Umiejętności interpersonalne

Z Encyklopedia Zarządzania

Umiejętności interpersonalne, są to inaczej umiejętności społeczne, wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi w celu: osiągnięcia oczekiwanej skuteczności (podejście związane z potrzebą władzy i statusu) inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji). Powyższe umiejętności są kompetencjami społecznymi, takimi jak "komunikatywność, empatia, tolerancja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekonywania i negocjowania".[1]Są one częścią kompetencji miękkich (inaczej umiejętności psychospołecznych), do których należą również kompetencje osobiste.

Umiejętności interpersonalne a zatrudnienie

Umiejętności interpersonalne są bardzo poszukiwanymi umiejętnościami na rynku pracy. Pracodawcy obecnie kierują swoich pracowników na treningi kompetencji społecznych, wszelkiego rodzaju warsztaty w tym zakresie oraz coaching lub mentoring. Tego typu szkolenia najczęściej koncentrują się na pracy w grupach oraz odgrywaniu scenek, wchodzeniu w narzucone role[2] Sprzyja to podniesieniu kompetencji społecznych, "co w przypadku pracowników przekłada się na wzrost ich kompetencji zawodowych i lepsze funkcjonowanie organizacji, a w przypadku osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych, zwiększa ich kompetencje społeczne warunkujące, między innymi aktywność na rynku pracy i rynku edukacyjnym, skuteczność samodzielnych działań w poszukiwania pracy, a także lepsze radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego".[3]

Umiejętności społeczne kiedyś i dziś

W latach 80. najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami na rynku pracy były kompetencje ściśle techniczne,[4] natomiast "dzisiejszy menedżer (na każdym szczeblu hierarchii zarządczej) powinien posiadać przede wszystkim umiejętności interpersonalne",[5] czyli być osobą otwartą na głosy innych, dostrzegającą ich potrzeby i reagującą szybko i poprawnie w sytuacjach tego wymagających. Wynika z tego, że umiejętności interpersonalne są aktualnie najbardziej pożądanymi przez pracodawców cechami, co jest efektem innego podejścia przedsiębiorstw do realizacji swojej działalności. Dzisiejsze zakłady pracy bazują na wykonywaniu projektów z konkretnymi ramami czasowymi i zakresami ich realizacji, najczęściej w zespołach, w których umiejętności społeczne są niezastąpione[6]

Rola kompetencji społecznych w pracy menedżera

Wiedza menedżerska jest coraz bardziej powszechnie dostępna, dlatego najlepsi menedżerowie oprócz tej wiedzy posiadają pewne cechy i umiejętności odróżniające je od innych[7] Są to przede wszystkim "kreatywność, wytrwałość, odpowiedzialność, wrażliwość, zaangażowanie, umiejętność motywowania, odporność na stres".[8] Nie można przedstawić idealnego zbioru cech składających się na wybitnego menedżera, ale można wymienić wiele cech osobowości najbardziej poszukiwanych. Są to między innymi duża energiczność, umiejętność negocjacji i podejmowania trudnych decyzji, radzenie sobie ze stresem, wytrwałość i odpowiednie radzenie sobie w pracy z ludźmi[9]

Wpływ technologii na umiejętności interpersonalne

Równowaga między komunikacją online a osobistą. Wprowadzenie technologii, zwłaszcza komunikacji online, miało duży wpływ na umiejętności interpersonalne. W dzisiejszych czasach wiele naszych interakcji odbywa się za pośrednictwem telefonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych. W związku z tym, istotne jest utrzymanie równowagi między komunikacją online a osobistą. Komunikacja online może być wygodna i szybka, ale nie zawsze jest równie skuteczna i satysfakcjonująca jak osobista interakcja. Umiejętność czytania mowy ciała, interpretacji emocji i skutecznej komunikacji werbalnej są kluczowe w budowaniu głębszych i bardziej autentycznych relacji.

Wpływ mediów społecznościowych na umiejętności interpersonalne. Medializacja społeczeństwa i popularność mediów społecznościowych miały również wpływ na umiejętności interpersonalne. Coraz więcej osób korzysta z platform takich jak Facebook, Instagram czy Twitter, aby komunikować się i nawiązywać relacje z innymi. Jednakże, media społecznościowe często prowadzą do powierzchownych i nieautentycznych interakcji. Ludzie mogą łatwo ukrywać swoje prawdziwe emocje i tworzyć pozory, co utrudnia budowanie prawdziwych i głębokich relacji. Wpływ mediów społecznościowych na umiejętności interpersonalne wymaga świadomości i umiejętności filtracji informacji oraz utrzymania zdrowej równowagi między życiem wirtualnym a realnym.

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w różnych obszarach życia

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w relacjach rodzinnych

Umiejętności interpersonalne odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdrowych i harmonijnych relacji w rodzinie. Właściwa komunikacja, empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów są niezbędne dla utrzymania bliskich więzi rodzinnych. Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych przyczynia się do tworzenia atmosfery wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia w rodzinie.

