Automatyzacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Automatyzacja (od gr. automatos, czyli samoczynny) - jest to proces polegający na odciążeniu bądź całkowitemu ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej jak również umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń, które wykonują powtarzające się czynności w sposób automatyczny. Jak podaje M. Pawlak proces ten jest możliwy tylko "przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z szeroko pojętej dziedziny automatyki przemysłowej, która nieustannie się rozwija".[1]

Inna definicja podaje, że automatyzacja jest procesem przemysłowym, gdzie wszelkie możliwe operacje, które są wykonywane, przekształca się z procesu ręcznego na zautomatyzowany lub zmechanizowany[2]

TL;DR

Automatyzacja to proces odciążania ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń. Rozwój automatyzacji przemysłowej rozpoczął się w USA po I wojnie światowej i od tego czasu stale się rozwija. Automatyzacja ma wiele zalet w procesie produkcyjnym, takich jak wzrost produktywności, redukcja kosztów produkcji i poprawa jakości produktów. Jednak wymaga ona wykwalifikowanej kadry pracowniczej i wiąże się z kosztami. Cele procesu automatyzacji to integracja procesów produkcyjnych, redukcja błędów ludzkich i zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorstwa decydują się na automatyzację ze względu na niedobór siły roboczej, wydajność pracy, konkurencyjność, bezpieczeństwo pracowników i zaspokojenie popytu na produkty.

Rozwój automatyki

"Automatyzacja przemysłu rozwinęła się na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej - głównie w dziedzinach technologii chemicznej i przesyłania energii elektrycznej. W 1923 roku w USA rozpoczęła pracę pierwsza automatyczna linia produkcyjna. […] Po II wojnie światowej następuje kolejny skok w poziomie automatyzacji przemysłowej - w latach pięćdziesiątych zaczyna się wykorzystywać obrabiarki sterowane numerycznie, w latach siedemdziesiątych roboty przemysłowe i zautomatyzowane magazyny, a w latach osiemdziesiątych buduje się całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne. […] Współcześni automatycy nie ustają w swoich poszukiwaniach i każdego dnia zaskakują nas swoimi pomysłami. Wspierani przez naukowców z innych dziedzin: elektroników, nanoelektroników (zajmujących się inżynierią operującą w skali nanometrów - miliardowych części metra), chemików, biologów, mechaników tworzą nowe urządzenia i rozwijają nowe dziedziny naukowe: robotykę, mechatronikę, bionikę, domotykę. Przodują w tym Japończycy i Amerykanie".[3]

Zalety automatyzacji w procesie produkcyjnym

W literaturze można wiele znaleźć na temat korzyści, jakie przynoszą działania, zmierzające do zautomatyzowania produkcji. W przedsiębiorstwach, które decydują się na takie rozwiązanie, można zaobserwować m.in.:

 • wzrost produktywności i wydajności pracy
 • redukcja kosztów produkcji
 • polepszenie jakości produktów
 • pełniejsza kontrolna nad procesem produkcyjnym[4]

Rozwój gospodarczy z jakim mamy do czynienia w dzisiejszych czasach wywiera nacisk na przedsiębiorstwa, aby wprowadzały w swoich zastosowaniach coraz więcej nowości i innowacji, które uchodzą za czynniki rozwoju przedsiębiorstw. Wpływa to również na konkurencyjność, gdyż mamy do czynienia z coraz lepszą jakością wykonywanych produktów. Należy jednak pamiętać, że w procesie automatyzacji, prócz wielu zalet, można natrafić na pewne bariery. Zaliczyć do nich można konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która zajmuje się projektowaniem jak i wdrażaniem nowych innowacji. Wiązać się to może z kosztami niezbędnymi do realizacji procesu automatyzacyjnego[5]

Cele procesu automatyzacyjnego

Jak literatura podaje, proces automatyzacji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ma swoje uzasadnienie. Proces ten skupia się głównie na:

 • integrowaniu ze sobą jak największej liczby procesów produkcyjnych, co przyczyniłoby się do poprawy jakości oraz jednorodność produktu oraz zminimalizowałoby koszty pracy,
 • zredukowaniu ilości błędów pracy ludzkiej, przez wykonywanie przez maszynę jak największej liczby elementów finalnego produktu,
 • podniesieniu poziom bezpieczeństwa pracy personelu przez zmniejszenie pracy manualnej stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia.

Podmioty, które zajmują się produkcją coraz częściej decydują się na wprowadzenie większej automatyzacji w swoich przedsiębiorstwach za pomocą maszyn, a skłaniać ich do tego może:

 • niedobór siły roboczej oraz wysokie koszty zatrudnienia,
 • wyższa wydajność pracy na godzinę, która wpływa na wyższy poziom przychodów
 • lepsza produktywność oraz jakość produktu co wpływa na bycie bardziej konkurencyjnym na rynku
 • możliwość zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa pracownikom, co wpływa na ich komfort w miejscu pracy
 • możliwość szybkiego wyprodukowania takiej ilości produktów, która pozwoli zaspokoić coraz większy popyt konsumentów[6]


Automatyzacjaartykuły polecane
Automatyka przemysłowaProdukcja masowaPrzemysłPrawo podziałuAutomatyka i robotykaPodział pracyPostęp technicznyPrzemysł 4.0Nowe technologie

Przypisy

 1. Pawlak M. (2007)., s. 1
 2. Gupta A. K. (2007)., s. 1.
 3. Kaczmarczyk. I (2018). s. 27-28
 4. Gupta A. K. (2007). s. 3.
 5. Wiśniewska S. (2015).
 6. Gupta A. K. (2007)., s. 3-4

Bibliografia

 • Gupta A. (2007), Industrial Automation and Robotics, Laxmi Publications, University Science Press
 • Kaczmarczyk I. (2018), Rozwój automatyki na przestrzeni wieków, ZST, Gorlice
 • Pawlak M. (2007), Automatyzacja procesów przemysłowych, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej
 • Wiśniewska S. (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków


Autor: Barbara Michalec