Marketing internetowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Marketing internetowy
Polecane artykuły


Marketing internetowy (e-marketing) oznacza prowadzenie działalności marketingowej poprzez globalną sieć. Internet nie zastępuje tradycyjnych sposobów działania ani też nie ustanawia nowych zasad marketingowych poprzez całkowite odrzucenie reguł stosowanych dotychczas. Jest on natomiast nowym narzędziem marketingowym, posiadającym zarówno zalety jak i wady. Szczególnie atrakcyjny jest sposób i czas komunikacji, łatwość zdobywania informacji o kliencie i jego szeroki zakres, poszerzanie rynku odbiorców o klientów wcześniej niedostępnych, uelastycznienie współpracy z zewnętrznymi partnerami, a w efekcie pojawia się szansa na obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

Marketing tradycyjny a marketing internetowy

Różnice pomiędzy marketingiem tradycyjnym a internetowym (Matejun M., Szczepańczyk M. 2009).

Marketing tradycyjny Marketing internetowy
komunikacja jednostronna komunikacja dwustronna - interakcja z klientami
mała wiedza o kliencie duża wiedza o kliencie - wykorzystanie analityki internetowej
ograniczona możliwość personalizacji kontaktu możliwość precyzyjnej personalizacji kontaktu
ograniczony czas dostępu do informacji nieograniczony czas dostępu do informacji
niewielki zasięg działania nieograniczony zasięg działania
wysokie koszty stosunkowo niskie koszty
brak możliwości na natychmiastową reakcję pozwala na natychmiastową reakcję na przekaz
trudno określić efekty możliwe jest precyzyjne określenie liczby osób, do których dotarł przekaz

Rodzaje marketingu internetowego

Social media marketing - działania marketingowe w mediach społecznościowych, które polegają na interakcji i współtworzeniu treści przez użytkowników internetu. Narzędziami social media marketingu są Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat.

E-mail marketing jest to reklama przesyłana użytkownikom na pocztę elektroniczną. Przykładem jest reklama typu newsletter.

Reklama graficzna display - jest to forma płatnej promocji w internecie. Najpopularniejsze rodzaje tej reklamy to (Kazanowski D. 2008, s. 125):

  • banner (468x60 pikseli) - przyjmuje kształt prostokąta umieszczanego w górnej części strony internetowej
  • billboard (750x100 pikseli) - przyjmuje format poziomego prostokąta
  • skyscraper ((120x600 pikseli) - inaczej banner pionowy. Jest to reklama umieszczana z boku strony internetowej, zazwyczaj po prawej stronie. Jest widoczny podczas przewijania strony w dół.
  • button (120x90 pikseli i inne) - reklama w formie prostokąta lub kwadratu znajdująca się po prawej lub lewej stronie witryny.
  • banner śródtekstowy (300x250 pikseli i inne) - znajduje się pomiędzy akapitami tekstu, nie przysłaniając treści.
  • toplayer (różne formaty) - reklama zamieszczana nad zawartością strony, najczęściej w centralnym punkcie zajmując całą powierzchnię strony internetowej.

Video marketing polega na publikowaniu treści wizualnych mających na celu promocję.

Marketing wirusowy (viral marketing) polega na tworzeniu sytuacji, w której użytkownicy internetu rozpowszechniają między sobą komunikatu związaną z firmą, produktem lub usługą.

Content marketing to tworzenie atrakcyjnych treści mających na celu generowanie ruchu na stronie internetowej.

Google AdWords jest to płatna forma promocji w wyszukiwarkach polegająca na umieszczaniu reklam (linków sponsorowanych) obok wyników wyszukiwań.

Bibliografia

Autor: Diana Duda