Korzyści wynikające z posiadania silnych umiejętności interpersonalnych w kontekście rodzinnym są liczne. Dobre relacje między członkami rodziny sprzyjają lepszemu zrozumieniu, większej współpracy i integracji. Rodzice, którzy potrafią efektywnie komunikować się z dziećmi, budują więź opartą na zaufaniu i otwartości. Dzieci zaś, które rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą się radzenia sobie z emocjami, komunikowania swoich potrzeb i budowania zdrowych relacji.

Przykłady sytuacji, w których umiejętności interpersonalne są kluczowe dla rozwiązania konfliktów lub budowania więzi, mogą obejmować rozmowy o trudnych tematach, wspólne podejmowanie decyzji, budowanie wspólnych tradycji rodzinnym czy wsparcie w trudnych momentach życia.

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w życiu społecznym

Umiejętności interpersonalne mają również duże znaczenie w naszym życiu społecznym. Wpływają one na nasze relacje z przyjaciółmi, sąsiadami i innymi osobami w naszym otoczeniu społecznym. Dobra komunikacja, umiejętność słuchania i empatii sprzyjają tworzeniu i utrzymaniu pozytywnych relacji społecznych.

Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych w życiu społecznym przynosi wiele korzyści. Umożliwiają one lepsze zrozumienie innych osób, budowanie więzi opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Osoby z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi często są bardziej akceptowane i lubiane przez innych, co wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i relacje społeczne.

Przykłady sytuacji, w których umiejętności interpersonalne są kluczowe dla skutecznej komunikacji i budowania pozytywnych relacji społecznych, mogą obejmować negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie i reagowanie na emocje innych osób oraz udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w życiu partnerskim

Umiejętności interpersonalne odgrywają istotną rolę w naszych relacjach partnerskich. Komunikacja, empatia i umiejętność rozumienia potrzeb i oczekiwań drugiej osoby są kluczowe dla budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji partnerskich.

Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych w kontekście życia partnerskiego przynosi wiele korzyści. Umożliwiają one lepsze porozumienie, wzajemne wsparcie i wzrost bliskości emocjonalnej między partnerami. Osoby, które potrafią skutecznie komunikować się i rozwiązywać problemy w związku, mają większe szanse na tworzenie trwałych i spełniających relacji partnerskich.

Przykłady sytuacji, w których umiejętności interpersonalne są kluczowe dla budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji partnerskich, mogą obejmować rozmowy o trudnych tematach, wyrażanie uczuć, wspólne podejmowanie decyzji, a także umiejętność radzenia sobie z konfliktami i negocjowaniem kompromisów.

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy

Umiejętności interpersonalne mają duże znaczenie w naszych relacjach z klientami, współpracownikami i przełożonymi w miejscu pracy. Efektywna komunikacja, umiejętność budowania relacji i rozwiązywania konfliktów sprzyjają tworzeniu pozytywnego środowiska pracy.

Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych w miejscu pracy przynosi wiele korzyści. Umożliwiają one skuteczną komunikację, budowanie zaufania i współpracy, a także rozwiązywanie problemów w zespole. Pracownicy, którzy potrafią efektywnie komunikować się i nawiązywać relacje z innymi, często są bardziej cenieni i mają większe szanse na awans.

Przykłady sytuacji, w których umiejętności interpersonalne są kluczowe dla efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnego środowiska pracy, mogą obejmować negocjacje, prezentacje, zarządzanie zespołem, a także udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w rozwoju osobistym

Umiejętności interpersonalne odgrywają istotną rolę w naszym rozwoju osobistym i samorealizacji. Komunikacja, empatia i umiejętność budowania relacji wpływają na nasze poczucie własnej wartości, pewność siebie i zdolność do radzenia sobie ze stresem.

Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych w kontekście rozwoju osobistego przynosi liczne korzyści. Umożliwiają one skuteczne wyrażanie swoich potrzeb i uczuć, budowanie bliskich relacji oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Osoby, które potrafią skutecznie komunikować się i nawiązywać relacje z innymi, często osiągają większy sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Przykłady sytuacji, w których umiejętności interpersonalne są kluczowe dla radzenia sobie ze stresem, budowania pewności siebie i osiągania sukcesów życiowych, mogą obejmować rozmowy o trudnych tematach, asertywność, umiejętność zarządzania emocjami, a także umiejętność nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych.

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w różnych obszarach życia jest niezaprzeczalne. Dobra komunikacja, empatia i umiejętność budowania relacji są kluczowe dla budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji w rodzinie, życiu społecznym, życiu partnerskim, miejscu pracy oraz rozwoju osobistym. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych przynosi liczne korzyści i jest ważnym elementem naszego ogólnego rozwoju.


Umiejętności interpersonalneartykuły polecane
LiderKompetencje miękkieUmiejętności miękkieMobbingZaangażowanie pracownikówAwansZarządzanie kompetencjamiPrzywództwoAutorytet

Przypisy

  1. Osiński Z. (2010). s. 1
  2. Bandach M. (2013). s. 87-88
  3. Bandach M. (2013). s. 93
  4. Baskiewicz N. (2013). s. 28
  5. Baskiewicz N. (2013). , s. 29
  6. Baskiewicz N. (2013). s. 28-29
  7. Król M.B. (2013). s. 193
  8. Król M.B. (2013). s. 196
  9. Król M.B. (2013). s. 196

Bibliografia


Autor: Małgorzata Madej