Odbiorca informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Odbiorca)
Odbiorca informacji
Polecane artykuły


Odbiorca to jeden z elementów procesu komunikowania się. Jako adresat każdego komunikatu ma za zadanie zdekodować komunikat, który formułuje do niego nadawca.

Odbiorcy informacji nie można utożsamiać z jednostką. Współczesny przepływ informacji osiągnął tak duży stopień intensywności i zróżnicowania, że pojedynczy komunikat może obejmować swoim zasięgiem bardzo liczne zbiorowości. Także zaawansowanie technologiczne uniemożliwia wyłączne spersonalizowanie odbiorcy czego dobrym przykładem są systemy komputerowe spełniające coraz częściej role nie tylko odbiorcy ale i nadawcy informacji.

Rodzaje odbiorców informacji

Skuteczne komunikowanie się warunkuje prawidłowy przepływ informacji niezbędny do poprawnego funkcjonowania organizacji. W każdej organizacji można wymienić wielu różnorodnych odbiorców informacji. Charakter danego odbiorcy determinują głównie poniższe czynniki.

  • kontekst sytuacyjny w jakim zachodzi proces komunikacji
  • nadawca oraz cel w jakim kieruje się wysyłając dany komunikat
  • otoczenie, w którym zachodzi komunikacja

Biorąc pod uwagę powyższe wypunktowanie odbiorcami informacji mogą być: klienci, pracownicy, przełożeni, współpracownicy, maszyny i urządzenia.

W zależności charakteru odbiorcy istnieje potrzeba przekazania danej informacji w taki sposób aby w jak najszybszym czasie mógł ją zdekodować i wykorzystać, ewentualnie sformułować informację zwrotną. Przykładowo inaczej tą samą informację przyjmie klient a inaczej współpracownik. Dlatego bardzo istotne jest aby forma przekazu informacji była w jak największym stopniu dostosowana do jej adresata.

Choroby informacyjne

Najpoważniejsze "choroby informacyjne" odbiorców informacji:

  • Odbiorca informacji powinien mieć dostęp do jej odpowiedniej ilości. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się "przeciążenia informacyjnego" czyli uzyskiwanie zbyt wielu zbędnych danych.
  • Dwuznaczność informacji objawia się nie możnością jednolitego rozumienia otrzymywanych wiadomości[1].

Bibliografia

  • Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003
  • Historia Powszechna, pod red. L. Serafini, Wydawnictwo Agora S.A., 2007
  • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Diffin Warszawa 2003
  • Zarządzanie informacją i komunikacją - Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000

Autor: Krzysztof Piekarski

  1. Zarządzanie informacją i komunikacją 2000 s. 21