Networking

Z Encyklopedia Zarządzania

Networking to nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Networking to pielęgnacja znajomości aby móc w razie potrzeby zwrócić się z pomocą do konkretnej osoby, która może i chce pomóc. Jest obecnie popularną metodą szukania pracy oraz poszukiwania pracowników. Zaletą jest znacznie lepsza widoczność naszej osoby na rynku pracy oraz mocno rozbudowana sieć znajomości z zaufanymi kontaktami biznesowymi.

TL;DR

Networking to nawiązywanie kontaktów w celu wymiany informacji i wsparcia w sferze zawodowej. Korzyści networkingu to możliwość nawiązania nowych relacji, zdobycie klientów i znalezienie dostawców usług. Można go wykorzystać do wyboru drogi zawodowej, znalezienia pracy, zarządzania karierą i rozwoju firmy. Istnieją różne metody nawiązywania kontaktów, takie jak spotkania w cztery oczy, spotkania branżowe, kontakty internetowe i spotkania towarzyskie. Ważne zasady to budowanie, pielęgnowanie, rozwijanie i pomaganie w relacjach. Networking B2B dotyczy nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych, a social networking to wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji i budowaniu marki firmy.

Korzyści networkingu

 • Możliwość nawiązania nowych relacji z innymi przedsiębiorcami
 • Zdobycie nowych klientów
 • Pozyskanie sprawdzonych dostawców i wykonawców usług
 • Rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych w różnych branżach
 • Okazja do poznania ludzi do których normalnie dostęp jest utrudniony

Wykorzystanie Networkingu

 • wybór drogi zawodowej
 • poszukanie pracy
 • zarządzanie karierą zawodową
 • rozwijanie firmy
 • wsparcie emocjonalne

Jak stworzyć networkową sieć kontaktów

 • Spotkania w cztery oczy: oficjalne i nieoficjalne rozmowy,
 • Spotkania branżowe i grup zawodowych: konferencje, zjazdy, targi pracy, targi kariery, organizacje zawodowe, grupy networkingowe
 • Kontakt internetowy
 • Kontakty zdobywane w trakcie edukacji i kształcenia zawodowego
 • Spotkania towarzyskie
 • Kontakty spontaniczne [1]

Metody nawiązywania kontaktów, wykorzystywanych networkingowo

 • Kontakt bezpośrednio - spotkania, imprezy, targi, itp.
 • Kontakt telefoniczny, mailowy
 • Konferencje, Tele- wideokonferencje
 • Listy, notatki
 • Grupy dyskusyjne, spotkania tematyczne, fora internetowe
 • Specjalistyczne strony internetowe

Rodzaje kontaktów networkowych

 • Jednorazowe, przypadkowe znajomości
 • Osoby poznane w naszym środowisku, otoczeniu
 • Regularne kontakty
 • Częste kontakty, wymiana informacji, poglądów
 • Rzemieślnicy, osoby polecające się nawzajem
 • Sprzymierzeńcy

Zasady skuteczności networkingu

 • budować - należy budować, tworzyć jak najwięcej więzi z innymi osobami, instytuacjami jakie są w naszym otoczeniu
 • pielęgnować - trzeba dbać i pielęgnować więzi, które już nam się udało stworzyć
 • rozwijać - dobrze jest rozwijać i poszerzać nasze znajomości już zawarte i te dopiero zawierane
 • pomagać - relacje muszą się cechować wzajemnością; jeżeli skorzystamy (lub nie) z czyjejś pomocy musimy w każdej chwili być gotowi na ewentualne odwzajemnienie pomocy

Networking B2B

Rutyny networkingowe B2B są złożonym (wielowymiarowym) obiektem badań naukowych o zarządzaniu, czerpiących z tzw. koncepcji dynamicznych zdolności.

Networking B2B funkcjonuje na poziomie międzyorganizacyjnym (w przeciwieństwie od networkingu interpersonalnego), czyli odnosi się do całości działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo (focal firmy) w zakresie stwarzania i wykorzystywania relacji z innymi organizacjami (np. długoterminowymi dostawcami, partnerami w strategicznym aliansie marketingowym). Według szkoły dynamicznych zdolności w zarządzaniu strategicznym, która jest rozwinięciem nurtu zasobowego, można założyć, że podstawą do rozwiniętego networkingu międzyorganizacyjnego jest tzw. zdolność sieciowa przedsiębiorstwa. W tym kontekście networking międzyorganizacyjny wyrażany jest poprzez istnienie w firmie systematycznych procesów (rutyn) nakierowanych na świadome zarządzanie relacjami w ramach całego portfolio relacji biznesowych.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że dynamiczną zdolność sieciową należy oprzeć na ciągłych poszukiwaniach nowych źródeł przewagi (np. rozwinięciu nowego produktu, współpracując z innymi firmami bądź wspólnym usprawnianiu procesów logistycznych). Networking biznesowy definiuje się jako planowanie i budowanie sieci trwałych kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorstwami. W tym wypadku mobilny lider sieci poprzez uczestnictwo w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach, prywatnych jak i również służbowych, szkoleniach, konferencjach, kursach targach, służbowych lunchach itp. próbuje nawiązać coraz więcej bliskich relacji, które następnie można będzie wykorzystać w celu zwiększenia kapitału relacyjnego firmy.

