Mobilny portfel

Z Encyklopedia Zarządzania
Mobilny portfel
Polecane artykuły


Mobilny portfel (eWallet, e-portfel, elektroniczny portfel) można nazwać jako usługę polegającą na udostępnieniu użytkownikowi aplikacji dającej dostęp do zarządzania i korzystania z wielu metod płatności oraz innych usług dodatkowych, takich jak przechowywanie podpisów elektronicznych, danych uwierzytelniających, certyfikatów, a także innych udogodnień. Przedstawiając obrazowo tą usługę, logicznie można byłoby porównać e-portfel do portfela tradycyjnego, którego funkcją jest przechowywanie różnego rodzaju kart czy kuponów. Mobilny portfel jest dostępny przy pomocy urządzenia mobilnego, najczęściej telefonu komórkowego. Niektórzy dostawcy mogą oferować jednocześnie korzystanie z niego za pomocą komputera z dostępem do Internetu. Mobilne portfele występują w wielu odmianach, posiadających wszelakie konstrukcje i różne funkcjonalności. (M.Grabowski 2015, s. 119)

TL;DR

Mobilny portfel to aplikacja umożliwiająca zarządzanie i korzystanie z różnych metod płatności oraz innych usług dodatkowych. Można go używać za pomocą urządzenia mobilnego, głównie telefonu komórkowego. Mobilne portfele mają wiele funkcjonalności, w tym możliwość płacenia zdalnie lub lokalnie w sklepach. Zalety e-portfela to m.in. płatność w czasie rzeczywistym, anonimowość, łatwe kontrolowanie wydatków i możliwość posiadania portfela wielowalutowego. Aby skorzystać z usług e-portfela, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie i zawrzeć umowę z dostawcą. Przykłady mobilnych portfeli to Google Wallet i PayPal.

Istota mobilnego portfela

Zadaniem mobilnego portfela jest zdolność płatnicza: płatności są komfortowe, niedrogie, szybkie, bezpieczne i ogólnodostępne. Funkcjonalność mobilnego portfela jest większa wraz dodatkowymi usługami. Poza tym korzyścią jest opcja wpłacania bądź wypłacania z mobilnego portfela gotówki. Operacje te moga mieć miejsce w bankomatach, ew. w punktach handlowo-usługowych, bankach, placówkach Poczty Polskiej, czy biurach i instytucjach płatniczych . Mobilny portfel można wykorzystywać do płatności na odległość lub lokalnie w sklepach. Innym sposobem jest urządzenie, na którym jest zainstalowany lub z niego dostępny za pośrednictwem internetu, łączy się w określony sposób z terminalem sprzedawcy – najczęściej w technologii NFC, równie dobrze może być to Bluetooth lub inna technologia. Istnieją także płatności zdalne które są wykonywane lokalnie w sklepie, np. w technologii USSD.

Według Jakuba Górki „Mobilny portfel musi mieć dostęp do płynności. Część elektronicznych portfeli pozwala na przechowywanie elektronicznego pieniądza, czyli przedpłaconej wartości pieniężnej, z wyprzedzeniem transferowanej z rachunku bieżącego lub kredytowego użytkownika, ew. wpłacanej gotówką. Jednakże cyfrowe portfele nie muszą pełnić roli elektronicznej portmonetki z dodatnim saldem pieniądza elektronicznego, mogą jedynie umożliwiać płatność w ciężar rachunku bieżącego płatnika prowadzonego przez instytucję depozytowo-kredytową. W takiej sytuacji transfer pieniądza dokonuje się poprzez użycie instrumentu płatniczego – np. karty płatniczej, polecenie przelewu lub polecenie zapłaty” (J. Górka 2016, s. 4)

Zalety e-portfela

  • płatność ma miejsce w czasie rzeczywistym
  • bezpieczne przemieszczanie środków pomiędzy innymi e-portfelami
  • zachowanie anonimowości podczas transakcji
  • założenie i prowadzenie konta w popularnych serwisach oferujących e-portfele jest darmowe.
  • można korzystać z wielu kart płatniczych
  • możliwość szybkiego i łatwego kontrolowania swoich wydatków
  • ogólnodostępny
  • możliwość posiadania portfela wielowalutowego

Podstawa prawna

Aby skorzystać z usług objętych elektronicznym portfelem obowiązkowe jest zainstalowanie przez użytkownika odpowiedniego oprogramowania oraz zawarcia z dostawcą umowy licencyjnej. Świadczenie przez dostawcę usług objętych eWallet jest z kolei warunkowane zawarciem odrębnej umowy innej niż licencyjna. Jej przedmiotem jest przede wszystkim magazynowanie przez dostawcę danych dotyczących klienta takie jak informacje umożliwiające jego identyfikację , dane dotyczące osobistych ustawień, funkcji oraz usług, z których usługobiorca w ramach eWallet chce korzystać. Dostawca usług musi umożliwić posiadaczowi e-portfela dodawania do niego instrumentów płatniczych, takich jak karta płatnicza i instrument pieniądza elektronicznego. (M.Grabowski 2015, s. 120-121)

Przykłady mobilnych portfeli

Google Wallet został uruchomiony we wrześniu 2011 r. Jest to elektroniczna portmonetka, która przechowuje dane o instrumentach płatniczych na Secure Element w urządzeniu. Wykorzystanie m-portfela Google w punkcie handlowo-usługowym przypomina płatność kartą zbliżeniową. Użytkownik posiada w telefonie aplikację, która ma dane kart płatniczych. Aplikacja automatycznie włącza się, gdy telefon jest wybudzony i zostanie zbliżony do czytnika. Portfelem Google można płacić we wszystkich miejscach , które akceptują karty MasterCard PayPass. Żeby zapobiec przechwyceniu danych wysyłanych przez moduł NFC, czip zbliżeniowy pozostaje bezczynny, gdy telefon jest w stanie uśpienia. Jeśli aplikacja nie była używana przez jakiś czas lub użytkownik zablokował ją ręcznie, przed płatnością należy wpisać w telefonie numer PIN (M.Kisiel 2014, s. 39)

PayPal (w Polsce konto PayU) są przykładami mobilnych portfeli, popularne w handlu elektronicznym i mobilnym. Użytkownicy mogą w łatwy sposób płacić za elektroniczne zakupy, używając takich metod płatności jak przedpłaconego salda, dopiętej karty płatniczej, zasilenia z konta bankowego lub kredytu udostępnionego za pośrednictwem operatora portfela. PayPal i PayU to przykłady tzw. systemów zamkniętych które służą transferowi pieniądza wewnątrz systemu. Są szeroko akceptowalne , dzięki czemu oba systemy cechuje wysoka ranga w płatnościach internetowych. Operator systemu sam bierze udział w rozliczeniu i rozrachunku transakcji. Mają oni na celu uczynienie procesu płatności jak najbardziej wygodnym dla użytkownika, tak by klient w sklepie internetowym mógł dokonać zakupu jednym kliknięciem. Mechanizm ten zmniejsza odsetek niedokończonych transakcji. W optymalnym wariancie klient w trakcie procesu płatności nie musi opuszczać strony internetowej sklepu. (J.Górka 2016, s .4)

Bibliografia

Autor: Justyna Pietras