Media społecznościowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Media społecznościowe (ang. Social Media) - jest to forma przekazu informacji następująca za pośrednictwem stron bądź aplikacji działających w sieci internetowej, w ramach społeczności tworzonych poprzez użytkowników tych serwisów (K. Polańska 2011, s. 1). Są częścią mediów wirtualnych.

Podstawowym założeniem serwisu społecznościowego jest łączenie jego użytkowników ze względu na przynależność do danej grupy, podtrzymywane między nimi więzi, rodzaj wymienianych między nimi informacji (teksty, zdjęcia, filmy). Użytkownicy mogą stworzyć swój profil i decydować komu chcą prezentować przedstawione na nim treści. Ogólną ideą uczestnictwa w działalności takich serwisów jest obracanie się w danej, zdefiniowanej przez użytkownika grupie społecznej (M. Moroz 2010, s. 1)

TL;DR

Media społecznościowe to strony i aplikacje internetowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie społeczności, dzielenie się informacjami i utrzymywanie kontaktów. Funkcje mediów społecznościowych to m.in. prezentacja, wymiana informacji, obserwowanie działań innych użytkowników. Mogą być podzielone na kategorie towarzyskie, zawodowe, publikacyjne i konsumenckie. Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych w celach marketingowych. Istnieją różne modele biznesowe wykorzystania mediów społecznościowych, m.in. promocja, budowanie relacji z klientem, informowanie użytkowników, sprzedaż.

Funkcje mediów społecznościowych

Do najważniejszych funkcji spełnianych przez media społecznościowe można zaliczyć:

 • możliwość zaprezentowania danej osoby, organizacji bądź produktu poprzez stworzenie profilu zawierającego informacje na dany temat
 • możliwość nawiązania kontaktu, wymiany informacji i podtrzymywania więzi pomiędzy członkami danej społeczności funkcjonującej w ramach serwisu społecznościowego
 • stwarzanie możliwości prezentacji, publikacji, udostępniania, oceniania oraz komentowania treści wymienianych poprzez użytkowników
 • możliwość obserwowania działań podejmowanych przez społeczności oraz ich poszczególnych członków (M. Moroz 2010, s. 1)

Podział mediów społecznościowych

Media społecznościowe można podzielić ze względu na charakterystykę powiązań i kontaktów występujących pomiędzy członkami tworzącymi społeczności tych serwisów:

 • towarzyskie, tj. Facebook, Nk.pl, Myspace.pl
 • zawodowe, tj. GoldenLine.pl, LinkedIn.com
 • publikacyjne, tj. Fotka.pl, YouTube.com, Instagram.com
 • konsumenckie, tj. Groupon.pl, Kumulator.pl, MyGroup.pl (K. Polańska 2011, s. 1)

Także coraz bardziej rozwinięta technologia i sposób budowy struktury poszczególnych serwisów może być warty odnotowania jeśli chodzi o klasyfikację mediów społecznościowych. Poza typową dla tego typu mediów formą portali społecznościowych (np. Facebook), coraz częściej przybierają one różne odmiany, m.in. blogów (The Huffington Post), biznesowych sieci społecznościowych (LinkedIn), forów dyskusyjnych (IGN Boards), mikroblogów (Twitter), portali umożliwiających publikowanie i udostępnianie tekstów, zdjęć, video (Instagram, Youtube), portali służących recenzowaniu i wymianie informacji dotyczących produktów/usług (Tripadvisor, Yelp), gier społecznościowych (World of Warcraft, League of Legends), wirtualnych światów (Second Life) i innych (T. Aichner, F. Jacob 2015, s. 258-259)

Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach

Osiem na dziesięć amerykańskich firm o zatrudnieniu większym niż 100 osób korzysta z serwisów społecznościowych, wykorzystując je do realizacji swojej strategii marketingowej. Najczęściej wykorzystywanymi serwisami są Facebook, LinkedIn i Twitter. Amerykańskie przedsiębiorstwa z każdym rokiem wydają coraz większe kwoty na promowanie się w mediach społecznościowych. W 2012 roku wyniosły one w samych tylko Stanach Zjednoczonych kwotę prawie 4 mld dolarów, co jest dwukrotnością wydatków poniesionych dwa lata wcześniej. Oczywiście możliwości otwarcia się oraz wydatki na działalność uzależnione są od branży, w której działa przedsiębiorstwo. W skali świata branżami najczęściej promującymi się w mediach społecznościowych są firmy edukacyjne (72% z nich), sektor komunikacyjny (71%), usługi (66%) oraz sprzedaż (64%). Z kolei sektor energetyczny jest branżą, w której firmy najrzadziej działają w ramach serwisów społecznościowych (32%). (B. Gregor, M. Stawiszyński 2012, s. 253-254)

Modele biznesowe wykorzystania serwisów społecznościowych

Przed umieszczeniem profilu przedstawiającego dane przedsiębiorstwo, jego profil działalności, produkt bądź usługę, którą oferuje, w serwisie społecznościowym, niezbędna jest wnikliwa analiza celu jaki chce osiągnąć organizacja poprzez pojawienie się mediach społecznościowych. Równie ważne jest umiejętne określenie profilu aktualnego i potencjalnego klienta oraz określenie jaki typ serwisu jest wśród nich najbardziej popularny. Pozwala to na dopasowanie sposobu działalności przedsiębiorstwa, sposobu korzystania klientów z serwisu społecznościowego oraz jednego z czterech podstawowych modeli wykorzystania mediów społecznościowych w celach biznesowych.

 1. Model typu PR - relacja z potencjalnym klientem jest w tym przypadku jednostronna, służy celom typowo reklamowym. Ma za zadanie promować markę, informować o firmie lub produkcie.
 2. Model budowania relacji z klientem - oprócz celów informacyjnych, służy także do nawiązywania kontaktu, budowania relacji i prowadzenia dyskusji pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem. Umożliwia także prowadzenie działań o charakterze marketingowo - promocyjnym, tj. konkursy, głosowania i inne akcje specjalne. Kolejną funkcją tego modelu jest stworzenie systemu pomocy dla klienta, w ramach którego może on w łatwy i szybki sposób skontaktować się z dyżurującym specjalistą oraz otrzymać odpowiednie informacje lub wsparcie techniczne.
 3. Model profesjonalny - konto jest tworzone w celu bardziej dogłębnego informowania użytkowników na tematy związane z zakresem działalności firmy, branży w której się obraca, produktów lub usług, które dostarcza lub wydarzeń, w których w jakiś sposób uczestniczy. Wymiana informacji jest dwukierunkowa, model ten często służy aktywizacji internautów.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych - przy pomocy wewnętrznych aplikacji przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż produktu/usługi za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub tworzy odrębny serwis, którego głównym zadaniem jest umożliwienie klientom zawierania tzw. transakcji grupowych, które dochodzą do skutku w momencie gdy odpowiednia ilość osób weźmie w nich udział, co stwarza możliwość do zaoferowania im dużych zniżek lub innych korzyści związanych ze skorzystaniem z oferty (K. Polańska 2011, s. 3-4)


Media społecznościoweartykuły polecane
Portal internetowyWizerunek markiRola internetu w marketinguRodzaje witryn internetowychEbankingPortal społecznościowyMarketing automationFormy promocji i reklamy w internecieAgencja reklamowa

Bibliografia


Autor: Maciej Warych