Automatyzacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Automatyzacja
Polecane artykuły


Automatyzacja (od gr. automatos, czyli samoczynny) - jest to proces polegający na odciążeniu bądź całkowitemu ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej jak również umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń, które wykonują powtarzające się czynności w sposób automatyczny. Jak podaje M. Pawlak proces ten jest możliwy tylko "przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z szeroko pojętej dziedziny automatyki przemysłowej, która nieustannie się rozwija.”[1]

Inna definicja podaje, że automatyzacja jest procesem przemysłowym, gdzie wszelkie możliwe operacje, które są wykonywane, przekształca się z procesu ręcznego na zautomatyzowany lub zmechanizowany.[2]

TL;DR

Automatyzacja to proces odciążania ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń. Rozwój automatyzacji przemysłowej rozpoczął się w USA po I wojnie światowej i od tego czasu stale się rozwija. Automatyzacja ma wiele zalet w procesie produkcyjnym, takich jak wzrost produktywności, redukcja kosztów produkcji i poprawa jakości produktów. Jednak wymaga ona wykwalifikowanej kadry pracowniczej i wiąże się z kosztami. Cele procesu automatyzacji to integracja procesów produkcyjnych, redukcja błędów ludzkich i zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorstwa decydują się na automatyzację ze względu na niedobór siły roboczej, wydajność pracy, konkurencyjność, bezpieczeństwo pracowników i zaspokojenie popytu na produkty.

Rozwój automatyki

"Automatyzacja przemysłu rozwinęła się na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej – głównie w dziedzinach technologii chemicznej i przesyłania energii elektrycznej. W 1923 roku w USA rozpoczęła pracę pierwsza automatyczna linia produkcyjna. […] Po II wojnie światowej następuje kolejny skok w poziomie automatyzacji przemysłowej – w latach pięćdziesiątych zaczyna się wykorzystywać obrabiarki sterowane numerycznie, w latach siedemdziesiątych roboty przemysłowe i zautomatyzowane magazyny, a w latach osiemdziesiątych buduje się całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne. […] Współcześni automatycy nie ustają w swoich poszukiwaniach i każdego dnia zaskakują nas swoimi pomysłami. Wspierani przez naukowców z innych dziedzin: elektroników, nanoelektroników (zajmujących się inżynierią operującą w skali nanometrów – miliardowych części metra), chemików, biologów, mechaników tworzą nowe urządzenia i rozwijają nowedziedziny naukowe: robotykę, mechatronikę, bionikę, domotykę. Przodują w tym Japończycy i Amerykanie.”[3]

Zalety automatyzacji w procesie produkcyjnym

W literaturze można wiele znaleźć na temat korzyści, jakie przynoszą działania, zmierzające do zautomatyzowania produkcji. W przedsiębiorstwach, które decydują się na takie rozwiązanie, można zaobserwować m.in.:

 • wzrost produktywności i wydajności pracy
 • redukcja kosztów produkcji
 • polepszenie jakości produktów
 • pełniejsza kontrolna nad procesem produkcyjnym[4]

Rozwój gospodarczy z jakim mamy do czynienia w dzisiejszych czasach wywiera nacisk na przedsiębiorstwa, aby wprowadzały w swoich zastosowaniach coraz więcej nowości i innowacji, które uchodzą za czynniki rozwoju przedsiębiorstw. Wpływa to również na konkurencyjność, gdyż mamy do czynienia z coraz lepszą jakością wykonywanych produktów. Należy jednak pamiętać, że w procesie automatyzacji, prócz wielu zalet, można natrafić na pewne bariery. Zaliczyć do nich można konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która zajmuje się projektowaniem jak i wdrażaniem nowych innowacji. Wiązać się to może z kosztami niezbędnymi do realizacji procesu automatyzacyjnego.[5]

Cele procesu automatyzacyjnego

Jak literatura podaje, proces automatyzacji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ma swoje uzasadnienie. Proces ten skupia się głównie na:

 • integrowaniu ze sobą jak największej liczby procesów produkcyjnych, co przyczyniłoby się do poprawy jakości oraz jednorodność produktu oraz zminimalizowałoby koszty pracy,
 • zredukowaniu ilości błędów pracy ludzkiej, przez wykonywanie przez maszynę jak największej liczby elementów finalnego produktu,
 • podniesieniu poziom bezpieczeństwa pracy personelu przez zmniejszenie pracy manualnej stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia.

Podmioty, które zajmują się produkcją coraz częściej decydują się na wprowadzenie większej automatyzacji w swoich przedsiębiorstwach za pomocą maszyn, a skłaniać ich do tego może:

 • niedobór siły roboczej oraz wysokie koszty zatrudnienia,
 • wyższa wydajność pracy na godzinę, która wpływa na wyższy poziom przychodów
 • lepsza produktywność oraz jakość produktu co wpływa na bycie bardziej konkurencyjnym na rynku
 • możliwość zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa pracownikom, co wpływa na ich komfort w miejscu pracy
 • możliwość szybkiego wyprodukowania takiej ilości produktów, która pozwoli zaspokoić coraz większy popyt konsumentów.[6]

Przypisy

 1. Pawlak M. (2007). Automatyzacja procesów przemysłowych, "Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej”, Nr 60, s. 1
 2. Gupta A. K. (2007). Industrial Automation and Robotics. Laxmi Publications (P) Ltd., University Science Press, s. 1.
 3. Kaczmarczyk. I (2018). Rozwój automatyki na przestrzeni wieków s. 27-28
 4. Gupta A. K. (2007). Industrial Automation and Robotics. Laxmi Publications (P) Ltd., University Science Press, s. 3.
 5. Wiśniewska S. (2015). Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 6. Gupta A. K. (2007). Industrial Automation and Robotics. Laxmi Publications (P) Ltd., University Science Press, s. 3-4

Bibliografia

Autor: Barbara Michalec