Mobilny portfel

Z Encyklopedia Zarządzania

Mobilny portfel (eWallet, e-portfel, elektroniczny portfel) można nazwać jako usługę polegającą na udostępnieniu użytkownikowi aplikacji dającej dostęp do zarządzania i korzystania z wielu metod płatności oraz innych usług dodatkowych, takich jak przechowywanie podpisów elektronicznych, danych uwierzytelniających, certyfikatów, a także innych udogodnień. Przedstawiając obrazowo tą usługę, logicznie można byłoby porównać e-portfel do portfela tradycyjnego, którego funkcją jest przechowywanie różnego rodzaju kart czy kuponów. Mobilny portfel jest dostępny przy pomocy urządzenia mobilnego, najczęściej telefonu komórkowego. Niektórzy dostawcy mogą oferować jednocześnie korzystanie z niego za pomocą komputera z dostępem do Internetu. Mobilne portfele występują w wielu odmianach, posiadających wszelakie konstrukcje i różne funkcjonalności (M.Grabowski 2015, s. 119)

TL;DR

Mobilny portfel to aplikacja umożliwiająca zarządzanie i korzystanie z różnych metod płatności oraz innych usług dodatkowych. Można go używać za pomocą urządzenia mobilnego, głównie telefonu komórkowego. Mobilne portfele mają wiele funkcjonalności, w tym możliwość płacenia zdalnie lub lokalnie w sklepach. Zalety e-portfela to m.in. płatność w czasie rzeczywistym, anonimowość, łatwe kontrolowanie wydatków i możliwość posiadania portfela wielowalutowego. Aby skorzystać z usług e-portfela, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie i zawrzeć umowę z dostawcą. Przykłady mobilnych portfeli to Google Wallet i PayPal.

Istota mobilnego portfela

Zadaniem mobilnego portfela jest zdolność płatnicza: płatności są komfortowe, niedrogie, szybkie, bezpieczne i ogólnodostępne. Funkcjonalność mobilnego portfela jest większa wraz dodatkowymi usługami. Poza tym korzyścią jest opcja wpłacania bądź wypłacania z mobilnego portfela gotówki. Operacje te mogą mieć miejsce w bankomatach, ew. w punktach handlowo-usługowych, bankach, placówkach Poczty Polskiej, czy biurach i instytucjach płatniczych. Mobilny portfel można wykorzystywać do płatności na odległość lub lokalnie w sklepach. Innym sposobem jest urządzenie, na którym jest zainstalowany lub z niego dostępny za pośrednictwem internetu, łączy się w określony sposób z terminalem sprzedawcy - najczęściej w technologii NFC, równie dobrze może być to Bluetooth lub inna technologia. Istnieją także płatności zdalne które są wykonywane lokalnie w sklepie, np. w technologii USSD.

Według Jakuba Górki "Mobilny portfel musi mieć dostęp do płynności. Część elektronicznych portfeli pozwala na przechowywanie elektronicznego pieniądza, czyli przedpłaconej wartości pieniężnej, z wyprzedzeniem transferowanej z rachunku bieżącego lub kredytowego użytkownika, ew. wpłacanej gotówką. Jednakże cyfrowe portfele nie muszą pełnić roli elektronicznej portmonetki z dodatnim saldem pieniądza elektronicznego, mogą jedynie umożliwiać płatność w ciężar rachunku bieżącego płatnika prowadzonego przez instytucję depozytowo-kredytową. W takiej sytuacji transfer pieniądza dokonuje się poprzez użycie instrumentu płatniczego - np. karty płatniczej, polecenie przelewu lub polecenie zapłaty" (J. Górka 2016, s. 4)

Zalety e-portfela

  • płatność ma miejsce w czasie rzeczywistym
  • bezpieczne przemieszczanie środków pomiędzy innymi e-portfelami
  • zachowanie anonimowości podczas transakcji
  • założenie i prowadzenie konta w popularnych serwisach oferujących e-portfele jest darmowe.
  • można korzystać z wielu kart płatniczych
  • możliwość szybkiego i łatwego kontrolowania swoich wydatków
  • ogólnodostępny
  • możliwość posiadania portfela wielowalutowego

Podstawa prawna

Aby skorzystać z usług objętych elektronicznym portfelem obowiązkowe jest zainstalowanie przez użytkownika odpowiedniego oprogramowania oraz zawarcia z dostawcą umowy licencyjnej. Świadczenie przez dostawcę usług objętych eWallet jest z kolei warunkowane zawarciem odrębnej umowy innej niż licencyjna. Jej przedmiotem jest przede wszystkim magazynowanie przez dostawcę danych dotyczących klienta takie jak informacje umożliwiające jego identyfikację, dane dotyczące osobistych ustawień, funkcji oraz usług, z których usługobiorca w ramach eWallet chce korzystać. Dostawca usług musi umożliwić posiadaczowi e-portfela dodawania do niego instrumentów płatniczych, takich jak karta płatnicza i instrument pieniądza elektronicznego (M.Grabowski 2015, s. 120-121)

Przykłady mobilnych portfeli

Google Wallet został uruchomiony we wrześniu 2011 r. Jest to elektroniczna portmonetka, która przechowuje dane o instrumentach płatniczych na Secure Element w urządzeniu. Wykorzystanie m-portfela Google w punkcie handlowo-usługowym przypomina płatność kartą zbliżeniową. Użytkownik posiada w telefonie aplikację, która ma dane kart płatniczych. Aplikacja automatycznie włącza się, gdy telefon jest wybudzony i zostanie zbliżony do czytnika. Portfelem Google można płacić we wszystkich miejscach, które akceptują karty MasterCard PayPass. Żeby zapobiec przechwyceniu danych wysyłanych przez moduł NFC, czip zbliżeniowy pozostaje bezczynny, gdy telefon jest w stanie uśpienia. Jeśli aplikacja nie była używana przez jakiś czas lub użytkownik zablokował ją ręcznie, przed płatnością należy wpisać w telefonie numer PIN (M.Kisiel 2014, s. 39)

PayPal (w Polsce konto PayU) są przykładami mobilnych portfeli, popularne w handlu elektronicznym i mobilnym. Użytkownicy mogą w łatwy sposób płacić za elektroniczne zakupy, używając takich metod płatności jak przedpłaconego salda, dopiętej karty płatniczej, zasilenia z konta bankowego lub kredytu udostępnionego za pośrednictwem operatora portfela. PayPal i PayU to przykłady tzw. systemów zamkniętych które służą transferowi pieniądza wewnątrz systemu. Są szeroko akceptowalne, dzięki czemu oba systemy cechuje wysoka ranga w płatnościach internetowych. Operator systemu sam bierze udział w rozliczeniu i rozrachunku transakcji. Mają oni na celu uczynienie procesu płatności jak najbardziej wygodnym dla użytkownika, tak by klient w sklepie internetowym mógł dokonać zakupu jednym kliknięciem. Mechanizm ten zmniejsza odsetek niedokończonych transakcji. W optymalnym wariancie klient w trakcie procesu płatności nie musi opuszczać strony internetowej sklepu (J.Górka 2016, s. 4)


Mobilny portfelartykuły polecane
Karta przedpłaconaEpłatnościForma płatnościKarta kredytowaBLIKKarta płatniczaMikropłatnościPłatnośćPrzelew natychmiastowy

Bibliografia


Autor: Justyna Pietras