Nowy marketing

Z Encyklopedia Zarządzania

Nowy marketing - jest to nowoczesne ujęcie dotychczasowego rozumienia marketingu. Rozwoju tego pojęcia możemy doszukiwać się w rozwoju technologicznym, który zmienił podejście konsumentów i pozwolił na wyłonienie się nowej grupy klientów - prosumentów. Możemy tutaj dostrzec przesunięcia zorientowania marketingu z nacisku na produkt na nacisk konsumenta.

TL;DR

Nowy marketing to nowe podejście, które kładzie nacisk na konsumenta. Rozwój marketingu od sztuki sprzedaży do nauki spowodował pojawienie się kolejnych rodzajów marketingu, takich jak marketing 2.0, 3.0 i 4.0. Wraz z rozwojem technologicznym, pojawił się nowy rodzaj klienta - prosument, który ma wpływ na produkcję i wymaga dostosowania produktów do swoich oczekiwań. Współczesny marketing rozwija się w różnych kierunkach, takich jak makromarketing, mikromarketing, marketing wirusowy, marketing partyzancki, marketing wydarzeń, marketing relacyjny, marketing usług, marketing szeptany, marketing internetowy, marketing społeczny i marketing wartości. Marketing internetowy jest silnie rozwijającym się trendem, ale ma także swoje wady, takie jak obawy przed kradzieżą danych i brak uprzedniego kontaktu z produktem.

Rozwój teorii marketingu

Początków marketingu możemy szukać przy pojawieniu się wymiany dóbr i usług. Najpierw rozumiano go jako sztukę sprzedaży, z czasem zaczęto go utożsamiać z znajdowaniu i szukaniu klientów, jeszcze później był on nauką.

Początkowo marketing był zorientowany produkcyjnie, czyli skupiał się na zwiększaniu wydajności i produkcji masowej. Po rozwinięciu się taśm produkcyjnych, przedsiębiorstwa miały znaczne nadwyżki produktowe, przez co były zmuszone do skupienia swoich działań marketingowych na sprzedaży. Klient zaś stał się bardziej wymagający i ze względu na rosnącą konkurencje marketing skupiał się na produkcie, aby dostarczyć konsumentowi jak najlepszy produkt. Do tej pory marketing był nazywany marketingiem 1.0 - skupiał się na sprzedaży produktu, konsument był masową grupą. Wraz z rozwojem technologicznym i skupieniem marketingu na kliencie pojawił się marketing 2.0. Za cel miał zdobycie klienta i zatrzymanie go, dużego znaczenia nabrało wyróżnienie się na rynku. Duże znaczenie miał rozwój Internetu oraz social mediów, które były tanie a stawały się coraz silniejsze[1]

Ze względu na siłę wpływu jakie miało zjawisko Web 2.0 na ówczesny marketing, musiał pojawić się nowy - marketing 3.0, który uwzględniał zmiany jakie poczyniło. Przedsiębiorstwa wdrażając nowy rodzaj marketingu skupiały się na tworzeniu produktów i usług zaspokajających potrzeby konsumentów, zatem traktuje się ich jak partnerów, czynnie współpracujących. Powstaje tutaj nowy rodzaj konsumenta, czyli prosument. [2]

Wraz z rozwojem prosumpcji, można wyróżnić marketing 4.0. Koncepcja ta kładzie nacisk na interakcję między konsumentem a producentem poprzez platformę współpracy. Równie ważna jest tutaj relacja między konsumentami przy udziale producenta, bowiem klienci są ufni bardziej do siebie nawzajem niż do firmy. Staję się tutaj podział na konsumenta oraz producenta coraz mniej wyraźny, bowiem na sile zyskuje prosument[3]

Prosument - konsument nowego rodzaju

Prosument jest to konsument, który ma wpływ na produkcję, działając na zwiększenie wartości produktów. Cechują się oni aktywnością wobec ofert producentów i wymagają w pewnym stopniu dostosowania produktów do ich oczekiwań. Do głównych działań prosumenckich możemy zaliczyć między innymi [4]:

 • projektowanie oczekiwanych produktów, poprzez udziały w konkursach
 • dzielenie się swoją opinią na temat danego produktu, bądź korzystanie z wystawionych już wcześniej informacji,
 • bezpośrednie wpływanie na producentów.

Kierunki rozwoju nowego marketingu

Współczesny marketing poszukuje dróg rozwoju, istnieje jednak kilka trendów w które mają silny wpływ na jego zmiany [5]:

 • makromarketing - jego rozwój należy zawdzięczać globalizacji, wiąże się on z działaniem wszystkich producentów oraz konsumentów w danej gospodarce, polega na zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa
 • mikromarketing - jest związany z niszami na rynku, próbuje dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców
 • marketing wirusowy' - jego istotą jest przekazywanie informacji przez konsumentów sobie nawzajem poprzez uprzednie rozpoczęcie jakiejś sytuacji przez producenta, chodzi tu o budowanie skojarzeń
 • marketing partyzancki - przy użyciu nietypowych narzędzi marketingu stara się dotrzeć do konkretnych grup konsumenckich, odpornych na konwencjonalne środki reklamy
 • marketing wydarzeń - polega na organizacji wydarzeń promocyjnych, jest sposobem na bezpośredni kontakt z konsumentami
 • marketing relacyjny - nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami, jego podstawą jest zaufanie, obejmuje on także współpracę przy tworzeniu oferty
 • marketing usług - kluczową rolę w nim pełni personel świadczący usługę, jest on instrumentem marketingu
 • marketing szeptany - wykorzystuje on kontakty międzyludzkie, które wykorzystuje się w strategiach marketingowych, poprzez rozgłos poprzez różne kanały komunikacji
 • marketing internetowy - jest to narzędzie marketingu, które daje siłę konsumentom, mają dostęp do informacji oraz konkurencyjnych cen
 • marketing społeczny - jest on powiązany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), skupia się on na uzyskaniu określonego zachowania i czerpaniu korzyści z niego
 • marketing wartości - polega on na dążeniu do zwiększenia maksymalnie zysków udziałowców dzięki wzmocnieniu więzi z ważnymi klientami, tworzy wartość dla inwestorów, firma staję się zorientowana na klienta, stawia on na wartość marki

Marketing w Internecie

Najsilniej rozwijającym trendem w marketingu jest marketing internetowy. Ciągle się rozwija i choć z pozoru wydaję się mieć same plusy to jednak ma on również wiele wad dla biznesu[6]

Zalety:

 • ogólnodostępny
 • tani
 • szybki
 • łatwa szansa na zdobycie nowych klientów

Wady:

 • obawy przed kradzieżą danych
 • obawy przed nieznanymi markami
 • brak uprzedniego kontaktu z oferowanym produktem


Nowy marketingartykuły polecane
Wizerunek markiMarketing społecznyMarketing szeptanyAmbient marketingCelebrity EndorsementProgramy lojalnościoweMarketing partyzanckiContent marketingMerchandising

Przypisy

 1. F. Nowacki 2014, s. 2
 2. P. Brzustewicz 2014, s. 6
 3. F. Nowacki 2014, s. 6
 4. E. Szul 2013, s. 350
 5. A. Lotko 2013, s. 67-94
 6. D. Kaznowski 2008, s. 11

Bibliografia


Autor: Aleksandra Bogdan