Urząd pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Struktura urzędów pracy

W Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.

Zadania urzędów

W Polsce publiczne służby zatrudnienia istnieją od 1918 roku. Tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Dostępne są one dla każdego bezrobotnego i zlokalizowane są w większych miastach i powiatach. Dla absolwentów rejestrujących się w takich urzędach organizowane są warsztaty prowadzone przez psychologów, które uczą jak pisać CV, list motywacyjny, jak się przygotować i zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzone są testy psychologiczne. Również absolwenci mają szansę ubiegać się o kursy doszkalające organizowane i finansowane przez urzędy pracy. W urzędach prowadzone są również kluby pracy dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Zajęcia w klubach pracy mają na celu pomoc w znalezieniu się na rynku pracy i są prowadzone przez doradców zawodowych. Kluby pracy przygotowują do rozmów z pracodawcą poprzez naukę autoprezentacji, pisania dokumentów, składania ofert, sposobów szukania pracy.

Zadania urzędu pracy:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • klub pracy,
 • szkolenia,
 • pożyczki,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • programy specjalne
 • wypłacanie zasiłków
 • realizacja programów subsydiowania zatrudnienia
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobocia i działania na lokalnym rynku pracy.

EURES

Wraz z wejściem Polski do UE publiczne służby zatrudnienia naszego kraju stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES. Zadania EURES polegają na międzynarodowym pośrednictwie pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz informowania o warunkach życia i pracy w tych państwach w celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy. Zobacz także:

Bibliografia

 • Kwiatkowski E., Bezrobocie, PWN Warszawa 2002
 • Dyoniziak R., Socjologia pracy, AE Krakow 1994 s. 24-29

Autor: Piotr Ganicz