Sponsoring

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sponsoring to jedna z najszybciej rozwijających się form promocji; narzędzie promującym dany produkt lub firmę w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem.

Sponsoring jest umową partnerską, w której sponsor przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki konieczne do realizacji jego celów, w zamian za wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału komercyjnego, który umożliwia promocję wizerunku przedsiębiorstwa, jego marek czy produktów. Dzięki udziałowi we wspieranej inicjatywie uzyskuje się efekt kojarzenia z tym, co ona sobą reprezentuje, a pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji.

W sponsoringu występują zawsze dwa podmioty:

 • sponsor - jest nim firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego tytułu określone koszty,
 • sponsorowany - jest nim osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia.

Obszary zastosowań

Sponsoring wyrósł z mecenatu (twórcą mecenatu uznaje się rzymskiego arystokratę Gaiusa Cilniusa Mecenasa); początki sponsoringu datuje się na lata 20-te XX wieku. Najważniejszą różnicą jest charakter komercyjny sponsoringu, czyli nastawienie na zysk w porównaniu do bezinteresownego wspieranie nauki, kultury, sportu czy innych dziedzin (mecenat).

Sponsoring najczęściej jest wykorzystywany w następujących dziedzinach rozrywki i życia społecznego:

 • Sport (sportowcy indywidualni, całe drużyny, imprezy)
 • Kultura i sztuka (muzea, teatry, wystawy, artyści i twórcy, festiwale)
 • Ochrona zdrowia (np. akcje związane z badaniami profilaktycznymi)
 • Sfera społeczna (akcje charytatywne np. dożywianie dzieci)
 • Oświata (wspieranie szkół)
 • Nauka (badania naukowe, konferencje, sympozja)
 • Ekologia (ochrona środowiska naturalnego).

Rodzaje

Wyróżnia się różne rodzaje sponsoringu, m.in.:

 • osobowy, instytucjonalny i projektowy (z punktu widzenia podmiotowego),
 • finansowy, rzeczowy i usługowy (ze względu na charakter świadczenia),
 • aktywny i pasywny (biorąc pod uwagę aktywność przedsiębiorstwa stającego się sponsorem),
 • jednorazowy lub długookresowy (ze względu na czas trwania powiązań między podmiotami),
 • krajowy, zagraniczny, międzynarodowy (zasięg geograficzny przedsięwzięcia).

Funkcje

Funkcje sponsoringu mają charakter społeczny i ekonomiczny. Należą do nich m.in. działalność dla dobra społeczeństwa w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej, kultury, sztuki, inwestycje w naukę, zasługi w sferze ochrony środowiska i sportu.

Dla przedsiębiorstwa istotne jest kształtowanie pozytywnego obrazu firmy; sponsoring powoduje utrzymanie renomy sponsora i zwiększenie popularności, wytworzenie atmosfery sprzyjającej zakupowi wyrobów lub usług (co prowadzi do zwiększenia obrotów). Spełnia funkcję orientacyjną, stabilizacyjną oraz informacyjną.

Sponsoring jest umieszczany jako element mieszanki marketingowej o równorzędnej pozycji z reklamą, promocją i public relations (nie zastępuje żadnego); wszystkie środki marketingu-mix stosowane razem przynoszą oczekiwany skutek. Poprzez fakt przyciągnięcia do wydarzenia, widzowie są motywowani do zainteresowania firmą jej ofertą i odwrotnie, publiczność imprezy może stać się przyczynkiem do kształtowania grup docelowych.

Bibliografia

 • Mikołajczyk, A. (2008). Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich. Studia Gdańskie, 5, 245-258.
 • Public relations w praktyce, pr. zbior. pod red. A. Gregory, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
 • Rogowski, W., & Siemińska, S. (2009). Sponsoring tytularny obiektów sportowych. Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, 91, 83-98.
 • Stecki L., Sponsoring, TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2000
 • Sznajder A., Sponsoring czyli jak promować firmę wspierając innych, Wyd. Business Press Ltd., Warszawa 1997

Autor: Agata Ciach