Formy promocji i reklamy w internecie

Z Encyklopedia Zarządzania

Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie. W zależności od strategii jej działania możemy podzielić reklamę na reklamę tupu pull oraz typu push. W internecie możemy wyróżnić przede wszystkim trzy podstawowe formy promocji: reklama graficzna ("display"), reklama w wyszukiwarkach ("searach") oraz drobne ogłoszenia ("classifieds"). Internet oferuje jednak znacznie więcej możliwości promocyjnych. Trudno jest określić, które formy reklamy są najbardziej skuteczne, ponieważ efektywność zależy od sposobu wykorzystania, kontekstu zamieszczenia, przekazu reklamowego czy samej kreacji reklamowej. Wszystkie narzędzia internetowe mogą służyć skutecznej promocji (D. Kaznowski s. 118)

TL;DR

Artykuł omawia różne formy reklamy w internecie, takie jak reklama typu pull i push, reklama graficzna, reklama w wyszukiwarkach, ogłoszenia internetowe, reklama wideo oraz reklama w poczcie elektronicznej. Przedstawione są również techniki promocji sprzedaży i marketingu bezpośredniego, oraz formy public relations i publicity. Artykuł podkreśla, że skuteczność reklamy zależy od wielu czynników, takich jak kontekst zamieszczenia, przekaz reklamowy i kreacja reklamowa.

Reklama typu pull

 • classifields - ogłoszenie drobne, które jest zamieszczane w katalogach internetowych, bazach Yellow Pages itp.
 • pull banery - prostokąty zawierające tekst, grafikę, a nawet dźwięk i animacje mające zachęcić użytkownika, by poprzez kliknięcie przeniósł się do strony reklamodawcy. Specyficzną formą są pop-up banery, które wykonują wszelkie operacje na tle strony, na której się znajdują,
 • przyciski - mają tą samą zasadę działania, co pull banery, jednak różni je od nich kształt, gdyż są one okrągłe lub kwadratowe.

Reklama typu push

 • banery wraz z daughter window - jest to baner z treścią strony, który pojawia się wcześniej niż daughter window, po czym minimalizuje się,
 • pop-up - jest to nowe okno pojawiające się na ekranie; ma zazwyczaj mniejsze rozmiary od tego, które dotychczas było oglądane. Specyficzną odmianą tej formy reklamy jest transitional pop-up, który wyświetla się podczas ładowania właściwej strony,
 • interstitials - rodzaj okna pojawiającego się między wczytywaniem się właściwych stron.

Reklama graficzna

Reklama typu display to najstarsza forma reklamy w Internecie. Pierwszą formą reklamową był graficzny baner reklamowy. Kampanie realizowane za pomocą nośników graficznych służą najczęściej do realizacji kampanii, które mają na celu budowanie wizerunku lub świadomości marki. W ramach tej kategorii najczęściej wykorzystywane są nośniki o dużych rozmiarach, np. double billboard (podwójny billboard) czy skyscaper (pionowy baner).

Reklama w wyszukiwarkach

Ważnym rodzajem promocji internetowej jest płatna reklama w wyszukiwarkach. Wiodącą światową wyszukiwarką jest Google, który działa na większości rynków światowych, a także w Polsce. Wyjątkami są rynki: chiński i rosyjski. Serwisy wyszukiwawcze różnią się od portali internetowych, które także oferują usługi wyszukiwania, głównie tym że w przypadku portali jest to tylko jedna z wielu usług oferowanych internautom. Typowe wyszukiwarki, takie jak Google, specjalizują się wyłącznie w jednym typie usług. Na polskim rynku drugą pozycję zajmuje NetSprint, która m.in. dostarcza usług Wirtualnej Polsce. Pozostałe polskie portale dysponują własnymi systemami wyszukiwania. Niezwykła popularność reklamy wyszukiwarkowej wynika m.in. z łatwości zamówienia i przygotowania reklamy. Każda firma może zrobić to samodzielnie przez internet. Służą do tego dostarczane przez wyszukiwarki specjalne mechanizmy do samodzielnego definiowania kampanii, optymalizacji budżetu oraz pomiaru efektywności.

Ogłoszenia internetowe

Drobne ogłoszenia zamieszczane w Internecie ("classifieds") są po reklamie typu display i tej realizowanej w wyszukiwarkach, kolejnym typem promocji w sieci. Blisko jedna trzecia wydatków marketingowych w internecie trafia właśnie do serwisów ogłoszeniowych. Szybkie i łatwe wyszukiwanie ogłoszeń jest kluczem do sukcesu internetowych serwisów ogłoszeniowych. Dzięki samemu zamieszczeniu ogłoszenia w Internecie, reklamodawca uzyskuje dostęp do wszystkich narzędzi ułatwiających dostęp do oferty. Wystarczy wpisać interesujące nas słowo w wyszukiwarkę. Nawet jeśli nie znamy dokładnej nazwy produktu lub nie jesteśmy jeszcze zdecydowani do wyboru np. marki lub rodzaju produktu, możemy skorzystać z mechanizmu ułatwiającego mechanizmu ułatwiającego poszukiwanie informacji. Kolejną istotną zaletą oferowaną przez internetowe serwisy ogłoszeniowe są systemy sortowania, kategoryzowania, rekomendacji i oceny ogłoszeń. Oferty handlowe w Internecie stają się coraz bardziej popularną formą promocji sprzedaży. Na wzrost tej popularności wpływa kilka czynników. Po pierwsze zamieszczenie oferty jest relatywnie tanie wręcz bezpłatne, co sprawia, że ten typ promocji jest dostępny praktycznie dla firm każdej wielkości. Po drugie, wykorzystywanie ogłoszeń internetowych jako środka promocji i sprzedaży jest coraz częściej wynikiem zmiany zachowań samych konsumentów.

