Dostawca

Z Encyklopedia Zarządzania
Dostawca
Polecane artykuły


Dostawca - jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów. Dostawcą może być producent, dystrybutor, usługodawca. Działa on, jako pracownik tej firmy lub jako jednostka bezpośrednio z nią niezwiązana. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z dostawcą zewnętrznym.

Często firmy obowiązkiem dostarczania zasobów do przedsiębiorstwa obciążają więcej niż jednego dostawcę. Podczas gdy firma kupuje całość pewnego zasobu od jednego dostawcy, istnieje duże ryzyko w przypadku awarii, wyjścia z rynku, strajku. Firma jest wtedy mocno uzależniona od tego dostawcy, ale może tez liczyć na negocjacje lepszych cen, dzięki wysokim zamówieniom. Korzystanie z usług wielu dostawców sprawia, że można czuć się bezpieczniej.

Dostawca stanowią bardzo ważne ogniwo w całościowym systemie dostarczania klientowi wartości przez firmę, ponieważ udostępniają zasoby niezbędne do wytworzenia usług i towarów. Problemy z dostawcami mogą w poważny sposób wpłynąć na działania marketingowe. Menadżerowie do spraw marketingu muszą bacznie przyglądać się kosztom dostaw oraz dostępności produktów.

Rodzaje dostawców

Kryteria wyboru dostawców

Kondycja finansowa - jedno z najważniejszych kryteriów gdyż sytuacja finansowa powinna być stabilna aby współpraca była długoterminowa i bezproblemowa

Jakość - spełniania wszelkich wymagań wobec towaru ( właściwości fizyczne i chemiczne, projekt, łatwa naprawa, bezproblemowe użytkowanie produktu, właściwości techniczne

Potencjał - organizacja, umiejętności techniczne, zdolności zarządcze i produkcyjne. Umiejętność systematycznej obsługi w długim okresie współpracy oraz możliwość dostarczania materiałów

Niezawodność - bezproblemowe dostarczanie produktu i regularne we właściwej ilości. Zdolność do idealnie dobranej ilości materiału, gwarancja na nabyty produkt i możliwość reklamacji

Lokalizacja dostawcy - lokalni dostawcy są w stanie zrealizować pilne zamówienia oraz krótsze dostawy produktów, jednak dostawcy w większej odległości mają często niższa cenę produktu

Cena - chęć do obniżenia kwoty produktu przez redukcje kosztów u dostawcy

Cechy niekwantyfikowane - prawidłowej opakowanie materiałów, możliwość usług serwisowych,

Wybór dostawców należy dokonać bardzo przemyślanie i starannie, ponieważ jest to bardzo poważna decyzja od której zależy sukces i rozkwit naszego przedsiębiorstwa. Do pozostałych kryteriów wyboru dostawcy można zaliczyć: ubezpieczenie dostawy, warunki płatności za towar, termin dostaw, opinia na temat danego dostawcy wśród innych dostawców, innowacyjność, komunikacja z dostawcą.

Sieci dostaw

Dostawca odgrywa bardzo istotną rolę w tzw. sieci dostaw , która składa się z wielu łańcuchów, stanowiących powiązanie między organizacjami. Podmioty te współpracują ze sobą w procesie zaopatrzenia, podczas przepływu produktów, gotówki i informacji w celu osiągnięcia dodatkowych sukcesów rynkowych i korzyści. Coraz bardziej złożone potrzeby i wymagania klientów, rozrost konkurencji wpływają w dużym stopniu na rozwój i zmiany w zarządzaniu tym systemem logistycznym, dlatego partnerstwo między dostawcami i odbiorcami jest tak istotne.

Łańcuch dostaw

Łańcuchem dostaw są przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą w celu sprzedaży towaru czyli zaspokojenie potrzeb klienta ostatecznego. Łańcuch składa się z ogniwa początkowego, ogniw pośrednich i ogniwa końcowego (w niektórych przypadkach ogniwa pośrednie są dla jednych dostawcami a dla innych odbiorcami). Ogniwa łańcucha dostaw przyjmują odpowiedzialność za proces życia towaru , zaczynając od źródeł uzyskiwania surowców oraz materiałów przez ich przeistaczania i montowanie, dystrybucje i sprzedaż produktów.

Przedsiębiorstwa formułują łańcuch i próbują nim zarządzać aby w jak najmniejszym stopniu zmniejszyć koszty działalności swojego przedsiębiorstwa ale także i swoich partnerów. Największym powodem tworzenie łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach są koszty przepływu dóbr i informacji. Także celem jest skrócenie czasu realizacji zamówień. Przedsiębiorstwa zarządzające łańcuchem liczą przede wszystkim na oszczędności oraz zwiększenie wydajności.

Proces podejmowania decyzji zakupu

Dostawcy są również bardzo dokładnie analizowani w procesie zakupów. Po starannej identyfikacji potrzeby konsumenci przystępują do poszukiwania potencjalnych dostawców. W tym okresie istotne są działania marketingowe, dobre zareklamowanie się przez dostawców. Następnie konsumenci dokonują oceny według odpowiednich kryteriów i wybierają z ich punktu widzenia najlepszą ofertę. Po realizacji zakupu, zamówienia przychodzi czas na ocenę, która może zadecydować o dalszej współpracy lub rezygnacji z aktualnego dostawcy.

Biografia

  • Griffin, Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 str. 111-112
  • Ciesielski Marek, Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 s. 149-205
  • Żurawik Barbara, Żurawik Wojciech, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, str. 198-202
  • Kotler P., Armstrong G., (2016), Marketing, Gab, Warszawa
  • Mroczko F., (2016), Logistyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych
  • Grzybowska K., (2010), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa
  • Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S., (2012), Logistyka, "Porównanie metod oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie- Case Study", Politechnika Wrocławska
  • Świerczek A., (2007), Kształtowanie relacji interorganizacyjnych w łańcuchach dostaw, "Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw", Katowice


Autor: Anna Samel, Natalia Dobranowska