Generacja Y

Z Encyklopedia Zarządzania

Generacja Y - jest określenie generacji ludzi urodzonych w latach 1976-1982 oraz 1990-2001, czyli dorastających na przełomie wieków, w latach 90-tych i 2000-nych i zaczynających korzystać z takich nowinek technicznych jak komputery, GSM, czy Internet (D. Berreby 1999, s. 52-64). Pokolenie Y, inaczej zwane również pokoleniem Millenials, to grupa demograficzna będąca następcą pokolenia X. Termin pokolenie Y odnosi się do osób, które weszły w okres dorosłości z początkiem XXI w. Jest wiele wariancji odnośnie ram czasowych, w których można zamknąć termin pokolenia Y. Według Neil’a Howe oraz Williama Straussa, amerykańskich autorów książki pt: "Generations: The History of America's Future" z roku 1991, na zapoczątkowanie pokolenia przypadł rok 1982, zwieńczeniem jest natomiast rok 2004. Według innego źródła, jakim jest magazyn Newsweek, są to osoby urodzone w latach 1977-1994. Z kolei w artykułach zamieszczonych w dwóch popularnych amerykańskich magazynach "Times" oraz "the New York Times" mówi się, że są to lata 1980-2000, bądź 1976-1990[1]. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, owa grupa demograficzna stanowi około jedną trzecią ogółu ludności.

Ze względu na ich dużą liczbę, są oni głównym ogniwem i napędem współczesnej gospodarki. To właśnie oni według badań i statystyk, kupują i wydają najwięcej na otaczające ich dobra, dlatego też są oni bardzo ważną grupą docelową dla sprzedawców. Pokolenie Y zwraca również szczególną uwagę na działania i oferty przedsiębiorstw[2].

TL;DR

Generacja Y to grupa ludzi urodzonych w latach 1976-1982 oraz 1990-2001, która dorastała w erze nowych technologii. Są oni ważną grupą docelową dla sprzedawców i stanowią około jednej trzeciej populacji. Charakteryzują się wysokimi kompetencjami, przedsiębiorczością i elastycznością. Mają pozytywne cechy, takie jak ambitność, tolerancja, samodzielność i otwartość na doświadczenia seksualne. Jednak mają też wady, takie jak trudności w radzeniu sobie z rzeczywistością, nierealistyczne oczekiwania względem pracodawców i słabe umiejętności interpersonalne. Generacja Y wykorzystuje technologię, angażuje się w społeczne działania i jest skoncentrowana na wynikach. Są również związani z pracą zespołową, technologią i jakością.

Cechy

Pokolenie to dorastało w świecie pełnym elektroniki i społecznie połączonym siecią. Są pokoleniem, które zyskało największą uwagę marketingową. Jako najbardziej zróżnicowana etnicznie generacja, Pokolenie Y jest tolerancyjne, otwarte i skłonne do zmian. W porównaniu do innych pokoleń, ich szczególnymi cechami są wysokie kompetencje, pewność siebie, przeświadczenie o swojej wyjątkowości oraz przedsiębiorczość. Pokolenie Y to także osoby bardzo elastyczne, potrafią szybko dostosować się do nowego otoczenia oraz przyswajają nowe technologie. Warto dodać, że pokolenie to cechuję się krytycznym stosunkiem do otaczającego go świata oraz rozsądkiem[3].

Generacja ta ma kilka pozytywnych charakterystycznych cech, takich jak (M. Males 1996, s. 29):

 1. Ludzie ci musieli stawiać czoła coraz to większym kosztom edukacji.
 2. Są bardziej ambitni i zdolni do zmiany pracy oraz miejsca zamieszkania.
 3. Są bardziej skłonni do rozwodów, a w ich rodzinach często pracuje oboje rodziców.
 4. Są bardziej świadomi swojej wartości na rynku pracy, mają ograniczoną lojalność wobec pracodawcy oraz nalegają na bardziej pobudzające warunki zatrudnienia. Bardzo cenią sobie równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym. Stawiają oni przede wszystkim na rozwój, a nie na szybką karierę i pieniądze.
 5. Są bardziej otwarci na doświadczenia seksualne, wyrażanie uczuć, ale nie skłonni do angażowania się w związki.
 6. Ludzie ci masowo kupują nieruchomości, dokładnie wiedząc, czego chcą. Najbardziej liczy się dla nich lokalizacja, sieć komunikacji miejskiej, bliskość sklepów, kin, restauracji. Lubią wielkie miasta i cenią sobie dobrze zagospodarowaną przestrzeń.
 7. Znaczna jej część posiada komputer (ponad 90%), ściąga muzykę z Internetu, posiada telefon komórkowy, przenośne urządzenia audio/video/MP3, posiada lub czyta bloga oraz wykorzystuje Internet jako podstawowe źródło informacji.

Pomimo sowich pozytywnych cech, generacja Y posiada również pewne wady[4]:

 1. Często przez swoistego rodzaju wychowanie, wraz z wkroczeniem w dorosłość, konfrontacja z rzeczywistością bywa dla nich trudna.
 2. Środowisko w którym dorastali wiązało się często z wynagradzaniem działań.
 3. Prowadzenie życia przy bliskich relacjach z rodzicami, spowodowało utrudnienie procesu samodzielnego podejmowania decyzji.
 4. Często posiadają nierealistyczne oczekiwania względem pracodawców

Generacja Y - przykłady

 • Mark Zuckerberg - amerykański programista, informatyk, wizjoner biznesowy i filantrop, założyciel serwisu społecznościowego Facebook. Urodził się w 1984 roku i jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli pokolenia Y. Jego działania zrewolucjonizowały dzisiejsze internetowe doświadczenia społeczne.
 • Kanye West - amerykański raper, producent muzyczny, autor tekstów piosenek, projektant mody i aktywista polityczny. Urodził się w 1977 roku i jest jednym z najbardziej wpływowych i utalentowanych przedstawicieli pokolenia Y. Jego wielokrotnie nagradzane albumy stały się kluczowymi dziełami w muzyce hip-hop.
 • Natalie Portman - izraelsko-amerykańska aktorka, producentka filmowa i aktywistka społeczna. Urodziła się w 1981 roku i jest znana z występów w takich filmach jak "V for Vendetta", "Black Swan" i "Thor". Jest jedną z najbardziej wpływowych przedstawicieli pokolenia Y.

