Cele marketingu

Z Encyklopedia Zarządzania

Określenie działań marketingowych - to bardzo ważny proces, ponieważ wpływa na sukces całego przedsięwzięcia i ryzyko jego funkcjonowania. Działania te opierają się na analizie i przetwarzaniu informacji marketingowych, uzyskanych w trakcie badań na aktualnym stanie rynków oraz perspektyw rozwoju w danym okresie, możliwości produkcyjnych i biznesowych firmy. Z tradycyjnej interpretacji marketingu można wywnioskować, że celem marketingu jest takie wywarcie wpływu na konsumenta, by zakupił produkt bez względu na potrzeby, jakie odczuwa.

Celem marketingu jest uczynienie sprzedaży zbyteczną. Celem jest poznać i zrozumieć klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa dopasowały się doń i... sprzedały się same (P.F. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practises, Harper & Row, New York 1973, s. 64-65).

TL;DR

Artykuł omawia znaczenie działań marketingowych, które mają wpływ na sukces przedsięwzięcia. Przedstawia cele marketingowe, takie jak maksymalizacja zysków, zwiększanie przychodów ze sprzedaży i zdobycie pozycji konkurencyjnej na rynku. Artykuł także wymienia etapy ewolucji celów marketingowych oraz omawia współczesne cele marketingowe, takie jak zaspokajanie potrzeb klientów, budowanie relacji z nabywcami i wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Cele marketingowe powinny

 • mieć odbicie w liczbach, na przykład w ich formułowaniu należy podać datę, do której cel ma zostać zrealizowany,
 • być jasno sformułowane,
 • być ze sobą spójne.

Rozwój celów marketingowych

 • Marketing transakcyjny - celem tego marketingu jest sprzedaż wytwarzanych towarów dla osiągnięcia zysku.
 • Marketing ekspansywny - celem tego marketingu jest ciągłe zwiększanie przychodów ze sprzedaży.
 • Marketing nakierowany na wartość przedsiębiorstwa - celem jest zdobycie pozycji na rynku, klientów i partnerskich relacji z nimi.

Również do rozwoju celów można odnieść etapy ewolucji globalnych celów marketingowych takich jak:

 • Maksymalizacja zużycia, czyli im większa sprzedaż oraz zużycie towaru przez konsumentów, tym większy jest zysk producentów. Stwierdzenie to ma sens tylko przy przejściu z rynku sprzedawcy do rynku nabywcy.
 • Osiągnięcie maksymalnego stopnia zadowolenia. W takich warunkach, na konkurencyjnym rynku, każdy konsument ma możliwość wyboru towarów, które dostarczą mu największe zadowolenie. Cel ten odpowiada istocie polityki marketingowej, ale tylko w teorii.
 • Rozbudowa wyboru asortymentu towaru. Ta sfera marketingu odnosi się indywidualnych upodobań, potrzeb i wymagań konsumentów.. W celu ich zaspokojenia, producent powinien oferować szeroki wybór produktów.
 • Poprawa jakości życia. Ten cel jest szeroki i obejmuje wszystkie obszary zasad i celów marketingowych. Pozwala to producentowi uzyskać ocenę produktu z punktu widzenia konsumenta.

Cele marketingowe

Wszystkie cele marketingowe można pogrupować w zależności od okresu planowania w następujący sposób:

 1. cele strategiczne - są skierowane na maksymalizację przychodów, sprzedaży i udziału w rynku, opracowanie i realizację programu działań na przyszłość, tj. około 3-5 lat,
 2. cele taktyczne - brana jest pod uwagę obecna sytuację na rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, dla każdego rodzaju produktu osobno stosowany jest przez okres do maksymalnie jednego roku,
 3. cele operacyjne - dotyczą rozwoju programu marketingowego, biorąc pod uwagę wszystkie określone w czasie detale i cechy otoczenia, w każdym segmencie rynku.

Natomiast, do podstawowych celów marketingowych nalezą:

 • badanie, analiza i ocena potrzeb aktualnych i potencjalnych klientów,
 • pomoc marketingu w rozwoju nowego produktu (usługi),
 • analiza konkurentów,
 • ocena i prognozowanie rzeczywistych i potencjalnych rynków,
 • świadczenie usług,
 • sprzedaż towarów (usług),
 • tworzenie polityki asortymentowej,
 • opracowanie i realizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa,
 • tworzenie strategii postępowania przedsiębiorstwa.

Współczesne cele marketingowe przedsiębiorstw

Współczesne ujęcie marketingu szerzej przedstawia jego cele, koncentruje uwagę przedsiębiorstwa na kliencie. Do tych celów należą przede wszystkim:

 1. Określanie i zaspokajanie potrzeb konsumentów tak, aby firma osiągnęła maksimum korzyści. By odkryć pragnienia konsumenta i móc je zaspokoić, tworząc dostosowany do nich produkt (usługę) należy go dobrze poznać i zrozumieć. Dzięki dobremu zbadaniu rynku, firma może się rozwijać i osiągać większe zyski, gdyż jest atrakcyjna dla klientów kupujących jej wyroby (usługi).
 2. Budowanie dobrych relacji z nabywcami. Oprócz samego rozpoznania i zaspokajania potrzeb, istotna jest ich lojalność,. Trzeba dbać o dobry wizerunek firmy, ponieważ konkurencja na współczesnym rynku jest ogromna i bardzo łatwo można stracić klienta. Dobre relacje z odbiorcami przynoszą korzyści długofalowe.
 3. Wzbudzenie i utrzymywanie u klienta nowej potrzeby. Jest to związane z wejściem na rynek nowego produktu, dotąd nieznanego. Dzięki popytowi na nowy produkt (usługę) firma rozwija się i ma możliwości powiększenia swojego zysku. Zachęcenie i przyciągnięcie nowych klientów obietnicą dostarczenia nowych produktów i usług najlepszej jakości.


Cele marketinguartykuły polecane
Strategia produktowaPlanowanie sprzedażyZarządzanie markąOrientacja marketingowaBudowanie markiRodzaje polityk cenowychStrategia dystrybucjiWartość dla klientaStrategia błękitnego oceanu

Bibliografia

 • Al-Noorachi M. (red.) (2014), Współczesne wyzwania marketingowe - wybrane zagadnienia, Łódź, Warszawa
 • Czubała A. (red.) (2012), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kotler P. (2012), Marketing, Rebis, Poznań
 • Perenc J. (2011), Istota i rozwój marketingu, [w:] Marketing. Materiały do ćwiczeń, pod red. nauk. Rosa G., C.H. Beck, Warszawa


Autor: Agnieszka Matecka, Nazariy Gakh