Umiejętności interpersonalne

Z Encyklopedia Zarządzania
Umiejętności interpersonalne
Polecane artykuły


Umiejętności interpersonalne, są to inaczej umiejętności społeczne, wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi w celu: osiągnięcia oczekiwanej skuteczności (podejście związane z potrzebą władzy i statusu) inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji). Powyższe umiejętności są kompetencjami społecznymi, takimi jak "komunikatywność, empatia, tolerancja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekonywania i negocjowania”.[1]Są one częścią kompetencji miękkich (inaczej umiejętności psychospołecznych), do których należą również kompetencje osobiste.[2]

Umiejętności interpersonalne a zatrudnienie

Umiejętności interpersonalne są bardzo poszukiwanymi umiejętnościami na rynku pracy. Pracodawcy obecnie kierują swoich pracowników na treningi kompetencji społecznych, wszelkiego rodzaju warsztaty w tym zakresie oraz coaching lub mentoring. Tego typu szkolenia najczęściej koncentrują się na pracy w grupach oraz odgrywaniu scenek, wchodzeniu w narzucone role.[3] Sprzyja to podniesieniu kompetencji społecznych, "co w przypadku pracowników przekłada się na wzrost ich kompetencji zawodowych i lepsze funkcjonowanie organizacji, a w przypadku osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych, zwiększa ich kompetencje społeczne warunkujące, między innymi aktywność na rynku pracy i rynku edukacyjnym, skuteczność samodzielnych działań w poszukiwania pracy, a także lepsze radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego.”[4]

Umiejętności społeczne kiedyś i dziś

W latach 80. najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami na rynku pracy były kompetencje ściśle techniczne,[5] natomiast "dzisiejszy menedżer (na każdym szczeblu hierarchii zarządczej) powinien posiadać przede wszystkim umiejętności interpersonalne”,[6] czyli być osobą otwartą na głosy innych, dostrzegającą ich potrzeby i reagującą szybko i poprawnie w sytuacjach tego wymagających. Wynika z tego, że umiejętności interpersonalne są aktualnie najbardziej pożądanymi przez pracodawców cechami, co jest efektem innego podejścia przedsiębiorstw do realizacji swojej działalności. Dzisiejsze zakłady pracy bazują na wykonywaniu projektów z konkretnymi ramami czasowymi i zakresami ich realizacji, najczęściej w zespołach, w których umiejętności społeczne są niezastąpione.[7]

Rola kompetencji społecznych w pracy menedżera

Wiedza menedżerska jest coraz bardziej powszechnie dostępna, dlatego najlepsi menedżerowie oprócz tej wiedzy posiadają pewne cechy i umiejętności odróżniające je od innych.[8] Są to przede wszystkim "kreatywność, wytrwałość, odpowiedzialność, wrażliwość, zaangażowanie, umiejętność motywowania, odporność na stres”.[9] Nie można przedstawić idealnego zbioru cech składających się na wybitnego menedżera, ale można wymienić wiele cech osobowości najbardziej poszukiwanych. Są to między innymi duża energiczność, umiejętność negocjacji i podejmowania trudnych decyzji, radzenie sobie ze stresem, wytrwałość i odpowiednie radzenie sobie w pracy z ludźmi.[10]

Przypisy

  1. Osiński Z. (2010). Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych, a metody prowadzenia zajęć, "Studia wyższe z perspektywy rynku pracy”s. 1
  2. Osiński Z. (2010). Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych, a metody prowadzenia zajęć, "Studia wyższe z perspektywy rynku pracy”, s. 1
  3. Bandach M. (2013). Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych,”Ekonomia i Zarządzanie”, Vol. 5, nr 4, s. 87-88
  4. Bandach M. (2013). Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych,”Ekonomia i Zarządzanie”, Vol. 5, nr 4, s. 93
  5. Baskiewicz N. (2013). Kobiety w zarządzaniu organizacjami,”Studia Ekonomiczne”, Nr 161, s. 28
  6. Baskiewicz N. (2013). Kobiety w zarządzaniu organizacjami,”Studia Ekonomiczne”, Nr 161, s. 29
  7. Baskiewicz N. (2013). Kobiety w zarządzaniu organizacjami,”Studia Ekonomiczne”, Nr 161, s. 28-29
  8. Król M.B. (2013). Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów, "International Journal of Contemporary Management”, Vol 12, nr 2, s. 193
  9. Król M.B. (2013). Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów, "International Journal of Contemporary Management”, Vol 12, nr 2, s. 196
  10. Król M.B. (2013). Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów, "International Journal of Contemporary Management”, Vol 12, nr 2, s. 196

Bibliografia

Autor: Małgorzata Madej