Karta kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Karta kredytowa-inaczej karta płatnicza "służy do rozliczeń bezgotówkowych z możliwością zaciągnięcia kredytu. Karta kredytowa danego banku informuje, że jej posiadaczowi udzielono kredytu i można za jej okazaniem dokonywać płatności bezgotówkowych, a należność pokrywana jest z jego rachunku bankowego; przy czym może on zaciągnąć w banku kredyt w ramach kwoty określonej w umowie". (Krzyżkiewicz Z. 2006)

Potocznie karta kredytowa nazywana jest pieniądzem "plastikowym", ponieważ jest wykonana z plastiku, przybiera formę małego prostokąta ze znakiem banku i międzynarodowej organizacja płatniczej.

Warunki uzyskania karty kredytowej

Przyznanie katy kredytowej uwarunkowane jest z koniecznością pozytywnego przejścia procedury weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz podpisania umowy, która zawiera informacje między innymi o dostępnym limicie kredytowym. A więc na otrzymanie karty kredytowej mogą liczyć wyłącznie osoby, które osiągają stały i udokumentowany miesięczny dochód. Karta ta nie jest przypisana do rachunku bankowego kredytobiorcy lecz zostaje otwarty nowy rachunek bankowy, na który wpływać mają środki zmniejszające wielkość zadłużenia (Korenik D. 2007)

Obsługa karty kredytowej

Użytkownik kart kredytowe ma obowiązek w wyznaczonym terminie spłacić całe zaciągnięte zadłużenie lub minimalną wyznaczoną kwotę. Zazwyczaj zaciągnięty za pomocą karty kredytowej kredyt przez kilka dni czyli tzw. grace period nie jest oprocentowany, jeśli w tym czasie użytkownik zwróci wykorzystane środki to nie jest zobowiązany do spłaty odsetek. Karta kredytowa może być narzędziem bieżących płatności i być uzupełnieniem krótkoterminowych kredytów dla klientów indywidualnych. Jednocześnie ma zalety plastikowego pieniądza, który pozwala zarówno na płatności bezgotówkowe jak i na wypłatę gotówki (Korenik D. 2007)

Korzyści dla banków

Kart kredytowe w dzisiejszych czasach stają się coraz ważniejszym elementem w ofercie usług kredytowych oferowanych przez banki dla klientów indywidualnych. Dla banku jest to bardzo atrakcyjna oferta ponieważ przychód generowany jest z odsetek, ale także inne przychody poza odsetkowe takie jak:

 • opłaty za wydanie karty,
 • interchange fee - opłaty akceptantów,
 • opłaty za opóźnienie w spłacie zadłużenia,
 • opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Banki intensywnie promują karty kredytowe, ponieważ Polski rynek jest jeszcze mało nimi nasycony, dlatego karty te szybko znajdują nabywców, a konkurencja w ofertach zaczyna się robić coraz ostrzejsza (Korenik D. 2007)

Podział kart kredytowych ze względu na zamożność klienta

Każdy rodzaj karty płatniczej niesie za sobą różne korzyści dla użytkownika, dlatego banki dzielą klientów ze względu na ich stopień zamożności aby dopasować do nich rodzaj karty. Wyróżniamy:

 • Karty Classic,
 • Karty Silver,
 • Karty Gold,
 • Karty Platinum,
 • Karty ekskluzywne.

Karty kredytowe ogólne są najpopularniejszym rodzajem kart kredytowych. Są one wydawane przez banki i instytucje finansowe i są akceptowane w szerokim zakresie miejsc, zarówno w kraju, jak i za granicą. Karty kredytowe ogólne oferują różne korzyści, takie jak programy lojalnościowe, które nagradzają klientów za korzystanie z karty, na przykład poprzez zbieranie punktów, które można wymienić na nagrody lub zniżki. Oferują także różne ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie podróżne lub ubezpieczenie od utraty bagażu.

Karty kredytowe dedykowane są wydawane przez konkretne instytucje, takie jak sklepy, firmy lotnicze czy hotele. Te karty kredytowe są zazwyczaj akceptowane tylko w miejscach należących do danej instytucji. Często oferują one dodatkowe korzyści, takie jak zniżki na produkty lub usługi oferowane przez tę instytucję. Na przykład, karta kredytowa dedykowana jednemu sklepowi może oferować specjalne zniżki na zakupy w tym sklepie lub dostęp do wyprzedaży przed innymi klientami.

Zabezpieczenie karty kredytowej

Podstawowym mechanizmem zabezpieczającym karty kredytowe jest kod PIN, nigdy nie znajduje się on na karcie, tylko powinien być zapamiętany przez użytkownika. Nigdy nie powinno się zapisywać numeru PIN i nosić go razem z kartą. Po wpisaniu numeru PIN system dokonuje proces uwierzytelniania poprzez zestawienie ze sobą przesłanych danych z informacjami zapisanymi w bazie danych systemu bankowego. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie system umożliwia posiadaczowi karty dostęp do rachunku bankowego. Następnym krokiem jest autoryzacja, czyli proces sprawdzenia, czy posiadacz karty ma odpowiednią ilość środków na swoim koncie. Po pozytywnej autoryzacji transakcja jest realizowana.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty płatniczej użytkownik powinien jak najszybciej zastrzec ją w banku, osobiście lub telefonicznie. Aby stracić jak najmniej środków w wyniku kradzieży. Istnieje możliwość ubezpieczenia karty płatniczej, koszt takiego ubezpieczenia wynosi od 2 do 5 zł miesięcznie.

Zalety i wady kart kredytowych

Zalety kart kredytowych

 • Wygoda i bezpieczeństwo - Karty kredytowe są wygodnym sposobem dokonywania płatności, szczególnie podczas zakupów online. Kiedy dokonujemy płatności kartą kredytową, nasze dane finansowe są zabezpieczone, ponieważ nie musimy podawać numeru konta bankowego czy danych karty debetowej. Ponadto, w przypadku utraty lub kradzieży karty kredytowej, mamy możliwość zgłoszenia tego zdarzenia bankowi i zablokowania karty, co minimalizuje ryzyko strat finansowych.
 • Możliwość zaciągnięcia kredytu - Karta kredytowa daje nam możliwość zaciągnięcia kredytu w razie potrzeby. Jest to przydatne, gdy mamy nagłe wydatki lub potrzebujemy dodatkowej gotówki na krótki okres czasu. Oczywiście, musimy pamiętać o terminach spłaty zadłużenia i unikać zaciągania zbyt dużego kredytu, aby uniknąć problemów finansowych.

Wady kart kredytowych

 • Ryzyko zadłużenia - Jedną z głównych wad kart kredytowych jest ryzyko zadłużenia. Kiedy używamy karty kredytowej, mamy tendencję do wydawania więcej pieniędzy niż posiadamy, co może prowadzić do zbierania zadłużeń. Jeśli nie spłacamy zadłużenia w terminie, banki naliczają odsetki, które mogą być bardzo kosztowne.
 • Opłaty i prowizje - Korzystanie z kart kredytowych może wiązać się z różnego rodzaju opłatami i prowizjami. Na przykład, niektóre karty kredytowe mają opłatę roczną za ich posiadanie. Ponadto, banki mogą naliczać prowizje za wypłatę gotówki z bankomatu innego banku lub za przekroczenie limitu kredytowego.


Karta kredytowaartykuły polecane
Karta bankowaKarta przedpłaconaKarta magnetycznaKarta płatniczaPłatnośćMobilny portfelEpłatnościDebetMikropłatnościNiewypłacalność dłużnika

Bibliografia


Autor: Sabina Dębska