorodność to termin, który w odniesieniu do odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CRS) dotyczy różnorodności osób, które są zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. Zróżnicowanie i odmienność pracowników w firmie dotyczy ich: płci, pochodzenia, wyznawanej religii, światopoglądu, stylu życia, wieku, orientacji, stopnia niepełnosprawności, statusu rodziny, itp. Wiele firm kładzie bardzo duży nacisk na wyrównanie szans rozwoju i zatrudnienia wśród pracowników, co powszechnie nazywane jest różnorodnością w miejscu pracy. Zarządzający przedsiębiorstwami są chętni do wprowadzania programów takich jak zarządzanie różnorodnością, które mają na celu wyrównanie szans oraz współgranie zespołu mimo jego różnorodności. Celem takiego zarządzania w firmie jest stworzenie takiego środowiska pracy, aby każdy pracownik czuł się szanowany i doceniany, oraz mógł realizować swój indywidualny potencjał, co ma odbicie w sukcesie organizacji. Częstym zachowaniem w przedsiębiorstwie, wynikającym z różnorodności pracowników jest nierówne traktowanie. Można zauważyć to poprzez dyskryminowanie zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ze względu na np. wiek, rasę czy chociażby płeć. Od lat kobiety walczą o równouprawnienie w miejscu pracy. Nie chcą być traktowane gorzej od mężczyzn, chcą osiągać sukces i piąć się do góry po szczeblach kariery zawodowej bez bez dyskryminowania przez fakt, że są innej płci niż mężczyźni (Encyklopedia CRS, 2018).

Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna to całe bogactwo życia na Ziemi, zaczynając od zróżnicowania genetycznego, przechodząc przez różnorodność gatunków, a kończąc na bogactwie ekosystemów oraz zachodzących nich procesów. Dotyczy wszystkich dziedzin ludzkiego życia, od zdrowia po kulturę. Dziedzina bioróżnorodności obejmuje między innymi: gatunki i rasy zwierząt, odmiany roślin oraz liczne procesy zachodzące w ekosystemach. Jest to bardzo szeroko pojęte znaczenie (A. Klinowska 2010, s. 2). Rodzaje różnorodności biologicznej:

  • genetyczna - kombinacje genetyczne, populacje, grupy gatunków
  • gatunkowa - gatunki, występowanie i wymagania ekologiczne gatunków
  • ekosystemalno-siedliskowa - siedliska gatunków, tworzenie biocenozy
  • krajobrazowa - różnorodność siedlisk w przestrzeni przyrodniczej

Wszystkie rodzaje różnorodności biologicznej są postrzegane w różnych skalach: globalnej, kontynentalnej, geograficzno-regionalnej, krajowej i lokalnej - co skutkuje kształtowanie jej przez różne czynniki. Poznawanie zależności między różnorodnością gatunkową a ekosystemową i krajobrazową, wraz z czynnikami wpływającymi na rozrastanie się różnorodności gatunkowej jest jednym z największych problemów od lat w światowej ekologii (S. Radwan, W. Płaska, T. Mieczan 2004, s. 9).

Różnorodność w diecie

Różnorodność w diecie to podstawowa zasada zdrowego odżywiania. Aby uniknąć niedoborów witamin w naszym organizmie każdy posiłek powinien łączyć w sobie produkty ze zbóż, warzywa i owoce oraz produkty białkowe. Zawierają one niezastąpione źródła witamin oraz soli mineralnych. Lekarze zalecają wprowadzenie do swojego codziennego życia jak najbardziej różnorodny jadłospis w odpowiednich proporcjach. Tutaj pomoże nam piramida zdrowego żywienia: największy udział powinny mieć warzywa i owoce, następnie produkty zbożowe, nabiał, jaja, ryby, mięso, oraz na samym końcu oleje roślinne wraz z orzechami i nasionami. Ważne jest, aby dostarczać naszemu organizmowi wszystkiego po trochę. Różnorodność wytwarzanej żywności pozwala na stosowanie urozmaiconej diety, przyczyniającej się do zachowania odpowiedniej gospodarki hormonalnej, np. testosteronu, który jest istotny, ab utrzymać odpowiedni przyrost masy mięśniowej oraz kostnej. Eksperci żywieniowi bardzo mocno podkreślają rolę jakości diety w utrzymaniu odpowiedniej jakości zdrowia i podniesieniu wydolności osób, które uprawiają sport (M. Stachowicz, A. Lebiechińska 2015, s. 95).


Różnorodnośćartykuły polecane
Zarządzanie międzykulturoweHumanizacja pracyBiosferaZasoby materialneHolistyczne podejścieMasa KrytycznaZarządzanie przez wartościKlub fitnessGospodarstwo agroturystyczne

Bibliografia

  • Kalinowska A. (2010), Dla trwałości życia - różnorodność biologiczna a dobrostan ludzkości, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
  • Radwan S., Płaska W., Mieczan T. (2004), Różnorodność biologiczna środowisk wodnych i podmokłych na obszarach wiejskich, Woda-środowisko-obszary wiejskie nr 4
  • Stachowicz M., Lebiedzińska A. (2015), Dieta a testosteron w organizmie sportowca, Oeconomia nr 52
  • Strona internetowa: Różnorodność, Forum odpowiedzialnego biznesu, Encyklopedia CSR


Autor: Natalia Mardyła