Biuro karier

Z Encyklopedia Zarządzania

Biuro Karier znane również jako Akademickie Biuro Karier to jednostka, która jest prowadzona przez organizację studencką lub samą szkołę wyższą i działa w celu aktywizacji zawodowej studentów oraz absolwentów tych szkół. [1]

TL;DR

Biura Karier są jednostkami prowadzonymi przez organizacje studenckie lub szkoły wyższe, które mają na celu aktywizację zawodową studentów i absolwentów. Pierwsze Biuro Karier powstało w Polsce w 1993 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Ogólnopolska Sieć Biur Karier została założona w 1998 r. i ma swoje standardy programowe i logistyczne. Główne zadania Biur Karier to dostarczanie informacji i ofert pracy, praktyk i staży, prowadzenie baz danych studentów i absolwentów, oraz pomoc pracodawcom w rekrutacji. Biura Karier oferują doradztwo zawodowe, warsztaty, szkolenia, informacje o rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu pracy, organizowanie spotkań i seminariów oraz pomoc w organizowaniu targów pracy i staży. Każde Biuro Karier może mieć różne oferty i działania.

Historia

Na świecie Biura Karier występują pod nazwą"Career Services". Już od ponad stu lat działają m.in. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Australii, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii (tam powstało pierwsze Biuro Karier).

Pierwsze w Polsce Akademickie Biuro Karier powstało w Toruniu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w 1993r., opierało się na wzorcach brytyjskich, a inicjatorem powstania biura był dyrektor Biura Karier z Uniwersytetu w Hull w Wielkiej Brytanii[2]

Ogólnopolska Sieć Biur Karier

Ogólnopolska Sieć Biur Karier w Polsce została założona w grudniu 1998r. Celem głównym Sieci jest wymiana pomiędzy biurami doświadczeń oraz informacji, a także wspieranie tworzenia nowych ośrodków. Ogólnopolska Sieć Biur Karier ma już wypracowane własne standardy pracy, chociaż pojedyncze biura na co dzień opierają się na własnych metodach działań. Cyklicznie organizowane są szkolenia i konferencje, na których spotykają się wszyscy członkowie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

Biura, które należą do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier muszą spełniać standardy programowe oraz standardy logistyczne i organizacyjne. [3]

Do standardów programowych należą:

 1. doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe),
 2. informowanie o możliwościach podniesienia kwalifikacji oraz informowane o rynku pracy;
 3. opracowywanie zestawień ofert praktyk, stażu i pracy,
 4. zarządzanie bazami danych;
 5. kontakt z pracodawcami;
 6. prowadzenie aktywnej promocji Biura Karier.

Standardy logistyczne i organizacyjne to:

 1. zatrudnianie pracowników etatowych,
 2. dysponowanie lokalem,
 3. funkcjonowanie przez okres nie krótszy niż trzy miesiące.

Zadania Biur Karier

Według art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy głównymi zadaniami Biur Karier są:

 • dostarczanie informacji studentom oraz absolwentom o rynku pracy, a także informowanie ich jakie mają możliwości do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych,
 • udostępnianie ofert pracy, praktyk zawodowych oraz staży, jak również klasyfikowanie ich i zbieranie,
 • prowadzenie baz danych studentów i absolwentów, którzy zainteresowani są znalezieniem pracy,
 • pomaganie pracodawcom w zdobywaniu kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymagania na wolne stanowiska pracy oraz staże,
 • pomaganie w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy[1]

Pomoc studentom i absolwentom

Akademickie Biura Karier mają do zaoferowania m.in.:

 • Doradztwo zawodowe - Biuro Karier organizuje indywidualne spotkania lub zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, dzięki któremu można uzyskać pomoc w określeniu predyspozycji do pracy, słabych i mocnych stron, a także jakie są perspektywy rozwoju zawodowego,
 • Warsztaty i szkolenia - zarówno dzięki warsztatom jak i szkoleniom organizowanym przez Akademickie Biura Karier można rozwinąć swoje kompetencje, które powiązane są uczestnictwem w rynku pracy. Na warsztatach lub szkoleniach doskonalone są umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, planowania ścieżki zawodowej, sporządzanie list motywacyjnego i CV, autoprezentacyjne i nie tylko,
 • Uzyskanie informacji - Biuro Karier pomaga zdobywać informacje związane z rynkiem pracy i wszelkich zmian zachodzących na nim (przede wszystkim informacje dotyczące dynamiki zmian popytu oraz podaży na absolwentów danych kierunków),
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy - prowadzenie baz danych o osobach poszukujących pracy oraz ofert pracy znacznie usprawnia proces poszukiwania pracy, a także proces naboru i selekcji dla pracodawcy,
 • Organizowanie spotkań i seminariów dotyczących rozwoju zawodowego, a również rekrutacji i selekcji,
 • Pomoc w organizowaniu targów pracy
 • Pomoc w organizowaniu stażu pracy

Należy uwzględnić fakt, że każde Biuro Karier jest inne i działa według własnych ustaleń, wynika z tego, że może mieć ono również inne oferty[4]


Biuro karierartykuły polecane
Praktyka zawodowaKurs zawodowyHeadhunterUrząd pracyACCAList polecającyKandydatStowarzyszenie KsięgowychProcedura doboru personelu

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001, s. 4
 2. Żurek M. (2013).Z działalności biur karier za granicą - Wielka Brytania, s. 1
 3. Nymś-Górna A., Sobczak A. (2018). Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów, s. 115
 4. Polczyk M. (2009). Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?, s. 91

Bibliografia

Autor: Aleksandra Myćka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.