Reklama video

Ważną dynamicznie rosnącą kategorią reklamową jest tzw. reklama wideo. Jest to stosunkowo nowa forma reklamy w polskim Internecie, niemniej jej udział w wydatkach reklamowych dynamicznie rośnie. Jej zaletą jest wysoka skuteczność oraz łatwość emisji. Najbardziej rozpowszechniony model emisji reklamy wideo w Internecie jest taki sam jak w tradycyjnej telewizji. Spot reklamowy jest wyświetlany przed lub po materiale filmowym. Popularność tego modelu wynika z łatwości adaptacji spotu reklamowego telewizyjnego do Internetu, gdyż wymaga to tylko technicznego dostosowania wielkości reklamy do wymagań łączy internetowych.

Reklama w poczcie elektronicznej

Reklama przesyłana pocztą elektroniczną jest drugim po banerach, najbardziej rozpoznawalnym typem reklamy w internecie. Często jest kojarzona ze spamem. Jednakże reklamę tą można podzielić na dwa rodzaje: e-mail marketing i reklamę w elektronicznych biuletynach (ang. newsletter). Reklama e-mailowa jest zbliżona do marketingu bezpośredniego, natomiast reklama w newsletterach bardziej nawiązuje do reklamy prasowej i internetowej reklamy typu display. W obu typach reklamy podstawą wszelkich działań reklamowych są bazy danych konsumentów wraz z ich adresami poczty elektronicznej.

Formy promocji==W ramach promocji w Internecie wyróżniamy następujące formy===Promocja sprzedaży=

ma za zadanie zachęcić do zakupu. W jej ramach wyróżniamy poniższe techniki:

 • Kupony - pozwalają zakupić towar po obniżonej cenie, po uprzednim ich wydrukowaniu przy pomocy drukarki. W pośredniczeniu i dystrybucji biorą udział np. takie serwisy jak Hot Coupons, Coupons.com, Valpark.com,
 • Próbki - najczęściej dotyczą oprogramowania, które użytkownik może ściągnąć z Internetu i sprawdzić jego działanie. Użytkowanie takich programów jest zazwyczaj ograniczone czasowo, bądź też ich funkcjonalność jest mniejsza niż pełnej wersji. Coraz częściej spotykamy także fragmenty utworów muzycznych i filmów na witrynach sklepów internetowych,
 • Obniżka cen - towar zakupiony w Internecie bardzo często jest tańszy niż nabyty w sklepie "konwencjonalnym",
 • Konkursy - bardzo często na stronach WWW można spotkać różnego rodzaju konkursy, najczęściej związane z tematyką strony,

Marketing bezpośredni

Dotyczy głównie poczty elektronicznej i wysyłanych za jej pośrednictwem informacji o firmie, jej produktach, usługach. Przybiera dwie formy:

 • niechciany masowy przekaz reklamowy (Unsolicited Bulk Mail) - zwany spamem, polegający na wysyłaniu do jak największej liczby adresatów treści reklamowych,
 • poczta bezpośrednia wysyłana za zgodą odbiorcy (Opt-in Direct Mail) - użytkownik rejestruje się w bazie danych za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie WWW w celu utrzymywania pożądanych informacji,

Public relations, publicity

 • komunikacja z mediami - za pomocą poczty elektronicznej wysyłane są biuletyny i informacje dotyczące firmy przeznaczone dla innych rodzajów mediów,
 • komunikacja z klientami - tak jak w w/w kontaktach z mediami wysyłane są biuletyny przeznaczone dla klientów. Dotyczy także FAQ (Frequently Asked Questions), czyli lista najczęściej zadawanych pytań mających na celu pomoc odwiedzającym stronę WWW w znalezieniu interesujących ich informacji,
 • sponsoring - także i w Internecie można spotkać tę formę promocji: strony sponsorowane, akcje charytatywne,
 • gry internetowe - specjalnie przygotowane, zazwyczaj niezbyt skomplikowane gry, zamieszczone na stronie WWW, które służą lepszemu poznaniu firmy, jej produktami
 • e-kartki - usługa pozwalająca użytkownikowi wysłanie innej osobie wirtualnej kartki z życzeniami, pozdrowienia, gratulacjami?
 • chat rooms, listy dyskusyjne, fora internetowe - specjalnie przygotowane usługi, dołączone do stron WWW, pozwalające wszystkim przeglądającym serwis na wypowiedzenie się na dany temat, skontaktowanie się z innymi użytkownikami w celu wymiany poglądów, poznanie innych użytkowników sieci w celach towarzyskich.


Formy promocji i reklamy w internecieartykuły polecane
Rola internetu w marketinguRodzaje witryn internetowychMarketing onlineRodzaje reklamyMetody przyciągania klientów w internecieMarketing bezpośredniŚrodki przekazu reklamyMarketing partyzanckiReklama prasowa

Bibliografia

 • Guziur P. (2001), Marketing w Internecie - Strategie dla małych i dużych firm, Helion, Gliwice
 • Kaznowski D. (2007), Nowy marketing w internecie, Difin, Warszawa
 • Kotler P. (2004), Marketing od A do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kotler P. (2012), Marketing, Rebis, Poznań
 • Schmitt B., Simonson A. (1999), Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
 • Sznajder A. (2000), Marketing wirtualny, Oficyna ekonomiczna, Kraków
 • Szymoniuk B. (red.) (2006), Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Norbert Hadzewicz, Karolina Gołba