Karta kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Karta kredytowa
Polecane artykuły


Karta kredytowa-inaczej karta płatnicza "służy do rozliczeń bezgotówkowych z możliwością zaciągnięcia kredytu. Karta kredytowa danego banku informuje, że jej posiadaczowi udzielono kredytu i można za jej okazaniem dokonywać płatności bezgotówkowych, a należność pokrywana jest z jego rachunku bankowego; przy czym może on zaciągnąć w banku kredyt w ramach kwoty określonej w umowie." (Krzyżkiewicz Z. 2006)

Potocznie karta kredytowa nazywana jest pieniądzem "plastikowym", ponieważ jest wykonana z plastiku, przybiera formę małego prostokąta ze znakiem banku i międzynarodowej organizacja płatniczej.

Warunki uzyskania karty kredytowej

Przyznanie katy kredytowej uwarunkowane jest z koniecznością pozytywnego przejścia procedury weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz podpisania umowy, która zawiera informacje między innymi o dostępnym limicie kredytowym. A więc na otrzymanie karty kredytowej mogą liczyć wyłącznie osoby, które osiągają stały i udokumentowany miesięczny dochód. Karta ta nie jest przypisana do rachunku bankowego kredytobiorcy lecz zostaje otwarty nowy rachunek bankowy, na który wpływać mają środki zmniejszające wielkość zadłużenia. (Korenik D. 2007)

Obsługa karty kredytowej

Użytkownik kart kredytowe ma obowiązek w wyznaczonym terminie spłacić całe zaciągnięte zadłużenie lub minimalną wyznaczoną kwotę. Zazwyczaj zaciągnięty za pomocą karty kredytowej kredyt przez kilka dni czyli tzw. grace period nie jest oprocentowany, jeśli w tym czasie użytkownik zwróci wykorzystane środki to nie jest zobowiązany do spłaty odsetek. Karta kredytowa może być narzędziem bieżących płatności i być uzupełnieniem krótkoterminowych kredytów dla klientów indywidualnych. Jednocześnie ma zalety plastikowego pieniądza, który pozwala zarówno na płatności bezgotówkowe jak i na wypłatę gotówki. (Korenik D. 2007)

Korzyści dla banków

Kart kredytowe w dzisiejszych czasach stają się coraz ważniejszym elementem w ofercie usług kredytowych oferowanych przez banki dla klientów indywidualnych. Dla banku jest to bardzo atrakcyjna oferta ponieważ przychód generowany jest z odsetek, ale także inne przychody poza odsetkowe takie jak:

  • opłaty za wydanie karty,
  • interchange fee- opłaty akceptantów,
  • opłaty za opóźnienie w spłacie zadłużenia,
  • opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Banki intensywnie promują karty kredytowe, ponieważ Polski rynek jest jeszcze mało nimi nasycony, dlatego karty te szybko znajdują nabywców, a konkurencja w ofertach zaczyna się robić coraz ostrzejsza. (Korenik D. 2007)

Podział kart kredytowych ze względu na zamożność klienta

Każdy rodzaj karty płatniczej niesie za sobą różne korzyści dla użytkownika, dlatego banki dzielą klientów ze względu na ich stopień zamożności aby dopasować do nich rodzaj karty. Wyróżniamy:

  • Karty Classic,
  • Karty Silver,
  • Karty Gold,
  • Karty Platinum,
  • Karty ekskluzywne.

Zabezpieczenie karty kredytowej

Podstawowym mechanizmem zabezpieczającym karty kredytowe jest kod PIN, nigdy nie znajduje się on na karcie, tylko powinien być zapamiętany przez użytkownika. Nigdy nie powinno się zapisywać numeru PIN i nosić go razem z kartą. Po wpisaniu numeru PIN system dokonuje proces uwierzytelniania poprzez zestawienie ze sobą przesłanych danych z informacjami zapisanymi w bazie danych systemu bankowego. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie system umożliwia posiadaczowi karty dostęp do rachunku bankowego. Następnym krokiem jest autoryzacja, czyli proces sprawdzenia, czy posiadacz karty ma odpowiednią ilość środków na swoim koncie. Po pozytywnej autoryzacji transakcja jest realizowana.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty płatniczej użytkownik powinien jak najszybciej zastrzec ją w banku, osobiście lub telefonicznie. Aby stracić jak najmniej środków w wyniku kradzieży. Istnieje możliwość ubezpieczenia karty płatniczej, koszt takiego ubezpieczeni wynosi od 2 do 5 zł miesięcznie.

Bibliografia

Autor: Sabina Dębska