Generacja Z

Z Encyklopedia Zarządzania

Pokolenie "Z" - najczęściej definiowane jako osoby urodzone na przełomie XX i XXI w. Generacja ta to jedna z dwóch części powstałych z podzielenia zbyt licznego pokolenia Millenials, na pokolenie "Y" oraz pokolenie "Z". Często pokolenie "Z" określane jest w literaturze jako pokolenie "C", pochodzące od słów connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, always clicking. Przedstawiciele pokolenia Z mają wiele wspólnego z przedstawicielami pokolenia Y. Pokolenie Z nie zna świata bez telefonów, komputerów i dostępu do internetu. Łatwość oraz swoboda w korzystaniu z nowoczesnych technologii to jeden z ich głównych atutów. Potrafią jednocześnie funkcjonować w świecie wirtualnym oraz rzeczywistym. Przez ciągły dostęp do technologii przedstawiciele pokolenia Z charakteryzują się zaniedbanymi umiejętnościami komunikacji werbalnej oraz problemem w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w świecie rzeczywistym. Generacja Z nazywana jest także post milenialsami, pokoleniem Facebooka, cyfrowymi tubylcami, pokoleniem pilota czy pokoleniem Internetu. Czasem spotykać się można również spotkać z określeniem Generacji XD od połączenia Generacji X i Digital.

TL;DR

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone na przełomie XX i XXI wieku, charakteryzuje się łatwością w korzystaniu z nowoczesnych technologii, ale również brakiem umiejętności komunikacji werbalnej. Są to osoby globalne, przyzwyczajone do dostępu do informacji i produktów z całego świata. Pomimo zainteresowania mediami społecznościowymi, grami wideo i zakupami online, pokolenie Z kładzie też nacisk na sport, czytanie i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Są to młodzi ludzie, którzy rozwijają się z pomocą technologii i czerpią wzorce zarówno od osób starszych, jak i od rówieśników. W edukacji, pokolenie Z ma większą swobodę w wyborze przedmiotów i rozwijaniu swoich zainteresowań. Na rynku pracy, posiadanie umiejętności technologicznych daje im dużą przewagę, a przedsiębiorstwa poszukują innowacyjności i nieszablonowego myślenia, które jest charakterystyczne dla tego pokolenia.

Charakterystyka

Pokolenie Z są to osoby, które jako pierwsze pokolenie uznawane jest za generację globalną. Podstawowym czynnikiem jest urodzenie się w momencie rosnącej popularności Internetu. Są to osoby przyzwyczajone do możliwości zdobywania informacji w sposób prosty poprzez użycie nowoczesnych technologii. Jednocześnie ludzie ci są bardziej przystosowani do współczesnego rynku globalnego i dużej ilości reklam poprzez wszystkie możliwe kanały marketingu. Globalizacja powoduje także możliwość podróżowania oraz wzrost mobilności co skutkuje szansą na poznawanie innych kultur w łatwy sposób. Jednocześnie mają dostęp do produktów oraz usług oferowanych na całym świecie. Styl życia post milenialsów też jest różny od tego prezentowanego przez wcześniejsze generacje. Przede wszystkim wpływa na to możliwość swobodnego dostępu do Internetu od najmłodszych lat. Zainteresowanie social media, grami wideo czy zakupami online jest spowodowane ciąłym rozwojem technologii. Niespodziewanie jednak pokolenie Z kładzie duży nacisk na sport oraz czytanie. W kręgu ich zainteresowań znajduje się również muzyka czy spędzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody[1] Pokolenie Z od początkowych lat szkolnych są uczeni dobrej organizacji czasu poprzez uczestnictwo z zajęciach pozaszkolnych, które odbywają się w ich wolnym czasie. Są wychowywani w przeświadczeniu konieczności pod presją czasu. Możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii w celu komunikacji daje więc możliwość utrzymywania znajomości w formie wirtualnej. Pokolenie to rozwija się z pomocą technologii - daje im ona możliwość poznawania różnych stylów życia co powoduje, że czerpią wzorce nie tylko od osób starszych, ale także od osiągających większe sukcesy rówieśników. Nie skutkuje to jednak wyłącznie bierną obserwacją, a raczej zachęca młodych ludzi do działania i wzbudza w nich chęć rozwijania się w zakresie zawodowym, jak i społecznym. Obecnie młodość jest definiowana jako czas doświadczania oraz kształtowania osobowości. Osoby urodzone w Generacji Z mają silną potrzebę akceptacji i przynależenia do grup społecznych co nie neguje ich chęci do bycia indywidualistami. Pokolenie Z określane jest jako ogólnoświatowa, a przy tym bardzo różnorodna generacja, której członkowie są kształtowani przez zróżnicowane czynniki i idee. Dostęp do technologii rozwija nieszablonowe oraz niekonwencjonalne myślenie, co skutkuje szansą na powstanie nowych i innowacyjnych pomysłów kreujących współczesny świat[2]

Edukacja

System edukacji w Polsce jest ustrukturyzowany. Pokolenie Z uczęszczało obowiązkowo do sześcioklasowej podstawówki, następnie trzyletniego gimnazjum. Obecnie obowiązkową edukacją objęta jest ośmioklasowa szkoła podstawowa. W obu systemach, tym przed i tym po reformacji, obligatoryjne kontynuowanie nauki w liceum nie jest uregulowane prawnie. Obecnie nacisk kładziony jest na naukę języków obcych, które pojawiają się w nauczaniu początkowym i są kontynuowane przez całą edukację. Dodatkowo, zmniejszono liczbę przedmiotów obowiązkowych, a uczniowie mają większą możliwość dopasowania systemu nauki do swoich zainteresowań.

Możliwości rozwoju zawodowego

Pokolenie Z jest pierwszą generacją, która wychowywała się w okresie pełnej dostępności technologii. Wiedza, która została nabyta w momencie najszybszego rozwoju daje duże możliwości na rynku pracy. Wiele kompetencji, które posiadają młode osoby, związanych jest z wykorzystaniem technologii. Duże, międzynarodowe firmy poszukując pracowników zwracają uwagę na innowacyjność pomysłów potencjalnych zatrudnionych, a dostęp do Internetu od maleńkości rozwija niesztampowość myślenia co zwiększa ich szansę rozwoju na stopie zawodowej. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne są uzależnione od technologii. Obecnie większość firm jest obecna w social media. Z tego powodu bezustannie poszukiwane są osoby, które biegle posługują się komputerem i dobrze czują się jako członkowie społeczności internetowej, a pokolenie Z idealnie spełnia większość oczekiwań i wymagań.


Generacja Zartykuły polecane
Generacja YGeneracja XPortal społecznościowyBaby boomersNetworkingKultura uczestnictwaBiuro coworkingoweAgencje public relationsBaby Boomer

Przypisy

  1. Nielsen 2015
  2. A. Zajadacz, M. Kugiejko 2016, s.51-55

Bibliografia

  • Aniszewska G. (2015), Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, Marketing i rynek, nr 1
  • Roof W. (1999), Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion, Princeton University Press, New Yersey
  • Rosa G. (2013), Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers, Zeszyty naukowe Uniwersytet Szczeciński, nr 751
  • Shaw A. (2018), Baby Boomers versus Millennials: rhetorical conflicts and interestconstruction in the new politics of intergenerational fairness, Sheffield Political Economy Research Institute
  • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 36
  • Zajadacz A., Kugiejko M. (2016), Krajoznawstwo w kategorii pokolenia Z, Współczesne oblicza krajoznawstwa


Autor: Justyna Sarlińska