Definicja marketingu

Z Encyklopedia Zarządzania

Marketing jest to sposób działania i zarządzania w firmie zorientowany na rynek i klienta. Są to wszelkie czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę.Termin marketing pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych.

TL;DR

Marketing to sposób działania i zarządzania w firmie, skoncentrowany na nabywcy i rynku. Istotą marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez badania, promocję i budowanie marki. Historia marketingu obejmuje różne fazy, od koncentracji na produkcji do orientacji sprzedażowej i marketingowej. Rola marketingu polega na tworzeniu nowych rozwiązań i zaspokajaniu potrzeb klientów. Marketing składa się z procesu, filozofii, instrumentów działania i funkcji w przedsiębiorstwie. Ewolucja marketingu doprowadziła do koncepcji 4P i później 7P, które uwzględniają różne elementy, takie jak pracownicy, proces świadczenia usługi i wizerunek firmy.

Definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu

Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, marketing określany jest jako proces planowania i realizacji pomysłów urzeczywistniania koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw.

Definicja Philipa Kotlera

Philip Kotler zapytany czym jest marketing odpowiedział: jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi. A zapytany o misje marketingu odpowiedział ze najważniejsze jest ?sprzedawać wszystkim wszystko".

Znaczenie pojęcia marketingu

 • prowadzenie badań i analiza otoczenia
 • wsparcie sprzedaży
 • reklama
 • promocja produktów
 • kreowanie potrzeb
 • dbałość o markę przedsiębiorstwa
 • budowanie odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa
 • dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany

Historia marketingu

Określenie "marketing" pojawiło się w amerykańskiej literaturze i praktyce po II Wojnie Światowej, ale stało się popularne dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy problemem było znalezienie nabywców na produkty. Można wyróżnić kilka faz:

I FAZA - okres powojenny, wtedy uważano, że klienci kupią co tylko jest byle tylko była dostateczna podaż produktów. W związku z tym koncentrowano się na ilościowym rozwoju produkcji. Ten okres jest nazywany orientacją produkcyjną.

II FAZA - liczba klientów rosła, a także zaczęli oni zwracać większą uwagę na jakość i wygląd produktów, przez co wzrosła konkurencja. Okres ten nazywany jest orientacją produktową.

III FAZA - podaż i konkurencja stale rosły, producenci i kupcy doszli do wniosku, że nie uda im się sprzedać pożądanej liczby produktów jeśli klienci nie zostaną odpowiednio zachęceni do kupna poprzez promocję. Okres ten to orientacja sprzedażowa.

IV FAZA - jest ona związana z fazą III, czyli orientacją sprzedażową, która trwa do dziś, jednak jest też wzbogacona o orientację marketingową, która patrzy na potrzeby klientów i podejmuje wszelkie działania, żeby je spełnić.

Rola marketingu

Rolą marketingu jest wyczuwanie nie zaspokojonych potrzeb ludzi oraz tworzenie nowych, atrakcyjnych rozwiązań.

Istota marketingu sprowadza się do:

 • podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego nabywcy
 • pobudzaniu i rozwijaniu jego potrzeb

Wymiary marketingu

Marketing składa się z czterech wymiarów. Są to:

 • proces - budowanie odpowiednich struktur, organizacja
 • filozofia działania - wyznaczanie celów dla organizacji, analiza otoczenia i potrzeb klientów
 • zbiór instrumentów działania - tworzenie i wymiana wartości pomiędzy uczestnikami rynku
 • funkcja w przedsiębiorstwie - wyodrębnianie sposobów działania, aby osiągnąć dany cel

Ewolucja marketingu

Na początku doszło do sformułowania koncepcji 4P przez McCarthy'ego, która wyróżniała te oto elementy:

aby był dobrej jakości i zaspokajał potrzeby klientów

dotyczy rozmieszczenia produktów na rynku i sprzedaży

taka, aby była zachowana konkurencyjność ceny i kosztów, wprowadzenie rabatów i upustów

 • promocja (ang. promotion)

do której zaliczamy reklamę, dobre stosunki między przedsiębiorstwem a otoczeniem, sprzedaż osobistą

Z czasem jednak koncepcja ta nie wystarczała i należało dostosować się do coraz to większych potrzeb klientów. Doszło do wzrostu znaczenia sfery usług najbogatszych gospodarek świata. Tak powstawała koncepcja 7P, która została poszerzona o trzy elementy, takie jak:

 • pracownicy (ang. people) - poprzez zastosowania odpowiednich technik sprzedażowych zachęcanie do kupna produktu
 • proces świadczenia usługi (ang. process) - dotyczy zainteresowania klienta danym produktem, szczegółowa informacja o nim, jego sprzedaż i obsługa posprzedażowa
 • świadectwo materialne (ang. phisical evidence) - czyli wizerunek firmy, aby wzbudzić pozytywne odczucia klienta.


Definicja marketinguartykuły polecane
MerchandisingŁańcuch dostaw zorientowany na klientaMarketing relacjiOrientacja marketingowaMarketing strategicznyNowy marketingCele marketinguProces biznesowyMarketing mixOchrona patentowa

Bibliografia

 • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
 • Brzustewicz P. (2014), Marketing 3.0 - nowe podejście do tworzenia wartości, Marketing i rynek Vol.14 Nr.2
 • Kotler P. (2006), Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 • Kotler P. (2012), Marketing, Rebis, Poznań
 • Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing - zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa
 • Michalski E. (2017), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wojciechowski T. (2009), Encyklopedyczne podstawy marketingu, Placet, Warszawa


Autor: Magdalena Barysz, Magda Wiernusz