Generacja Y

Z Encyklopedia Zarządzania
Generacja Y
Polecane artykuły


Genereacja Y- jest określenie generacji ludzi urodzonych w latach 1976-1982 oraz 1990-2001, czyli dorastających na przełomie wieków, w latach 90-tych i 2000-nych i zaczynających korzystać z takich nowinek technicznych jak komputery, GSM, czy Internet (D. Berreby 1999, s. 52-64). Pokolenie Y, inaczej zwane również pokoleniem Millenials, to grupa demograficzna będąca następcą pokolenia X. Termin pokolenie Y odnosi się do osób, które weszły w okres dorosłości z początkiem XXI w. Jest wiele wariancji odnośnie ram czasowych, w których można zamknąć termin pokolenia Y. Według Neil’a Howe oraz Williama Starussa, amerykańskich autorów książki pt: "Generations: The History of America's Future” z roku 1991, na zapoczątkowanie pokolenia przypadł rok 1982, zwieńczeniem jest natomiast rok 2004. Według innego źródła, jakim jest magazyn Newsweek, są to osoby urodzone w latach 1977-1994. Z kolei w artykułach zamieszczonych w dwóch popularnych amerykańskich magazynach "Times” oraz "the New York Times” mówi się, że są to lata 1980-2000, bądź 1976-1990[1]. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, owa grupa demograficzna stanowi około jedną trzecią ogółu ludności.

Ze względu na ich dużą liczbę, są oni głównym ogniwem i napędem współczesnej gospodarki. To właśnie oni według badań i statystyk, kupują i wydają najwięcej na otaczające ich dobra, dlatego też są oni bardzo ważną grupą docelową dla sprzedawców. Pokolenie Y zwraca również szczególną uwagę na działania i oferty przedsiębiorstw[2].

Cechy

Pokolenie to dorastało w świecie pełnym elektroniki i społecznie połączonym siecią. Są pokoleniem, które zyskało największą uwagę marketingową. Jako najbardziej zróżnicowana etnicznie generacja, Pokolenie Y jest tolerancyjne, otwarte i skłonne do zmian. W porównaniu do innych pokoleń, ich szczególnymi cechami są wysokie kompetencje, pewność siebie, przeświadczenie o swojej wyjątkowości oraz przedsiębiorczość. Pokolenie Y to także osoby bardzo elastyczne, potrafią szybko dostosować się do nowego otoczenia oraz przyswajają nowe technologie. Warto dodać, że pokolenie to cechuję się krytycznym stosunkiem do otaczającego go świata oraz rozsądkiem[3].

Generacja ta ma kilka pozytywnych charakterystycznych cech, takich jak (M. Males 1996, s. 29):

 1. Ludzie ci musieli stawiać czoła coraz to większym kosztom edukacji.
 2. Są bardziej ambitni i zdolni do zmiany pracy oraz miejsca zamieszkania.
 3. Są bardziej skłonni do rozwodów, a w ich rodzinach często pracuje oboje rodziców.
 4. Są bardziej świadomi swojej wartości na rynku pracy, maja ograniczoną lojalność wobec pracodawcy oraz nalegają na bardziej pobudzające warunki zatrudnienia. Bardzo cenią sobie równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym. Stawiają oni przede wszystkim na rozwój, a nie na szybką karierę i pieniądze.
 5. Są bardziej otwarci na doświadczenia seksualne, wyrażanie uczuć, ale nieskłonni do angażowania się w związki.
 6. Ludzie ci masowo kupują nieruchomości, dokładnie wiedząc, czego chcą. Najbardziej liczy się la nich lokalizacja, sieć komunikacji miejskiej, bliskość sklepów, kin, restauracji. Lubią wielkie miasta i cenią sobie dobrze zagospodarowaną przestrzeń.
 7. Znaczna jej część posiada komputer (ponad 90%), ściąga muzykę z Internetu, posiada telefon komórkowy, przenośne urządzenia audio/video/MP3, posiada lub czyta bloga oraz wykorzystuje Internet jako podstawowe źródło informacji.

Pomimo sowich pozytywnych cech, generacja Y posiada również pewne wady[4]:

 1. Często przez swoistego rodzaju wychowanie, wraz z wkroczeniem w dorosłość, konfrontacja z rzeczywistością bywa dla nich trudna.
 2. Środowisko w którym dorastali wiązało się często z wynagradzaniem działań.
 3. Prowadzenie życia przy bliskich relacjach z rodzicami, spowodowało utrudnienie procesu samodzielnego podejmowania decyzji.
 4. Często posiadają nierealistyczne oczekiwania względem pracodawców

Bibliografia

Przypisy

 1. Stack L. (2018). Are You 21 to 37? You Might Be a Millennial, The New York Times.
 2. Deloitte, 2018 Deloitte Millennial Survey, 2018.
 3. Fazlagić J. (2008). Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, nr 3, s. 13.
 4. Fazlagić J. (2008). Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, nr 3, s. 13.

Autor: Anna Sobilo, Michał Polański