List polecający

Z Encyklopedia Zarządzania

List polecający - jest to forma dokumentu, w którym zawarty jest okres pracy, obowiązki oraz osiągnięcia byłego pracownika, który pracodawca może wystawić pracownikowi w celu poparcia jego kandydatury na nowe stanowisko w innym przedsiębiorstwie. W zależności od miejsca przedsiębiorstwa na rynku danej branży (im bardziej znane i wiarygodne tym lepiej), może to być decydujący czynnik wpływający na podjęcie pozytywnej decyzji w odniesieniu do polecanej osoby.

Nie należy mylić listu polecającego ze świadectwem pracy, które jest bezstronnym dokumentem stwierdzającym ściśle określone informacje regulowane kodeksem pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej. W liście polecającym może też znaleźć się informacja o problematycznych sytuacjach, z którymi pracownik musiał się uporać i sposoby na rozwiązanie tych sytuacji przez tego pracownika.

Na zagranicznym rynku pracy list polecający jest równie niezbędnym narzędziem służącym do gromadzenia informacji na temat kandydata jak portale związane z poszukiwaniem zatrudnienia takimi jak: Linkedin lub na polskim rynku pracy Goldenline. Wystawienie opinii przez byłego pracodawcę nieznanego dla rekrutera wiąże się niestety z możliwością uzyskania nie wiarygodnych informacji na temat kandydata, w takim przypadku były pracodawca może zataić negatywne informacje o pracowniku ze względu na znajomość lub inne czynniki. Jest to również związane z obawą o oskarżenie o zniesławienie przez pracownika w przypadku, gdy negatywna opinia nie ma pokrycia w rzeczywistości (A. Czarnecka 2014, s. 41)

TL;DR

Artykuł omawia list polecający jako narzędzie służące do poparcia kandydatury pracownika na nowe stanowisko. Zawiera także informacje na temat innych form listu polecającego, w tym listów polecających dotyczących transakcji między firmami oraz rekomendacji od znajomych pracujących w danym przedsiębiorstwie. Rekomendacje są coraz częściej wykorzystywane w procesie rekrutacji, zarówno przez kandydatów, jak i pracodawców. Przed pojawieniem się rekomendacji, polecanie znajomych było uważane za negatywne, jednak system rekomendacji różni się od kolesiostwa i nepotyzmu. W Polsce duże i średnie firmy korzystają z tego systemu, szczególnie w branżach, które mają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Rekomendacje mogą być szczególnie przydatne dla osób młodych i posiadających wyższe wykształcenie, które często mają trudności z wejściem na rynek pracy.

Inne formy listu polecającego

List polecający może się również odnosić do transakcji pomiędzy firmami. Przedsiębiorstwo zadowolone z produktu lub usługi może wystawić pozytywną opinię na temat rezultatów osiągniętych jej przebiegiem w formie listu polecającego. Listy polecające tego typu powstają w głównej mierze w celu pochwalenia się współpracą ze znaną korporacją, przez przedsiębiorstwo z którym transakcja przebiegała. Taka forma listu polecającego może pełnić formę certyfikatu jakości korzystnej współpracy z podmiotem gospodarczym dla którego list polecający jest wystawiany. Przedsiębiorstwa mniej popularne chętnie korzystają z takiej formy wyrażania opinii o ich produktach i usługach przez globalne korporacje, co skutkuje tym, że publikują takie lisy na swoich stronach internetowych.

Rekomendacje

Rekomendacje to także forma polecenia kandydata na stanowisko, lecz nie przez byłego pracodawcę, ale znajomych pracujących w danym przedsiębiorstwie do którego kandydat aplikuje. Niskie ogólne bezrobocie wpływa na częstsze podejmowanie decyzji o zmianie pracy, zmieniła się również metoda jaką zainteresowani poszukują pracy lub pracowników. pomimo że portale internetowe nadal pełnią istotną rolę pośrednictwa w poszukiwaniu pracowników i pracy to coraz częściej poszukuje się jej poprzez znajomych.

W badaniu "Barometr rynku pracy IV" przeprowadzonym przez Millward Brown na zlecenie Work Service, nawet 72 proc. osób chce szukać pracy z pomocą znajomych. Firmy także zauważają rekomendacje jako dobry pomysł na rekrutację nowych pracowników. W badaniu zamierza z nich skorzystać nawet dwie trzecie pracodawców (M. Karpiński 2017) Tak wysoki wynik może być spowodowany tym, że pracodawcy ufają pracownikom, którzy polecają osoby sprawdzone. Zatrudnianie pracowników z zewnątrz wymaga obdarzenia zaufaniem nieznanej osoby i wiąże się też z możliwymi konfliktami i wydłużonym okresem przystosowania do środowiska zawodowego (Ż. Nejman 2013, s 105)

Przed pojawieniem się rekomendacji jako metody pozyskiwania nowych pracowników, polecanie znajomych uznawano za coś negatywnego i występowało pod dwoma nazwami: kolesiostwo i nepotyzm. System rekomendacji nie wpisuje się w te określenia ze względu na to, że polecona osoba bierze udział w rekrutacji tak jak pozostali kandydaci i w przypadku otrzymania zatrudnienia to pracownik, który ją polecił jest nagradzany. Nagroda jest motywacją dla pracowników do udziału w systemie rekomendacji i jest zależna od branży i stanowiska na jakie rekomendowana osoba ma zostać zatrudniona.

W Polsce korzystają z tego systemu duże i średnie firmy, w szczególności takie, które są specyficzną branżą i mają problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Rekomendacja może być rozwiązaniem, gdy osoba rekomendowana nie poszukuje aktywnie pracy lub osoby młode, posiadające wyższe wykształcenie, które stanowią filar rozwoju przedsiębiorstw, ale paradoksalnie to ta grupa boryka się z barierą wejścia na rynek pracy, niezależnie od aktualnie panującej sytuacji gospodarczej wskaźniki bezrobocia wśród młodych osób niezmiennie są wyższe od ogólnej stopy bezrobocia.(J. Olszowska-Urban 2016 s. 8)


List polecającyartykuły polecane
KandydatZasady rekrutacjiRekrutacjaPrzesunięcia wewnętrzneKwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)Procedura doboru personeluCo warto wiedzieć o pracodawcyOsoba bierna zawodowoKurs zawodowy

Bibliografia

  • Czarnecka A. (2014), Metody doboru pracowników - trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 15
  • Nejman Ż. (2013), Analiza procesu rekrutacji pracowników na przykładzie urzędu miasta, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Nr 61
  • Olszowska-Urban J. (2016), Rekomendacje w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim, Wielkopolskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy
  • Karpiński M. (2017), Rekomendacje mają coraz większe znaczenie w poszukiwaniu pracy, MyCompany


Autor: Tomasz Wurst