Jednym z najważniejszych czynników jest utrzymanie długoterminowych działań związanych z rozwojem kontaktów od oficjalnych poprzez koleżeńskie na przyjacielskie opartych na wzajemnej odpowiedzialności i zaufaniu kończąc.

Zdarza się, że proces networkingu trwa przez nawet kilka lat dlatego ważnymi czynnikami są stałość i wytrwałość w procesie podejmowania działań. Efektem m.in. są:

 • wspólne inicjatywy biznesowe,
 • wzajemna pomoc,
 • transfer wiedzy i innowacji,
 • synergia wspólnych zasobów uruchamianych w nowych biznesach, co zwiększa możliwości uzyskania przewagi nad konkurencyjnymi firmami.

Social networking

Do niedawna media społeczne kojarzone były głównie z rozrywką, a serwisy społecznościowe traktowane jako kolejne, po komunikatorach, narzędzie porozumiewania się młodych ludzi. Najpopularniejszy na świecie serwis społecznościowy - Facebook ma ponad miliard użytkowników, a wśród nich coraz więcej firm, które podążają ze swym przekazem za użytkownikami - do mediów społecznościowych. Rośnie również liczba rekruterów, którzy chętnie sięgają po te narzędzia.

Coraz większe koszty rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników w celu dostosowania ich do polityki i strategii rozwoju firmy zmuszają HR-ców do poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod rekrutowania pracowników, którzy mają pomóc osiągnąć sukces rynkowy firmy. Pracownicy ci nie tylko decydują rozwoju firmy, ale także tworzą jej kulturę organizacyjną, dlatego oczekiwania wobec kandydata do pracy są tak określone, by wpływały na jej konkurencyjność. Serwisy społecznościowe stały się narzędziem budowania pozycji i marki firmy, a jednocześnie zbiorem potencjalnych pracowników, których można wstępnie zweryfikować pod kątem ich kompetencji, oszczędzając przy tym czas i budżet firmy. Choć niektórzy rekruterzy wciąż stosują stare narzędzia, z czasem konieczność ich weryfikacji zmusi ich do nadążenia za nowymi trendami i metodami.

SNS (Social Networking System) w ostatnich latach zyskały ogromną liczbę użytkowników. Definiuje się je jako serwisy i aplikacje pozwalające na kontakt ze znajomymi osobami oraz wymianę informacji, plików. Serwisy społecznościowe w pewnym stopniu zastąpiły kontakty rzeczywiste kontaktami wirtualny. Najpopularniejszymi serwisami SNS są bez wątpienia Facebook, Instagram, Snapchat oraz Linkedin.

LinkedIn - międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych.

Ich funkcjonalności są stale dopracowywane i dostosowywane do powiększających i zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań użytkowników. Internauci powinni być jednak świadomi fakt, że każda ich aktywność w sieci zostawia ślad i pomimo że serwisy informują o zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonych danych, to oni sami również muszą dbać o ochronę prywatności i bezpieczeństwo zamieszczanych danych.


Networkingartykuły polecane
Employer brandingGrywalizacjaAgencje public relationsPotencjał społeczny firmyMasa KrytycznaPhilip KotlerGeneracja ZOutplacementMarketing wewnętrzny

Przypisy

 1. L. Michelle Tullier, Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Kraków 2008

Bibliografia

 • Chmielecki M. (2013), Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4
 • Haber L. (2015), Mobily lider sieci w systemach nowoczesnego zarządzania, Zeszyt Naukowy Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 36
 • Kromer B. (2015), Rutyny biznesowe w networkingu - wyzwania pomiarowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39
 • Mazur H., (2011), Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych w kontekście korzystania z serwisów społecznościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 68, s. 726-734
 • Tullier M. (2008), Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów, Wolters Kluwer, Kraków
 • Vakil N., Kasmi Z. (2017), Social Networking: Advantages, Disadvantages and its use in Job Hunting, International Journal, nr 5(1)


Autor: Katarzyna Błachacz, Dominbika Przebięda, Ihor Skrypnyk