Płatność

Z Encyklopedia Zarządzania

Płatność to dokonanie opłaty za określoną usługę lub towar na zasadzie relacji B2B, B2C lub C2C. Może być dokonywana jako przedpłata w momencie zamówienia produktu lub jako płatność po wykonaniu usługi czy otrzymaniu zamówienia. Cena również podawana jest w określonym momencie: w przypadku towaru koszt najczęściej znany jest z góry, a w sytuacji złożenia zamówienia na usługę może być nieznana dokładna kwota końcowa tylko jej przybliżona suma. Obecnie można wskazać różne formy płatności m.in. gotówkowe i bezgotówkowe. Obrót bezgotówkowy i gotówkowy są uzupełniającymi się formami płatniczymi.Transakcje dokonywane w sposób wirtualny można podzielić na płatności elektroniczne, przelew, NFC, blik i inne. Jest również możliwość dokonania wyboru między zapłatą w danym momencie a płatnością zaplanowaną.

TL;DR

Płatność może być dokonywana za pomocą gotówki lub bezgotówkowo. Transakcje gotówkowe polegają na fizycznym przekazaniu pieniędzy, natomiast transakcje bezgotówkowe wykorzystują środki z konta bankowego. Istnieje wiele form płatności bezgotówkowych, takich jak płatność kartą, przelew, BLIK czy NFC. Każda z tych metod ma swoje zalety i możliwości zastosowania. Płatności bezgotówkowe są wygodne i pozwalają na dokonywanie zakupów bez wychodzenia z domu.

Transakcje gotówkowe

Transakcje gotówkowe są tradycyjną formą płatności. Dokonywane są za pomocą bezpośredniego przekazanie pieniędzy sprzedającemu lub jego pośrednikowi. Polegają na wymianie środków pieniężnych w sposób bezpośredni. Przykładem może być transakcja w sklepie stacjonarnym, która polega na zapłacie środkami pieniężnymi w formie fizycznej za zakupiony towar lub usługę. Obecnie istnieje także możliwość dokonania płatności za pobraniem. W tym celu kupujący zamawia produkt w przestrzeni wirtualnej, a po zaznaczeniu opcji płatności za pobraniem zostaje mu wysłany i transakcja kończy się w momencie dostarczenia oraz uiszczenia opłaty.

Transakcje bezgotówkowe

Transakcje bezgotówkowe są obecnie bardzo popularną formą płatności. Polegają na wykorzystaniu środków posiadanych na koncie bankowym. Wśród możliwości dokonywania zapłaty w ten sposób można wyróżnić:

  • Płatność kartą zbliżeniowo
  • Płatność kartą z użyciem hasła PIN
  • Płatność blik
  • Płatność NFC
  • Polecenie przelewu
  • Płatności zaplanowane
  • Czeki

Płatność kartą zbliżeniowo tzw. paypass jest rodzajem transakcji bezgotówkowej niewymagającej od płatnika podawania żadnych haseł. Kupujący przykłada kartę do terminala co powoduje pobranie środków z konta bankowego. Z uwagi na prostotę dokonywania transakcji tym sposobem, limit jednorazowej płatności wynosi 50 zł oraz liczba przeprowadzonych wymian jest ograniczona. Po przekroczeniu limitów kupujący proszony jest o wpisanie PIN'u, a zapłata tą formą jest niemożliwa. Istnieje również opcja wyłączenia tej usługi. Płatność kartą z użyciem hasła PIN jest najstarszą formą dokonywania płatności z użyciem karty. Polega na włożeniu karty do terminala płatniczego, następnie wpisania pinu weryfikującego i dokonania transakcji na określoną kwotę. Jest to sposób zdecydowanie bezpieczniejszy od płacenia kartą zbliżeniowo, ponieważ zmniejsza ryzyko używania karty przez osoby niepowołane. Płatność Blik jest stosunkowo nową i dopiero zdobywającą popularność formą płatności. Pojawiła się wraz z rozwojem technologii mobilnych. Jest dostępna dla każdego posiadacza palikacji mobilnej banku, w którym posiada konto. Po wyborze formy płatności użytkownik wpisuje sześcio cyfrowy kod, który pojawia się na ekranie telefonu po wybraniu odpowiedniej opcji w aplikacji. Przed sfinalizowaniem transakcji konieczne jest potwierdzenie przy użyciu telefonu. Jest to stosunkowo nowa i bezpieczna forma, z uwagi na koneiczność posiadania hasła do aplikacji mobilnej. Blik daje również możliwość wypłacania pieniędzy z niektórych bankomatów co działa analagicznie do płatności. Płatność NFC tak samo jak Blik opiera się na przeprowadzaniu transakcji z użyciem aplikacji mobilnej banku. Aby aktywować płatność NFC konieczne jest zalogowanie się do aplikacji i wybranie opcji płatności. Po wykonaniu tych działań klient przykłada urządzenie do terminala płatniczego w celu dokonania płatności. Konieczne jest powierdzenie transkacji w aplikacji co powoduje ściągniecie środków płatniczych. Polecenie przelewu jest rozliczeniem pieniężnym dającym możliwość zlecenia zapłaty zobowiązania. Obowiązkowe jest posiadanie środków na koncie oraz numeru konta odbiorcy. Prawidłowe wykonanie przelewu może być wykonane jeśli posiada się następujące informacje: Imię i nazwisko oraz numer konta płatnika, imię i nazwisko odbiorcy, jego numer bankowy, adres. Niezbędny jest też tytuł przelewu oraz kwota i waluta, którą chce się przesłać. Środki pojawiają się na koncie odbiorcy zazwyczaj najpóźniej w następnym dniu roboczym. Płatności zaplanowane są typem transakcji zleconych do późniejszego zrealizowania. Są przydatne przede wszystkim przy opłatach stałych i o niezmiennych kwotach. Polega to na ustawieniu na stronie banku płatności stałej lub czasowej, wykonywanej w określonych dniach. Wymaga to posiadania w danym momencie odpowiedniej ilości środków na koncie. Jest to funkcja o tyle przydatna, że pozwala na niemyślenie o konieczności wykonywania okresowych przelewów o stałych sumach. Czeki były popularną formą płatności bezgotówkowej już od półowy XIX w. Polegają na wypisywaniu zlecenie wypłaty z konta bankowego osoby wystawiającej przez odbiorcę czeku. Jest to rozwiązanie, które zostało wyparte przez możliwości bankowowści internetowej.

Zaletami płatności bezgotówkowej są przede wszystkim możliwości dokonywania opłat bez konieczności wychodzenia z domu. Pozwalają też na ograniczenie wykorzystania pieniędzy tradycyjnych i zdecydowanie zwiększają komfort oraz wygodę zakupów.


Płatnośćartykuły polecane
Karta kredytowaKarta przedpłaconaEpłatnościWirtualna karta kredytowaZlecenie stałeKarta płatniczaKarta bankowaPłatności SMS-oweVoucher

Bibliografia


Autor: Justyna Sarlińska