Masa Krytyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Masa krytyczna - jako pojęcie stosowane w fizyce jest to minimalna masa, w której rozszczepienie jądra atomu inicjuje kolejne rozszczepienie. Jeżeli umieści się w jednym miejscu masę większą niż masa krytyczna reakcja atomów będzie przebiegać w sposób lawinowy, co pociągnie za sobą więcej niż jedno rozszczepienie.

W rozumieniu przedsiębiorstwa, dostarcza szanse na udział w konkurencji na całym świecie. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo pozbędzie się problemów związanych z: produktem i technologią produkcji, motywacją pracowników, jakością podejmowanych działań, brakami kapitałów oraz umiejętnościami zarządu będzie mogło osiągnąć światowy sukces i konkurować na rynku z najlepszymi (J. Czarnecki 2006, s. 12)

TL;DR

Masa krytyczna to minimalna masa, która inicjuje lawinowe rozszczepienie jądra atomu. W kontekście przedsiębiorstw, masy krytyczne są potrzebne do osiągnięcia światowego sukcesu i konkurencji z najlepszymi. Warunki masy krytycznej to produkt i technologia, motywacja, jakość, zasób kapitałowy i profesjonalizm zarządu. Ideą czterech "C" jest wybór priorytetów inwestycyjnych, budowanie przewagi konkurencyjnej, kierownictwo współpracujące i włączanie społeczności. Masa Krytyczna to także ruch społeczny rowerzystów, mający na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z rowerzystami w ruchu drogowym.

5 warunków masy krytycznej

Produkt i Technologia

Masa krytyczna produktu i technologii oparta jest na prowadzonych przez przedsiębiorstwo operacjach. Kolejno wprowadzane na rynek produkty lub usługi stają się globalne obustronnie to znaczy, że firma dociera do konsumentów, oraz konsumenci mogą dotrzeć do firmy. Dzieję się to przy pomocy zasobów takich jak: marka, ludzie, ich umiejętności i relacje (J. Czarnecki 2006, s. 12)

Motywacja

Aktualny rynek pracy zmienił zachowania osób poszukujących pracę, ludzie dokonują wyboru w jakiej firmie chcą pracować nie koniecznie ze względu na zarobki, a środowisko pracy w jakim mają pracować. Ze strony korporacji również zaszły zmiany, największe korporacje uwzględniają kryteria rekrutacyjne uznawane jako dodatkowe takie jak: otwartość, umiejętność pracy w zespole. Nie oznacza to, że pracodawcy nie zależy na osiągnięciach, wynikiem takiego zabiegu jest spełniony drugi element masy krytycznej polegający na dobrych relacjach wewnątrz firmy (J. Czarnecki 2006, s. 12-13) Komunikacja w organizacji jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, bez niej działalność gospodarcza nie była by możliwa, a rozwój zasobów ludzkich działałyby z ograniczoną skutecznością. (A. Rogozińska-Pawełczyk 2014, s. 28)

Jakość

Wiele przedsiębiorstw podkreśla cechy swoich produktów takich jak wykonanie z najwyższą starannością, z solidnych materiałów, cechujący się trwałością oraz spełniający normy bezpieczeństwa. Innym podejściem jest podkreślanie cech produktu wewnątrz firmy w odniesieniu do pracowników, choć takie podejście nie wpływa bezpośrednio na konsumenta i jego decyzje odnośnie zakupu produktu, to wynikiem takiego działania jest jakość widoczna w projekcie i działaniu operacji w firmie. Rezultatem tego jest spełnienie warunku masy krytycznej jakości "polega na tym, że totalna jakość korporacji dzieje się sama, bo odpowiednie procedury wbudowane są w korporacyjne operacje; bo jakość nie wymaga bezpośredniego nadzoru, ale za to wymaga ciągłych innowacji". (J. Czarnecki 2006, s. 13)

Zasób kapitałowy

Inwestycje tworzą możliwości zwiększenia dochodów, ale również ryzyko, że inwestor nie osiągnie tych dochodów. W zakresie pojedynczej korporacji zarząd może podejmować jedynie decyzje odnośnie jej operacji i strategii, wyniki tych decyzji czynią korporację bardziej wiarygodną. W rezultacie zachęca inwestorów do lokowania kapitału w daną firmę. Wynikiem spełnienia przez korporację warunku masy krytycznej kapitału jest to, że jej ryzyko prywatne jest przez inwestorów oceniane lepiej niż ryzyko zastosowania innego rodzaju kapitału (J. Czarnecki 2006, s. 13)

Profesjonalizm zarządu

Zarządy przedsiębiorstwa w głównej mierze zwracają uwagę jedynie na udzielane im odpowiedzi, a nie na pytania lub problemy z jakimi zmagają się pracownicy. Spełnienie warunku masy krytycznej zarządu wymaga, aby zarząd działał jak zespół, który w pełni korzysta z informacji dostarczanych od każdego pracownika. W rezultacie zespół będzie skupiać się na problemach dotyczących firmy i komunikacji wewnątrz korporacji, a nie na innych bieżących wydarzeniach (J. Czarnecki 2006, s. 13)

Idea czterech C

Masa krytyczna jest także częścią składową idei czterech "C", pozostałe to:

  • "choices (wybory) - wskazanie kilku priorytetów inwestycyjnych o potencjale przedsiębiorczym i perspektywicznych obszarach specjalizacji,
  • competitive advantage (przewaga konkurencyjna) - budowanie na obecnych specjalizacjach gospodarczych regionu i mobilizowanie talentów dzięki łączeniu potrzeb oraz możliwości sektora badawczo-rozwojowego i biznesu,
  • collaborative leadership (wspólnego przywództwa) - włączania w procesy pro-innowacyjne nie tylko instytucji naukowych, firm i władz publicznych, ale także odbiorców, użytkowników innowacji". (J. Brzóska 2014 s. 71-72)

Masa krytyczna jako ruch społeczny

Masa Krytyczna to także nieformalny ruch społeczny, polegający na organizowaniu spotkań jak najliczniejszej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Uczestnicy tych wydarzeń chcą zwrócić uwagę władz oraz mieszkańców na zaobserwowanie problemu jakim jest lekceważenie obecności rowerzystów w ruchu drogowym. Innymi celami tego wydarzenia są: ekologiczny sposób poruszania się po mieście i zwiększenie środków jakie miasto przeznacza na budowę infrastruktury rowerowej. Warszawska masa krytyczna oprócz powyższych postulatów ubiega się również o udogodnienia podczas transportu rowerów w komunikacji miejskiej oraz w pociągach (A. Zając, 2014 s. 139)


Masa Krytycznaartykuły polecane
Klub fitnessNetworkingMarketing wewnętrznyPhilip KotlerKlientAgencja eventowaEmployer brandingSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwaPotencjał społeczny firmy

Bibliografia

Autor: Tomasz Wurst