Generacja Y - mocne strony

Pokolenie Y ma wiele mocnych stron, które przyczyniają się do jego sukcesu. Oto one:

 • Przede wszystkim, pokolenie Y jest bardziej technologicznie świadome i skutecznie wykorzystuje nowe technologie w swoich codziennych działaniach. Potrafią one dostosować się do szybko zmieniających się trendów i potrafią wykorzystać nowe technologie do ułatwienia sobie życia lub do osiągania celów.
 • Pokolenie Y jest również bardzo wytrwałe i zmotywowane. Są zdeterminowane, aby osiągnąć swoje cele, a ich wytrwałość i zaangażowanie w działania wpływa pozytywnie na ich sukces.
 • Pokolenie Y jest bardziej świadome społecznie. Jako takie, są bardziej skłonni do angażowania się w społeczne działania, aby poprawić jakość życia i otoczenia wokół nich.
 • Pokolenie Y jest również bardziej otwarte na różnorodność. Mają szersze horyzonty, są bardziej otwarci na różne poglądy i przekonania, a także są skłonni do akceptowania i szanowania różnych kultur i stylów życia.
 • Pokolenie Y jest znane z tego, że jest bardziej wykształcone, co pozwala im na większe możliwości i daje lepsze szanse na sukces. Większość ludzi z tej generacji ukończyła szkołę średnią lub studia.

Generacja Y - ograniczenia

Pokolenie Y ma wiele ograniczeń i słabych stron, które zostały wywołane przez ich dziedzictwo technologiczne. Oto one:

 • Brak zdolności do długoterminowego planowania - Generacja Y słabo sobie radzi z długoterminowym planowaniem i przygotowaniem na przyszłość. Często wybierają krótkoterminowe rozwiązania, które nie przynoszą długofalowych korzyści.
 • Skłonność do przesady w wykorzystywaniu technologii - Pokolenie Y jest obsesyjnie przywiązane do technologii, a członkowie tej grupy często nie potrafią funkcjonować bez niej.
 • Łatwość ulegania presji - Generacja Y ma tendencję do łatwego ulegania presji, co może prowadzić do nierozsądnych decyzji.
 • Nieumiejętność wykonywania zadań bez nadzoru - Członkowie tej grupy mają trudności z samodzielnym wykonywaniem zadań bez nadzoru lub wsparcia.
 • Słabe umiejętności interpersonalne - Pokolenie Y ma słabe umiejętności interpersonalne, co może być przeszkodą w udanym współdziałaniu z innymi zespołami.

Generacja Y - inne związane podejścia

Pokolenie Y jest również związane z różnymi metodami i podejściami. Oto niektóre z nich:

 • Zorientowanie na wyniki - Pokolenie Y silnie koncentruje się na osiągnięciu wyników. Badania wykazały, że młodzi ludzie cenią sobie wszelkiego rodzaju zachęty finansowe, które motywują ich do pracy i lepszego wykonania zadań.
 • Praca zespołowa - Pokolenie Y dużo bardziej lubi współpracować niż pracować w pojedynkę. Uważają, że współpraca prowadzi do lepszych wyników, większej efektywności i lepszej jakości pracy.
 • Zorientowanie na technologię - Pokolenie Y jest najbardziej technologicznie zaawansowanym pokoleniem w historii, dzięki czemu są bardzo skuteczni w wykorzystywaniu technologii do wykonywania swoich zadań.
 • Użycie mediów społecznościowych - Pokolenie Y wykorzystuje media społecznościowe do wszelkiego rodzaju celów, w tym do promowania swoich produktów i usług, zdobywania informacji, budowania zaangażowania i śledzenia trendów.
 • Zorientowanie na jakość - Pokolenie Y jest bardzo zorientowane na jakość w wykonywaniu swoich obowiązków. Chcą, aby ich praca była wykonana w najwyższej jakości i nie godzą się na mniej niż najlepsze.

Pokolenie Y jest bardzo zaangażowane w swoją pracę i zorientowane na jakość, technologię i wyniki, a także wykorzystuje media społecznościowe do współpracy, promocji i informacji.


Generacja Yartykuły polecane
Generacja XGeneracja ZBaby BoomerKlasa średniaBaby boomersBiuro coworkingoweŚrodki masowego przekazuCzas wolnyKultura uczestnictwa

Przypisy

 1. Stack L. (2018).
 2. Deloitte, 2018.
 3. Fazlagić J. (2008)., s. 13.
 4. Fazlagić J. (2008), s. 13.

Bibliografia

 • Berreby D. (1999), The Hunter-Gatherers of the Knowledge Economy: The Anthropology of Today's Cyberforagers, Booz & Company, New York
 • Deloitte (2018), 2018 Deloitte Millennial Survey, Deloitte
 • Fazlagić J. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, nr 3
 • Males M. (1996), The Scapegoat Generation: America's War on Adolescents, Common Courage Press, New York
 • Stack L. (2018), Are You 21 to 37? You Might Be a Millennial, The New York Times


Autor: Anna Sobilo, Michał Polański