Proces biznesowy

Proces biznesowy
Polecane artykuły

Proces biznesowy lun inaczej metoda biznesowa, która funkcjonuje w każdym przedsiębiorstwie. Są to zadania ze sobą powiązane, które prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego efektu. Najważniejszym celem tego procesu jest zrozumieć klienta, dostawców i słabe strony tego procesu.(A. Bitkowska 2009, s.26)

To wartość dodana, którą tworzą aktywności produktów lub usług organizacji.

Nurty modelu biznesowego

W publikacjach możemy wyróżnić trzy nurty tego modelu. W pierwszym z nich możemy wskazać elementy składowe, zdefiniować i opisać proces jako koncepcja teoretyczna. W drugim wyodrębniamy rodzaje modelu oraz jego specyfikę analizy. Ostatni model to rodzaj podejścia do problematyki. Obejmuje koncepcje i prezentacje modelu dla wskazanego przedsiębiorstwa.

Podstawowe składniki modelu biznesowego (T. Szot-Gabryś 2016, s.87)

 • przedstawienie segmentu rynkowego,
 • określenie odbiorcą szczegółowej funkcji,
 • przedstawienie struktury łańcucha jakości,
 • oszacowanie kosztów i zysków wytwarzanych i sprzedawanych produktów,
 • określenie strategi.

Zasady podejścia do biznesu:

 • Marketing i innowacja jako dwie podstawowe funkcje,
 • produktywne wykorzystywanie zasobów,
 • innowacje rozwiązania,
 • uzyskiwanie wysokiej pozycji na rynku,
 • nakaz uzyskiwania zysku i ryzyka z nim związanego.

Za wytyczne procesu biznesowego bierzemy

 • strony zainteresowane: czyli realizacja procesu dla zainteresowanych stron,
 • mierniki: które mierzą stopień realizacji celu,
 • przebieg procesu: model procesu pokazuje co robimy i w jaki sposób,
 • właściciel procesu: który nadzoruje przebieg,
 • narzędzia informatyczne: elementy wspierające przebieg.

Właściciel procesu o osoba, która odgrywa znaczącą role. Odpowiada i koordynuje cały proces biznesowy. Posiada stosowną wiedzę oraz uprawnienia. (A. Bitkowska, 2009)

Model biznesu

Jest to tak zwana architektura procesów na którą składa się modelowanie, wyznaczania poszczególnych etapów działań a także ich filozofia, która jest niezbędna do rozwoju istniejącej lub przyszłej organizacji. (B. Kożuch 2013, s. 28)

Model biznesowy w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy w naszym kraju jest najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki poprzez współpracę producentów rolnych i przetwórców. Dzięki zmodernizowanemu procesowi biznesowemu możemy pochwalić się 6 pozycją w rankingu krajów, które są eksporterami netto żywności i napojów. Mimo dobrych wyników finansowych zakłady wciąż poddaje się modernizacji, aby sprostać konkurencji na rynku. Dlatego też opracowywane są modele, które wspomagają ten proces.

Wieloaspektowość procesów biznesowych (skład)

 • aspekty realizacyjne: alokacja zasobów ludzkich i technicznych, efektywność i elastyczność,
 • aspekty finansowe: analiza i monitorowanie kosztów,
 • koegzystencja elementów natury biznesowej, technicznej i społecznej.

(W. Fliegner, 2015 s.2)

Bloki tworzące model biznesu według M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagerman

 • Pierwszy blok dotyczy klienta, a obejmuje:
  • Zdefiniowanie do jakich klientów chcemy dotrzeć,
  • Ofertę dla klientów oraz możliwości rozwiązania danego problemu,
  • Co musimy zrobić aby rozwiązać problem i zaspokoić najważniejszą potrzebę,
 • Drugi blok to formuła obejmująca zysk:
  • Jakie przychody możemy osiągnąć aby były iloczynem ceny i ilości,
  • Strukturę kosztów, czyli gdzie i jak lokować koszty ważnych zasobów,
  • Model marży, który pokazuje jak osiągnąć zysk na transakcjach,
 • Trzeci blok to zasoby kluczowe, które dotyczą :
  • personelu, technologii, wyposażenia technicznego, informacji, kanału dystrybucji, marki i partnerstwa.
 • Czwarty blok dotyczy kluczowych procesów, które powodują, że przedsiębiorstwo realizuje zyski przez dostarczanie klientowi wartości:
 • procesy opracowania produktu np. jak się rozwija i wytwarza,
 • miary i prawidła,
 • normy podejścia do klienta i projektu.

(M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagerman 2010, s.47-70)

Bibliografia

Autor: Natalia Ryś